Олімпіада

Завдання II етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії для 11 класу (2019-2020 н.р.) з відповідями

Завдання для IІ етапу  Всеукраїнської  учнівської  олімпіади  з  географії
(2019/2020 н. р.)
11  клас

І. Теоретичний  тур
(повна  відповідь  на  кожне  питання – 12  балів,  сума  – 24  бали)

1. У вересні 2016 р. в м. Ханчжоу (Китайська Народна Республіка)  відбувся саміт країн «Великої двадцятки» (G-20), де половину учасників представляли  країни Латинської Америки й Азії.  Назвіть їх. Поясніть зростання ролі країн цих двох регіонів у Світовій економіці.

Завдання II етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії для 10 класу (2019-2020 н.р.) з відповідями

Завдання для IІ етапу  Всеукраїнської  учнівської  олімпіади  з  географії
(2019/2020 н. р.)
10  клас

І. Теоретичний  тур
(повна  відповідь  на  кожне  питання – 12  балів,  сума  – 24  бали)

1. У ході розвитку цивілізації перед людством з’явилися глобальні проблеми. Які головні причини їх виникнення? Як їх класифікують? Які глобальні проблеми проявляються у вашому регіоні? Запропонуйте шляхи їх розв’язання. 

Завдання II етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії для 9 класу (2019-2020 н.р.) з відповідями

Завдання для IІ етапу  Всеукраїнської  учнівської  олімпіади  з  географії
(2019/2020 н. р.)
9  клас

І.  Теоретичний  тур
(повна  відповідь  на  кожне  питання – 12  балів,  сума  – 24  бали)
1. Ґрунти беруть участь у складних процесах обміну й перетворення енергії та речовини на Землі і відіграють велику загальнопланетарну роль. Яке значення мають ґрунти у житті людини? Дайте оцінку типам ґрунтів, що сформувалися на території України. Охарактеризуйте їх географію та значення у розвитку господарства країни.

Завдання II етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії для 8 класу (2019-2020 н.р.) з відповідями

Завдання для IІ етапу  Всеукраїнської  учнівської  олімпіади  з  географії
(2019/2020 н. р.)
8  клас

І. Теоретичний  тур
(повна  відповідь  на  кожне  питання – 12  балів,  сума  – 24  бали)
1. Забезпечення людства природними ресурсами – чи не найактуальніша проблема сьогодення. Чи зможе цю проблему вирішити Світовий океан, що займає 71% площі Землі? Опишіть вивчені природні ресурси Світового океану та вкажіть, які з них будуть використовуватися людством у майбутньому.     

Завдання II етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії для 8 класу (2013-2014 н.р.) з відповідями

Завдання для проведення II етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади 
з географії в 2013/2014 н. р.
8 клас

І. Теоретичний тур
(повна відповідь на кожне завдання – 12 балів, сума – 24 бали)
1.    Охарактеризуйте нерудні корисні копалини України, обґрунтуйте особливості їх розміщення. На які групи за особливостями використання вони поділяються?
2.    Охарактеризуйте закономірності розподілу атмосферного тиску і опадів на земній кулі. Як це впливає на формування клімату?

Завдання II етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії для 11 класу (2011-2012 н.р.)

Завдання для проведення II етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади 
з географії в 2011-2012 н. р.
11 клас

І. Теоретичний тур
(повна відповідь на кожне – 12 балів, сума – 24 бали)
1.    Які особливості географічного положення України можна вважати сприятливими для її соціально-економічного розвитку, які – ні? Свої висновки обґрунтуйте.
2.    Які зміни в суспільно-політичному та економічному житті країн нової індустріалізації дозволили їм забезпечити швидке економічне зростання?

Завдання II етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії для 9 класу (2011-2012 н.р.)

Завдання для проведення II етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади 
з географії в 2011-2012 н. р.
9 клас

І. Теоретичний тур
(повна відповідь на кожне – 12 балів, сума – 24 бали)
1.    Поясніть причини погіршення демографічної ситуації в Україні та визначте можливі шляхи розв’язання цієї проблеми.
2.    Назвіть форми організації виробництва та охарактеризуйте їх. Наведіть приклади.

Завдання II етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії для 7 класу (2011-2012 н.р.)

Завдання для проведення II етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади 
з географії в 2011-2012 н. р.
7 клас

І. Теоретичний тур
(повна відповідь на кожне – 12 балів, сума – 24 бали)
1.    Що таке кліматичний пояс? На основі чого виділяють кліматичні пояси? Назвіть основні та перехідні кліматичні пояси світу. Охарактеризуйте один із них (за вибором).
2.    Дотримуючись типового плану, охарактеризуйте особливості фізико-географічного положення материка Африка.

Підготовка учнів до участі у ІІ та ІІІ етапах олімпіади з географії

Валерій Совенко, завідувач відділу методики викладання географії, економіки та краєзнавства КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти»

Методичні рекомендації щодо підготовки учнів до участі у ІІ та ІІІ етапах Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії

Олімпіада з географії завдання для 7 класу

Олімпіадні  завдання
7 клас

І. Тестові  завдання (1 бал)
1. Географічна  довгота  точок буває:
а) північна  та  південна, від 0 до 90 градусів;                   в) північна  та  південна, від 0 до 180 градусів;
б) Західна  та  східна, від 0 до 90 градусів;                       г) західна  та  східна, від 0 до 180 градусів.