Географія

Геоекологічна ситуація в Україні (ділова гра для 8 класу)

Геоекологічна ситуація в Україні. Ділова гра для 8 класу
 

Мета: систематизація знань про основні забруднювачі навколишнього середовища; формування практичних навичок роботи з картою "Загальне забруднення довкілля України"; визначення негативного впливу аварії на Чорнобильській АЕС на стан навколишнього середовища та здоров'я населення; вдосконалення практичних умінь: відбору необхідної інформації, аналізу та систематизації, висловлювання своїх думок та ідей, захисту своєї позиції, формулювання проблемних запитань.
 

Навчальна екскурсія "Вода в природі" (5-6 класи)

Навчальна екскурсія «Вода в природі» (5-6 класи)

Мета: поглибити й узагальнити знання учнів про широке розповсюдження води в природі, її види та значення, ознайомити з природними водоймами місцевості, їхніми особливостями, значенням у житті людини; формувати вміння бачити та встановлювати залежність між компонентами природи; продовжити виховання в учнів розуміння необхідності бережливого ставлення до природи, до всіх її компонентів.

Використання різноманітних методів навчання на уроках географії в школі

Вступ

У наш час йде становлення нової системи освіти, орієнтованої на входження в світовий освітній простір. Загальні тенденції розвитку освіти - це не тільки значне розширення сфери знань і умінь школярів, і підвищення їх культури, максимальний розвиток здібностей, творчого потенціалу і індивідуальності, формування у них гуманістичної системи цінностей, а також збереження і зміцнення здоров'я школярів. Тому суспільство висуває перед сучасною школою завдання сформувати всебічно розвинену особу, яка повинна задовольнити потреби суспільства.

Географічний калейдоскоп (інтелектуальна гра) (6-7 класи)

Інтелектуальна гра "Географічний калейдоскоп" для учнів 6-7 класів

Географічний   калейдоскоп

Гра складається з 5 конкурсів. Журі підводить підсумки після кожного конкурсу. В перерві між конкурсами можна робити музичні паузи. В кінці гри підведення підсумків і нагородження переможців. У грі беруть участь дві команди.

1 конкурс "Розминка"

За кожну правильну відповідь команда отримує 1 бал, за кожну неправильну відповідь в неї віднімається 0,5 бала.

Звіт про шкільну літню практику з окремих предметів

Автори: Кириченко Тетяна Григорівна, учитель математики та інформатики, спеціаліст вищої категорії

Полонська Вікторія Вікторівна, учитель природознавства, спеціаліст ІІ категорії

Безунова Тетяна Юріївна, учитель української мови та літератури, спеціаліст І категорії

Бурлака Лідія Іванівна, учитель англійської мови, спеціаліст вищої категорії

Комсомольської гімназії імені В.О.Нижниченка Комсомольської міської ради Полтавської області.

 

Методрекомендації щодо організації екскурсій та навчальної практики в ЗНЗ

Методичні рекомендації

щодо організації навчально-виховного процесу

під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики

учнів загальноосвітніх навчальних закладів

 

Окомірне знімання з планшетом невеликої території (6 клас)

Практичне заняття «Окомірне знімання з планшетом невеликої території» (6 клас)

Методична розробка, яка допоможе у проведенні навчальної практики в 6 класі з географії та поглибленні системи знань про план місцевості і сформує практичні вміння учнів складати план на місцевості, виконувати елементи полярної і азимутальної зйомок.

Окомірна зйомка місцевості

Окомірна зйомка місцевості

План невеликої ділянки місцевості можна скласти власноруч. Для цього потрібні нескладні інструменти — планшет із компасом і візирна лінійка. Планшет — це прямокутна дошка з прикріпленим в одному куті компасом. До дошки прикріплюють також аркуш паперу, на якому креслять план.

Контрольна робота за ІІ семестр (ІІ варіант)

Контрольна робота з географії за ІІ семестр (6 клас)

ІІ варіант

I рівень. Тести (кожне завдання 1 б)

1. Найбільша частина озону атмосфери зосереджена:

а) у стратосфері;                               б) мезосфері;

в) тропосфері;                                   г) у верхніх шарах атмосфери.

2. Позначте назву показника, яким вимірюють атмосферний тиск:

а) бали                                   б) міліметри ртутного стовпчика

Контрольна робота за ІІ семестр (І варіант)

Географія, 10 клас, контрольна робота.

Контрольна робота за II семестр

Тема: "Світове господарство. Глобальні проблеми людства. Країни Європи, Азії, Америки"

I рівень

1. Дайте визначення поняття: міжнародний поділ праці, економічна інтеграція, світове господарство.

2. Найважливіша волокниста культура світу.

3. Індія посідає I місце в світі за поголів'ям........

4. Найбільший у світі район видобутку нафти.

5. Які культури належать до "3 провідних хлібів світу"?

Навчальна практика з предметів природничого циклу (10 клас)

ЛІТНЯ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЦЬКА ПРАКТИКА

З ПРЕДМЕТІВ ПРИРОДНИЧОГО ЦИКЛУ

 

Програма для 10-го класу загальноосвітніх шкіл

 

Програма підготовлена авторським колективом вчителів СШ №102 м.Києва у складі:

Місце і роль екскурсії у навчанні географії

Місце і роль екскурсії у навчанні географії

         Шкільна програма з географії передбачає обов’язковий мінімум екскурсій у природу в осінній і весняний період і екскурсії на промислове. сільськогосподарське виробництво чи транспортне підприємство.

Характеристика населення та демографічної ситуації (10 клас)

Навчальна практика з географії на основі краєзнавчого матеріалу

Розробка учасника І Всеукраїнського конкурсу "Творчий учитель - обдарований учень".

У роботі запропоновані рекомендації  проведення навчальної практики в 10 класі (мало чисельної школи),  дослідження населення на прикладі роботи «Демографічна ситуація в малих селах (на прикладі) Шатівської сільської ради». Найбільше уваги приділено статистичним методам дослідження населення. Розглядаються питання покращення демографічної ситуації в малих селах.

Екскурсія на місцеве підприємство (10 клас)

Навчальна практика з географії (10 клас)

Тема: «Комплексна екскурсія на місцеве підприємство».

Мета:ознайомитися з місцевим підприємством виробничої сфери, принципами його розміщення, організацією його виробництва та  структурою, розвивати знання про спеціалізацію, кооперування та комбінування,уміння аналізувати та робити висновки.

1. Вступна бесіда та інструктаж.

2. Екскурсія на місцеве підприємство:

* місце розташування відносно школи, коротка історія, етапи розвитку;

Ділова гра "Прогноз погоди" (8 клас)

Навчальна практика з географії (8 клас)    

Ділова гра: «Прогноз погоди на наступні три дні».

Мета: закріпити знання про показники погоди та прилади,що використовуються для їх вимірювання; формувати вміння складати прогноз погоди на найближчі дні; розвивати логічне та географічне мислення.

Обладнання: термометр, барометр, флюгер, гігрометр, опадомір, календар погоди, синоптична карта.

1. Виступи учнів за випереджувальними завданнями:

*  ознаки ясної,сухої погоди;

Екскурсія з метою збору колекції гірських порід (8 клас)

Навчальна практика з географії    (8 клас)

Тема: "Екскурсія з  метою збору колекції місцевих гірських порід або вивчення  особливостей їх видобутку у місцевому кар’єрі".

Мета: формувати наукові погляди на природу; закріпити й поглибити знання про гірські породи та корисні копалини; розвивати географічне мислення.

Обладнання: колекція мінералів та гірських порід.

Опис гірських порід:

Екскурсія на прісну водойму (7 клас)

Навчальна практика з географії (7 клас)

Тема: «Екскурсія на прісну водойму» /разом з біологом/

Мета: закріпити знання про прісні водойми, формувати вміння проводити найпростіші географічні дослідження, користуватися простими  приладами у процесі вивчення водойм; розвивати просторове й логічне мислення.

Обладнання:    карта чи картосхема своєї  місцевості, секундомір, метр, поплавець, лот/шнур з вантажем/, фотоапарат.

Завдання для опису та дослідження ріки:

Спостереження за погодою і опрацювання даних (6 клас)

Навчальна практика з географії (6 клас)    

Тема: «Спостереження за погодою і опрацювання зібраних матеріалів»

Мета:продовжити формування вмінь проводити спостереження за погодою, систематизувати спостереження за погодою, закріпити уміння будувати за їх результатами графіки ходу температур,діаграми хмарності й опадів, розу вітрів; розвивати географічне мислення.

Обладнання: календар погоди,термометр, барометр, гігрометр,опадомір.

Окомірна зйомка з планшетом невеликої території (6 клас)

Навчальна практика з географії (6клас)

Тема:  «Окомірна  зйомка  з планшетом невеликої території»

Мета: закріпити знання  про окомірну зйомку  та  її  призначення; сформувати  вміння  користуватися  найпростішими  приладами  для  проведення  зйомки; провести  окомірну  зйомку невеликої  території; розвивати  просторове  мислення, окомір.    

Обладнання: планшет, візирна лінійка, компас, рулетка, прилади  для  креслення.

 

Орієнтовна тематика екскурсій та навчальної практики учнів

Орієнтовна тематика екскурсій, практичних занять та навчальної практики для учнів 1 - 10 класів
    

1 клас
    

Екскурсія до бібліотеки (шкільної, міської чи сільської).

Екскурсії: "Спостереження за явищами природи. Правила поведінки в природі";

«Ознайомлення з народними обрядами».

Екскурсія до фізкультурно-оздоровчого комплексу та практичне заняття «Знайомство зі спеціальним спортивним обладнанням та особливості  його використання. Змагання, дитячі спортивні ігри».

Навчальні екскурсії та навчальна практика учнів ЗНЗ

Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів

Лист МОН № 1/9-61 від 06.02.08 року

   

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

№ 1/9-61 від 06 лютого 2008 року

Міністерство освіти і науки АР Крим,
управління освіти і науки обласних,
Київської та Севастопольської міських
державних адміністрацій
Інститути післядипломної педагогічної освіти
Загальноосвітні навчальні заклади

Навчальна практика з топографії

Навчальна практика з топографії

Мета: Ознайомлення з методами окомірного знімання місцевості, набуття навичок орієнтації на місцевості різними способами.

Завдання:

Навчальна практика з географії тварин

Навчальна практика з географії тварин

Мета: Закріпити і поглибити знання з географії тварин.  Навчитися визначати видовий склад тварин своєї місцевості, їх кількість, умови життя, ступінь і характер антропогенних перетворень.

Завдання:

Навчальна практика з географії рослин

Навчальна практика з географії рослин

Мета: закріпити теоретичні знання з географії рослин, навчитися визначати рослини та проводити їх гербаризацію, познайомитись з методами польових досліджень.

Завдання.

Навчальна практика з грунтознавства

Навчальна практика з ґрунтознавства

Мета: Закріпити та поглибити знання з ґрунтознавства, навчитися проводити польові дослідження. Сформувати уявлення про складні діалектичні зв’язки у природі, про раціональне використання і охорону ґрунтових ресурсів.

 

Завдання:

Навчальна практика з гідрології

Навчальна практика з гідрології

Мета: Закріпити знання про структуру гідросфери, її єдність і взаємозв’язок з іншими оболонками;

Навчитись проводити водомірні спостереження, гідрометричні роботи, обробляти отримані дані складати гідрологічну характеристику річки, джерела.

Завдання:

Сторінки