Географія

Контрольна робота за ІІ семестр (ІІ варіант)

Контрольна робота з географії за ІІ семестр (6 клас)

ІІ варіант

I рівень. Тести (кожне завдання 1 б)

1. Найбільша частина озону атмосфери зосереджена:

а) у стратосфері;                               б) мезосфері;

в) тропосфері;                                   г) у верхніх шарах атмосфери.

2. Позначте назву показника, яким вимірюють атмосферний тиск:

а) бали                                   б) міліметри ртутного стовпчика

Контрольна робота за ІІ семестр (І варіант)

Географія, 10 клас, контрольна робота.

Контрольна робота за II семестр

Тема: "Світове господарство. Глобальні проблеми людства. Країни Європи, Азії, Америки"

I рівень

1. Дайте визначення поняття: міжнародний поділ праці, економічна інтеграція, світове господарство.

2. Найважливіша волокниста культура світу.

3. Індія посідає I місце в світі за поголів'ям........

4. Найбільший у світі район видобутку нафти.

5. Які культури належать до "3 провідних хлібів світу"?

Навчальна практика з предметів природничого циклу (10 клас)

ЛІТНЯ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЦЬКА ПРАКТИКА

З ПРЕДМЕТІВ ПРИРОДНИЧОГО ЦИКЛУ

 

Програма для 10-го класу загальноосвітніх шкіл

 

Програма підготовлена авторським колективом вчителів СШ №102 м.Києва у складі:

Місце і роль екскурсії у навчанні географії

Місце і роль екскурсії у навчанні географії

         Шкільна програма з географії передбачає обов’язковий мінімум екскурсій у природу в осінній і весняний період і екскурсії на промислове. сільськогосподарське виробництво чи транспортне підприємство.

Характеристика населення та демографічної ситуації (10 клас)

Навчальна практика з географії на основі краєзнавчого матеріалу

Розробка учасника І Всеукраїнського конкурсу "Творчий учитель - обдарований учень".

У роботі запропоновані рекомендації  проведення навчальної практики в 10 класі (мало чисельної школи),  дослідження населення на прикладі роботи «Демографічна ситуація в малих селах (на прикладі) Шатівської сільської ради». Найбільше уваги приділено статистичним методам дослідження населення. Розглядаються питання покращення демографічної ситуації в малих селах.

Екскурсія на місцеве підприємство (10 клас)

Навчальна практика з географії (10 клас)

Тема: «Комплексна екскурсія на місцеве підприємство».

Мета:ознайомитися з місцевим підприємством виробничої сфери, принципами його розміщення, організацією його виробництва та  структурою, розвивати знання про спеціалізацію, кооперування та комбінування,уміння аналізувати та робити висновки.

1. Вступна бесіда та інструктаж.

2. Екскурсія на місцеве підприємство:

* місце розташування відносно школи, коротка історія, етапи розвитку;

Ділова гра "Прогноз погоди" (8 клас)

Навчальна практика з географії (8 клас)    

Ділова гра: «Прогноз погоди на наступні три дні».

Мета: закріпити знання про показники погоди та прилади,що використовуються для їх вимірювання; формувати вміння складати прогноз погоди на найближчі дні; розвивати логічне та географічне мислення.

Обладнання: термометр, барометр, флюгер, гігрометр, опадомір, календар погоди, синоптична карта.

1. Виступи учнів за випереджувальними завданнями:

*  ознаки ясної,сухої погоди;

Екскурсія з метою збору колекції гірських порід (8 клас)

Навчальна практика з географії    (8 клас)

Тема: "Екскурсія з  метою збору колекції місцевих гірських порід або вивчення  особливостей їх видобутку у місцевому кар’єрі".

Мета: формувати наукові погляди на природу; закріпити й поглибити знання про гірські породи та корисні копалини; розвивати географічне мислення.

Обладнання: колекція мінералів та гірських порід.

Опис гірських порід:

Екскурсія на прісну водойму (7 клас)

Навчальна практика з географії (7 клас)

Тема: «Екскурсія на прісну водойму» /разом з біологом/

Мета: закріпити знання про прісні водойми, формувати вміння проводити найпростіші географічні дослідження, користуватися простими  приладами у процесі вивчення водойм; розвивати просторове й логічне мислення.

Обладнання:    карта чи картосхема своєї  місцевості, секундомір, метр, поплавець, лот/шнур з вантажем/, фотоапарат.

Завдання для опису та дослідження ріки:

Спостереження за погодою і опрацювання даних (6 клас)

Навчальна практика з географії (6 клас)    

Тема: «Спостереження за погодою і опрацювання зібраних матеріалів»

Мета:продовжити формування вмінь проводити спостереження за погодою, систематизувати спостереження за погодою, закріпити уміння будувати за їх результатами графіки ходу температур,діаграми хмарності й опадів, розу вітрів; розвивати географічне мислення.

Обладнання: календар погоди,термометр, барометр, гігрометр,опадомір.

Окомірна зйомка з планшетом невеликої території (6 клас)

Навчальна практика з географії (6клас)

Тема:  «Окомірна  зйомка  з планшетом невеликої території»

Мета: закріпити знання  про окомірну зйомку  та  її  призначення; сформувати  вміння  користуватися  найпростішими  приладами  для  проведення  зйомки; провести  окомірну  зйомку невеликої  території; розвивати  просторове  мислення, окомір.    

Обладнання: планшет, візирна лінійка, компас, рулетка, прилади  для  креслення.

 

Орієнтовна тематика екскурсій та навчальної практики учнів

Орієнтовна тематика екскурсій, практичних занять та навчальної практики для учнів 1 - 10 класів
    

1 клас
    

Екскурсія до бібліотеки (шкільної, міської чи сільської).

Екскурсії: "Спостереження за явищами природи. Правила поведінки в природі";

«Ознайомлення з народними обрядами».

Екскурсія до фізкультурно-оздоровчого комплексу та практичне заняття «Знайомство зі спеціальним спортивним обладнанням та особливості  його використання. Змагання, дитячі спортивні ігри».

Навчальні екскурсії та навчальна практика учнів ЗНЗ

Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів

Лист МОН № 1/9-61 від 06.02.08 року

   

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

№ 1/9-61 від 06 лютого 2008 року

Міністерство освіти і науки АР Крим,
управління освіти і науки обласних,
Київської та Севастопольської міських
державних адміністрацій
Інститути післядипломної педагогічної освіти
Загальноосвітні навчальні заклади

Навчальна практика з топографії

Навчальна практика з топографії

Мета: Ознайомлення з методами окомірного знімання місцевості, набуття навичок орієнтації на місцевості різними способами.

Завдання:

Навчальна практика з географії тварин

Навчальна практика з географії тварин

Мета: Закріпити і поглибити знання з географії тварин.  Навчитися визначати видовий склад тварин своєї місцевості, їх кількість, умови життя, ступінь і характер антропогенних перетворень.

Завдання:

Навчальна практика з географії рослин

Навчальна практика з географії рослин

Мета: закріпити теоретичні знання з географії рослин, навчитися визначати рослини та проводити їх гербаризацію, познайомитись з методами польових досліджень.

Завдання.

Навчальна практика з грунтознавства

Навчальна практика з ґрунтознавства

Мета: Закріпити та поглибити знання з ґрунтознавства, навчитися проводити польові дослідження. Сформувати уявлення про складні діалектичні зв’язки у природі, про раціональне використання і охорону ґрунтових ресурсів.

 

Завдання:

Навчальна практика з гідрології

Навчальна практика з гідрології

Мета: Закріпити знання про структуру гідросфери, її єдність і взаємозв’язок з іншими оболонками;

Навчитись проводити водомірні спостереження, гідрометричні роботи, обробляти отримані дані складати гідрологічну характеристику річки, джерела.

Завдання:

Навчальна практика з метеорології і кліматології

Практика з метеорології та мікрокліматології

Мета: Закріпити теоретичні знання про взаємозв’язок метеорологічних елементів і взаємодію нижніх шарів атмосфери з підстилаючою поверхнею;

Навчитися працювати з метеорологічними приладами, вести метеорологічні спостереження, аналізувати їх, обробляти інформацію, складати характеристику клімату району дослідження.

Завдання:

Навчальна практика з геоморфології

Практика з геоморфології

Мета: Закріпити і поглибити знання про рельєф, оволодіти методами геоморфологічних досліджень; ознайомитись з господарськими аспектами застосування геоморфологічних даних

Завдання:

Пробне ЗНО з географії - 2014

Шановні вчителі, батьки, учні та абітурієнти!

Для підготовки до ЗНО-2014 з географії

Ви можете скористаться даним посиланням.

http://ukrainetest.com.ua/test.php?model=geography

На цій сторінці Ви знайдете варіанти пробного тестування з географії.

Виконання даних варіантів завдань сприятиме повноцінній підготовці до

ЗНО з географії та сприятиме формуванню відповідних умінь і навичок,

Урок - основна форма навчання географії

Урок – основна форма навчання географії

 Література

1. Даринский А.В. Урок географии в средней школе. – М.: Просвещение, 1984.-144с.

2. Панчешникова Л.М.Урок географии: подходы к анализу и оценке//География в школе.-1980.-№ 5.

3. Ковалевская М.К. Пути повышения эфективности урока //География в школе.- 1980.-№ 4.

4. Шляхи підвищення ефективності уроку географії / Упорядк.О.Я.Скуратович К.: Рад.шк.,1991.- 96с.

5. Охотина Л.Т. Психологические основы урока: В помощь учителю.-М.: Просвещение, 1977.-96с.

Географія, 10 клас

Календарне планування з географії для 10 класу.

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів.

Міністерство освіти і науки України.

Географія. Економіка. 6-11класи. Київ "Перун", Ірпінь, 2005 р.

Лист №1/11-6611 від 23.12.2004 р.

Географія, 9 клас

Календарне планування з географії для 9 класу.

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів.

Міністерство освіти і науки України.

Географія. Економіка. 6-11класи. Київ "Перун", Ірпінь, 2005 р.

Лист №1/11-6611 від 23.12.2004 р.

Сторінки