Впровадження ІКТ у навчання

Про впровадження інформаційних технологій

Про впровадження
у педагогічну практику викладання навчальних дисциплін інформаційних, мультимедійних, телекомунікаційних технологій навчання