Олімпіада з географії

Підготовка учнів до участі у ІІ та ІІІ етапах олімпіади з географії

Валерій Совенко, завідувач відділу методики викладання географії, економіки та краєзнавства КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти»

Методичні рекомендації щодо підготовки учнів до участі у ІІ та ІІІ етапах Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії

Назви ізоліній

Залежно від виду зображуваного на карті явища ізо­лінії мають назви:

ізобари (від грец. маса, вантаж) – лінії однакового тиску;

ізобати (від грец. глибина) – лінії однако­вих глибин, морів, океанів тощо;

ізогіпси (від грец. – висота) – лінії однако­вих висот над рівнем моря;

ізотерми (від грец. – тепло) – лінії однако­вих температур;

ізогеотерми (від грец. – Земля і теп­ло) – лінії однакових температур усередині земної кори;