Навчальна практика

Реклама-презентація країн світу (10 клас)

Реклама-презентація країн світу (10 клас)

Завдання десятикласникам:             
підготовка до навчальної практики по темі:
"Практичне заняття: реклама – презентація країн світу"
 План проекту
1. Створити 4 групи.
2. Визначитись із вибором країни (1 група - країну з Європи, 2 - із Азії, 3 - із Африки, 4 - з американського континенту)
3. Підготувати матеріали для створення мультимедійної презентації.
4.  Творча лабораторія - створення презентації.
5. Захист робіт.

Екскурсія на озеро (методична розробка для учнів 4-6 класів)

Екскурсія на озеро

Підготувала вчитель початкових класів

Козіонна Надія Василівна

Глухів, 2011

 

Тема. У гості до озера

Геоекологічна ситуація в Україні (ділова гра для 8 класу)

Геоекологічна ситуація в Україні. Ділова гра для 8 класу
 

Мета: систематизація знань про основні забруднювачі навколишнього середовища; формування практичних навичок роботи з картою "Загальне забруднення довкілля України"; визначення негативного впливу аварії на Чорнобильській АЕС на стан навколишнього середовища та здоров'я населення; вдосконалення практичних умінь: відбору необхідної інформації, аналізу та систематизації, висловлювання своїх думок та ідей, захисту своєї позиції, формулювання проблемних запитань.
 

Навчальна екскурсія "Вода в природі" (5-6 класи)

Навчальна екскурсія «Вода в природі» (5-6 класи)

Мета: поглибити й узагальнити знання учнів про широке розповсюдження води в природі, її види та значення, ознайомити з природними водоймами місцевості, їхніми особливостями, значенням у житті людини; формувати вміння бачити та встановлювати залежність між компонентами природи; продовжити виховання в учнів розуміння необхідності бережливого ставлення до природи, до всіх її компонентів.

Методрекомендації щодо організації екскурсій та навчальної практики в ЗНЗ

Методичні рекомендації

щодо організації навчально-виховного процесу

під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики

учнів загальноосвітніх навчальних закладів

 

Окомірне знімання з планшетом невеликої території (6 клас)

Практичне заняття «Окомірне знімання з планшетом невеликої території» (6 клас)

Методична розробка, яка допоможе у проведенні навчальної практики в 6 класі з географії та поглибленні системи знань про план місцевості і сформує практичні вміння учнів складати план на місцевості, виконувати елементи полярної і азимутальної зйомок.

Окомірна зйомка місцевості

Окомірна зйомка місцевості

План невеликої ділянки місцевості можна скласти власноруч. Для цього потрібні нескладні інструменти — планшет із компасом і візирна лінійка. Планшет — це прямокутна дошка з прикріпленим в одному куті компасом. До дошки прикріплюють також аркуш паперу, на якому креслять план.

Навчальна практика з предметів природничого циклу (10 клас)

ЛІТНЯ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЦЬКА ПРАКТИКА

З ПРЕДМЕТІВ ПРИРОДНИЧОГО ЦИКЛУ

 

Програма для 10-го класу загальноосвітніх шкіл

 

Програма підготовлена авторським колективом вчителів СШ №102 м.Києва у складі:

Характеристика населення та демографічної ситуації (10 клас)

Навчальна практика з географії на основі краєзнавчого матеріалу

Розробка учасника І Всеукраїнського конкурсу "Творчий учитель - обдарований учень".

У роботі запропоновані рекомендації  проведення навчальної практики в 10 класі (мало чисельної школи),  дослідження населення на прикладі роботи «Демографічна ситуація в малих селах (на прикладі) Шатівської сільської ради». Найбільше уваги приділено статистичним методам дослідження населення. Розглядаються питання покращення демографічної ситуації в малих селах.

Екскурсія на місцеве підприємство (10 клас)

Навчальна практика з географії (10 клас)

Тема: «Комплексна екскурсія на місцеве підприємство».

Мета:ознайомитися з місцевим підприємством виробничої сфери, принципами його розміщення, організацією його виробництва та  структурою, розвивати знання про спеціалізацію, кооперування та комбінування,уміння аналізувати та робити висновки.

1. Вступна бесіда та інструктаж.

2. Екскурсія на місцеве підприємство:

* місце розташування відносно школи, коротка історія, етапи розвитку;

Спостереження за погодою і опрацювання даних (6 клас)

Навчальна практика з географії (6 клас)    

Тема: «Спостереження за погодою і опрацювання зібраних матеріалів»

Мета:продовжити формування вмінь проводити спостереження за погодою, систематизувати спостереження за погодою, закріпити уміння будувати за їх результатами графіки ходу температур,діаграми хмарності й опадів, розу вітрів; розвивати географічне мислення.

Обладнання: календар погоди,термометр, барометр, гігрометр,опадомір.

Окомірна зйомка з планшетом невеликої території (6 клас)

Навчальна практика з географії (6клас)

Тема:  «Окомірна  зйомка  з планшетом невеликої території»

Мета: закріпити знання  про окомірну зйомку  та  її  призначення; сформувати  вміння  користуватися  найпростішими  приладами  для  проведення  зйомки; провести  окомірну  зйомку невеликої  території; розвивати  просторове  мислення, окомір.    

Обладнання: планшет, візирна лінійка, компас, рулетка, прилади  для  креслення.

 

Орієнтовна тематика екскурсій та навчальної практики учнів

Орієнтовна тематика екскурсій, практичних занять та навчальної практики для учнів 1 - 10 класів
    

1 клас
    

Екскурсія до бібліотеки (шкільної, міської чи сільської).

Екскурсії: "Спостереження за явищами природи. Правила поведінки в природі";

«Ознайомлення з народними обрядами».

Екскурсія до фізкультурно-оздоровчого комплексу та практичне заняття «Знайомство зі спеціальним спортивним обладнанням та особливості  його використання. Змагання, дитячі спортивні ігри».

Навчальні екскурсії та навчальна практика учнів ЗНЗ

Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів

Лист МОН № 1/9-61 від 06.02.08 року

   

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

№ 1/9-61 від 06 лютого 2008 року

Міністерство освіти і науки АР Крим,
управління освіти і науки обласних,
Київської та Севастопольської міських
державних адміністрацій
Інститути післядипломної педагогічної освіти
Загальноосвітні навчальні заклади

Навчальна практика з топографії

Навчальна практика з топографії

Мета: Ознайомлення з методами окомірного знімання місцевості, набуття навичок орієнтації на місцевості різними способами.

Завдання:

Навчальна практика з географії тварин

Навчальна практика з географії тварин

Мета: Закріпити і поглибити знання з географії тварин.  Навчитися визначати видовий склад тварин своєї місцевості, їх кількість, умови життя, ступінь і характер антропогенних перетворень.

Завдання:

Навчальна практика з географії рослин

Навчальна практика з географії рослин

Мета: закріпити теоретичні знання з географії рослин, навчитися визначати рослини та проводити їх гербаризацію, познайомитись з методами польових досліджень.

Завдання.

Навчальна практика з грунтознавства

Навчальна практика з ґрунтознавства

Мета: Закріпити та поглибити знання з ґрунтознавства, навчитися проводити польові дослідження. Сформувати уявлення про складні діалектичні зв’язки у природі, про раціональне використання і охорону ґрунтових ресурсів.

 

Завдання:

Навчальна практика з гідрології

Навчальна практика з гідрології

Мета: Закріпити знання про структуру гідросфери, її єдність і взаємозв’язок з іншими оболонками;

Навчитись проводити водомірні спостереження, гідрометричні роботи, обробляти отримані дані складати гідрологічну характеристику річки, джерела.

Завдання:

Навчальна практика з метеорології і кліматології

Практика з метеорології та мікрокліматології

Мета: Закріпити теоретичні знання про взаємозв’язок метеорологічних елементів і взаємодію нижніх шарів атмосфери з підстилаючою поверхнею;

Навчитися працювати з метеорологічними приладами, вести метеорологічні спостереження, аналізувати їх, обробляти інформацію, складати характеристику клімату району дослідження.

Завдання:

Навчальна практика з геоморфології

Практика з геоморфології

Мета: Закріпити і поглибити знання про рельєф, оволодіти методами геоморфологічних досліджень; ознайомитись з господарськими аспектами застосування геоморфологічних даних

Завдання:

Про Австралію (7 клас)

Прочитайте вірша та визначте, про який материк у ньому йдеться?

Назвіть особливості органічного світу цього материка. Як би Ви ці особливості пояснили?

Там расцветают в октябре сады,

Там в январе, а не в июле лето.

Там протекают реки без воды

(Они в пустыне пропадают где-то).

Там в зарослях следы бескрылых птиц.

Там кошкам в пищу достаются змеи, рождаются зверята из яиц.

И там собаки лаять не умеют.

Деревья сами лезут из коры, там кролики страшней, чем наводненье.

Способи зображення Землі (Умовні знаки)

До теми "Способи зображення Землі" (Умовні знаки)

Учні мають накреслити умовні знаки, про які йде мова.

Той, хто добре знає знаки, заслуговує подяки,
У журналі неодмінно ставлю я йому «відмінно».