Географія

Календарне планування з географії для 9 класу (варіант 3)

Календарно-тематичне планування на 2014/2015 н.р.

ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ

(52 год, 1,5 год на тиждень)

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів.

Міністерство освіти і науки України.

Географія. Економіка. 6-11класи. Київ "Перун", Ірпінь, 2005 р.

Лист №1/11-6611 від 23.12.2004 р.

Календарне планування з географії для 9 класу (варіант 2)

Календарно-тематичне планування на 2014/2015 н.р.

ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ

(52 год, 1,5 год на тиждень)

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів.

Міністерство освіти і науки України.

Географія. Економіка. 6-11класи. Київ "Перун", Ірпінь, 2005 р.

Лист №1/11-6611 від 23.12.2004 р.

Календарне планування з географії для 8 класу (варіант 2)

Календарно-тематичне планування на 2014/2015 н.р.

ФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ

(52 год, 1,5 год на тиждень)

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів.

Міністерство освіти і науки України.

Географія. Економіка. 6-11класи. Київ "Перун", Ірпінь, 2005 р.

Лист №1/11-6611 від 23.12.2004 р.

Календарне планування з географії для 7 класу (варіант 2)

Календарно-тематичне планування на 2014/2015 н.р.

ГЕОГРАФІЯ МАТЕРИКІВ І ОКЕАНІВ. 7 КЛАС

(70 год, 2 год на тиждень)

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів.

Міністерство освіти і науки України.

Географія. Економіка. 6-11класи. Київ "Перун", Ірпінь, 2005 р.

Лист №1/11-6611 від 23.12.2004 р.

Програма "Розв"язування географічних задач" (9 клас, 17 годин) автор А. Пасічник

Програми курсів за вибором, факультативів та спецкурсів з географії на 2017/2018 н.р.: http://geographer.com.ua/content/programy-kursiv-za-vyborom-fakultatyviv...

Програма курсу за вибором

РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ГЕОРГАФІЧНИХ ЗАДАЧ

9 клас (17 годин)

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програма курсу за вибором для учнів 8 класу «Фізична географія Київської області»

Програма курсу за вибором для учнів 8 класу
«Фізична географія  Київської області»

(17 год)

Програма курсу за вибором для учнів 9 класу "Економічна і соціальна географія Київської області"

ПРОГРАМА
КУРСУ ЗА ВИБОРОМ ДЛЯ УЧНІВ 9 КЛАСУ

«ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ»
(17 ГОДИН)

Програму схвалено комісією з географії Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (лист ДНУ "Інститут інноваційних технологій і змісту освіти" Міністерства освіти і науки України від 26.06.2015 №14.1/12-Г-727)

Орієнтовне календарно-тематичне планування з географії (6 клас 2014/2015 н.р.)

Календарне планування уроків  географія 6 клас (проект)

(70 годин – 2 години на тиждень, із них 6 годин – резервних)

Складено згідно навчальної програми «Географія  для  6 – 9  класів загальноосвітніх навчальних закладів» Затвердженї  Міністерством освіти і науки України наказ Міністерства освіти і науки України від 06.06 2012 р.  № 664 «Про затвердження навчальних програм для загальноосвітніх навчальних  закладів ІІ ступеня».

Повністю скачати тут:

Календарне планування з географія (6 клас на 2014/2015 н.р.)

Календарно-тематичне планування з географії

для учнів 6 класу

(згідно Навчальної програми з географії для учнів 6-9 класів (2012 року) за новим Державним стандартом МОН України)

на 2014/2015 навчальний рік

Повністю скачати тут:

Географія 6 клас 2014/2015 н.р.

Календарно-тематичне планування з географії

для учнів 6 класу

(згідно Навчальної програми з географії для учнів 6-9 класів за новим державним стандартом МОН України)

на 2014/2015 навчальний рік

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Географія (поглиблене вивчення) для 8-9 класів (Нова)

ГЕОГРАФІЯ

(ПОГЛИБЛЕНЕ ВИВЧЕННЯ)

Навчальна програма

для учнів 8-9 класів

загальноосвітніх навчальних закладів

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Міні-проект "Утилізація побутових відходів"

Увага! За цим посиланням міститься розробка міні-проекту з теми: "Утилізація побутових відходів" для 6 класу: http://geographer.com.ua/content/utylizaciya-pobutovyh-vidhodiv-mini-pro...

Розробка міні-проекту з утилізації побутових відходів.

 

Всі існуючі зараз способи утилізації відходів мають згубний вплив на екологічний, економічний і соціальний стан в Україні.

Реклама-презентація країн світу (10 клас)

Реклама-презентація країн світу (10 клас)

Завдання десятикласникам:             
підготовка до навчальної практики по темі:
"Практичне заняття: реклама – презентація країн світу"
 План проекту
1. Створити 4 групи.
2. Визначитись із вибором країни (1 група - країну з Європи, 2 - із Азії, 3 - із Африки, 4 - з американського континенту)
3. Підготувати матеріали для створення мультимедійної презентації.
4.  Творча лабораторія - створення презентації.
5. Захист робіт.

Екскурсія на озеро (методична розробка для учнів 4-6 класів)

Екскурсія на озеро

Підготувала вчитель початкових класів

Козіонна Надія Василівна

Глухів, 2011

 

Тема. У гості до озера

Геоекологічна ситуація в Україні (ділова гра для 8 класу)

Геоекологічна ситуація в Україні. Ділова гра для 8 класу
 

Мета: систематизація знань про основні забруднювачі навколишнього середовища; формування практичних навичок роботи з картою "Загальне забруднення довкілля України"; визначення негативного впливу аварії на Чорнобильській АЕС на стан навколишнього середовища та здоров'я населення; вдосконалення практичних умінь: відбору необхідної інформації, аналізу та систематизації, висловлювання своїх думок та ідей, захисту своєї позиції, формулювання проблемних запитань.
 

Навчальна екскурсія "Вода в природі" (5-6 класи)

Навчальна екскурсія «Вода в природі» (5-6 класи)

Мета: поглибити й узагальнити знання учнів про широке розповсюдження води в природі, її види та значення, ознайомити з природними водоймами місцевості, їхніми особливостями, значенням у житті людини; формувати вміння бачити та встановлювати залежність між компонентами природи; продовжити виховання в учнів розуміння необхідності бережливого ставлення до природи, до всіх її компонентів.

Використання різноманітних методів навчання на уроках географії в школі

Вступ

У наш час йде становлення нової системи освіти, орієнтованої на входження в світовий освітній простір. Загальні тенденції розвитку освіти - це не тільки значне розширення сфери знань і умінь школярів, і підвищення їх культури, максимальний розвиток здібностей, творчого потенціалу і індивідуальності, формування у них гуманістичної системи цінностей, а також збереження і зміцнення здоров'я школярів. Тому суспільство висуває перед сучасною школою завдання сформувати всебічно розвинену особу, яка повинна задовольнити потреби суспільства.

Географічний калейдоскоп (інтелектуальна гра) (6-7 класи)

Інтелектуальна гра "Географічний калейдоскоп" для учнів 6-7 класів

Географічний   калейдоскоп

Гра складається з 5 конкурсів. Журі підводить підсумки після кожного конкурсу. В перерві між конкурсами можна робити музичні паузи. В кінці гри підведення підсумків і нагородження переможців. У грі беруть участь дві команди.

1 конкурс "Розминка"

За кожну правильну відповідь команда отримує 1 бал, за кожну неправильну відповідь в неї віднімається 0,5 бала.

Звіт про шкільну літню практику з окремих предметів

Автори: Кириченко Тетяна Григорівна, учитель математики та інформатики, спеціаліст вищої категорії

Полонська Вікторія Вікторівна, учитель природознавства, спеціаліст ІІ категорії

Безунова Тетяна Юріївна, учитель української мови та літератури, спеціаліст І категорії

Бурлака Лідія Іванівна, учитель англійської мови, спеціаліст вищої категорії

Комсомольської гімназії імені В.О.Нижниченка Комсомольської міської ради Полтавської області.

 

Методрекомендації щодо організації екскурсій та навчальної практики в ЗНЗ

Методичні рекомендації

щодо організації навчально-виховного процесу

під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики

учнів загальноосвітніх навчальних закладів

 

Окомірне знімання з планшетом невеликої території (6 клас)

Практичне заняття «Окомірне знімання з планшетом невеликої території» (6 клас)

Методична розробка, яка допоможе у проведенні навчальної практики в 6 класі з географії та поглибленні системи знань про план місцевості і сформує практичні вміння учнів складати план на місцевості, виконувати елементи полярної і азимутальної зйомок.

Окомірна зйомка місцевості

Окомірна зйомка місцевості

План невеликої ділянки місцевості можна скласти власноруч. Для цього потрібні нескладні інструменти — планшет із компасом і візирна лінійка. Планшет — це прямокутна дошка з прикріпленим в одному куті компасом. До дошки прикріплюють також аркуш паперу, на якому креслять план.

Сторінки