Ізолінії

Назви ізоліній

Залежно від виду зображуваного на карті явища ізо­лінії мають назви:

ізобари (від грец. маса, вантаж) – лінії однакового тиску;

ізобати (від грец. глибина) – лінії однако­вих глибин, морів, океанів тощо;

ізогіпси (від грец. – висота) – лінії однако­вих висот над рівнем моря;

ізотерми (від грец. – тепло) – лінії однако­вих температур;

ізогеотерми (від грец. – Земля і теп­ло) – лінії однакових температур усередині земної кори;