Методичні рекомендації

Вивчення світової літератури у 2014/2015 н.р.

Додаток 3 до листа

Міністерства освіти і науки України

Від 01.07. 2014 р. № 1/9 - 343

 

Світова література

Літературна освіта забезпечує етичне та естетичне виховання учнів, їх прилучення до надбань вітчизняного і світового письменництва, розвиток стійкої мотивації до читання, потреби в зверненні до художньої літератури впродовж життя, збагачення духовно-емоційного досвіду, формування загальної культури.

Вивчення укр. мови і літератури у 2014/2015 н.р.

Додаток 3 до листа

Міністерства освіти і науки України

Від 01.07. 2014 р. № 1/9 - 343

 

Основна школа

Українська мова

Значення української мови як навчального предмета в школі випливає з її суспільних функцій. Вона є державною мовою українського народу, визначною ознакою нашої держави, скарбницею культурних надбань нації, засобом єднання громадян України в суспільно-історичну  спільноту.

Початкова школа у 2014/2015 н.р. (Методичні рекомендації)

Додаток 2 до листа

Міністерства освіти і науки України

від 01.07. 2014 р. № 1/9 - 343

 

Початкова школа

                                                                                                           

Вивчення базових дисциплін в основній школі (2014/2015 н.р.)

Від 01.07.2014 № 1/9-343

Управлінням (департаментам) освіти і науки обласних,

Київської міської державної адміністрації

Інститутам післядипломної педагогічної освіти

Загальноосвітнім навчальним закладам

 

Про організацію навчально-виховного

процесу у загальноосвітніх

навчальних закладах і вивчення базових

дисциплін в основній школі

Вивчення біології у 2014/2015 навчальному році

Біологія

У 2014/2015 навчальному році вивчення біології у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься за такими навчальними програмами:

6 класи - програма з біології для 6-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджена наказом МОНмолодьспорту України
від 6 червня 2012 р.  № 664 // Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів: Природознавство. Біологія. 5–9 класи. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2013. – 64 с.;

Навчальна програма "ПРИРОДОЗНАВСТВО" (5 клас)

Програма "П Р И Р О Д О З Н А В С Т В О" (5  К Л А С)

для загальноосвітніх навчальних закладів

 

Затверджено Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України

(наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 06.06.2012 р.  № 664

«Про затвердження навчальних програм для загальноосвітніх навчальних  закладів ІІ ступеня»)

 

Програму підготували: Гільберг Т. Г., Крячко І. П., Сак Т. В., Бєскова Н. В., Фіцайло С. С.

Сторінки