Географія Природа Населення

Дистанційне навчання, географія 8 клас, тема "Кліматичні показники: температура, опади, коефіцієнт зволоження та їх розподіл на території  України"

Географія 8 клас

Тема. Кліматичні показники: температура, опади, коефіцієнт зволоження та їх розподіл на території  України. Річний та сезонний хід кліматичних показників. Кліматична карта

Дистанційне навчання, географія 8 клас, тема "Болота. Підземні води. Водні ресурси України, шляхи їх раціонального використання"

Географія 8 клас

Тема: Болота. Підземні води. Водні ресурси України, шляхи їх раціонального використання

Любі учні!
Наприкінці нашого заняття ви будете:
• Знати поняття: «болото», «підземні води», «артезіанський басейн».
• Вміти порівнювати гідрографічні особливості водних об’єктів.
• Робити висновки щодо необхідності охорони підземних вод України та своєї місцевості.
• Усвідомлювати необхідність раціонального використання води. 

Дистанційне навчання, географія 8 клас, тема "Озера України, їх типи. Водосховища та канали"

Географія 8 клас

Тема: Озера України, їх типи. Водосховища та канали

Вітаю вас, дорогі учні! Ми знову мандруємо водоймами України. 
Сьогодні на уроці:

• Ви маєте пригадати визначення понять «озеро», «водосховище», «канал».
• Пояснювати особливості походження та водного режиму озер.
• Знаходити та показувати на карті найбільші озера, лимани ,водосховища та канали України.
• Робити висновки про необхідність охорони озер.
• Розуміти необхідність раціонального використання води.

Дистанційне навчання, географія 8 клас, тема "Основні річкові басейни та системи України"

Географія 8 клас

Тема: Основні річкові басейни та системи України

Дорогі учні, зараз ми знову помандруємо річками України, з ними з давніх-давен пов’язане життя українців. Річкам давали поважні назви, їм поклонялися, до них зверталися в молитвах, на їх берегах будували поселення.  Чи помітили ви, як швидко змінюються сьогодні наші річки? Вони швидко міліють, заболочуються, а деякі назавжди зникають…Вони просять нашої допомоги! Щоб розуміти, як допомогти, потрібно добре попрацювати над сьогоднішньою темою.

Дистанційне навчання, географія 8 клас, тема "Води суходолу та водні ресурси. Склад вод суходолу України. Основні характеристики річок"

Географія 8 клас

Тема: Води суходолу та водні ресурси. Склад вод суходолу України. Основні характеристики річок

Дорогі восьмикласники, мандруючи лабіринтами географічних знань ви дізналися багато цікавого про природу нашої держави. Крокуємо далі…Що ж очікує на вас сьогодні?

Дистанційне навчання, географія 8 клас, тема "Класифікація корисних копалин. Паливні корисні копалини"

Географія 8 клас

Тема: Класифікація корисних копалин. Паливні корисні копалини

Любі  учні! 
Наприкінці заняття ви будете:
Визначати господарське значення мінерально-сировинних ресурсів;
Наводити приклади поширення паливних корисних копалин;
Показувати на карті основні родовища нафти, газу, горючих сланців і торфу, перспективні нафтогазоносні райони.

Запропоновані вам завдання виконуються «тут і зараз» 

Дистанційне навчання, географія 8 клас, тема "Озера, болота і водосховища та канали, типи та особливості гідрологічного режиму"

Географія 8 клас
Тема заняття: Озера, болота і водосховища та канали, типи та особливості гідрологічного режиму

Дистанційне навчання, географія 8 клас, тема "Основні річкові басейни та системи" Практична робота №7 (початок)

Географія 8 клас
Тема заняття: Основні річкові басейни та системи.
Практична робота №7 (початок)

Мета: 
- Формувати в учнів уявлення про основні річкові басейни України та канали;
- Навчити давати комплексну характеристику;
- Удосконалювати уміння та навички роботи к географічними контурними картами та атласами.

Дистанційне навчання, географія 8 клас, тема "Води суходолу. Поверхневі води України. Річки"

Географія 8 клас
Тема заняття: Води суходолу. Поверхневі води України. Річки.

Мета: 
- Поглибити та систематизувати здобуті знання учнів про воду суходолу;
- Формувати знання про загальні гідрографічні особливості території України та загальні ознаки гідрологічного режиму й роботи річок;
- Продовжувати формувати вміння працювати з картографічними джерелами географічної інформації.

Дистанційне навчання, географія 8 клас, тематичний контроль навчальних досягнень з теми «Населення України та світу»

Географія, 8 клас. Тематичний контроль навчальних досягнень з теми
«Населення України та світу»

Дистанційне навчання, географія 8 клас, тема «Природа й населення свого адміністративного регіону»

Географія 8 клас, тема «Природа й населення свого адміністративного регіону»

Шановні восьмикласники! Для повторення й узагальнення навчального матеріалу, який ви розглядали на протязі карантину, пропонуємо звернутися до сайту за посиланням.

Розділ 5. Природа й населення свого адміністративного регіону (4 заняття).

Дистанційне навчання, географія 8 клас, контрольна робота з теми «Населення України та світу»

Географія 8 клас, тема «Контрольна робота з теми «Населення України та світу»

Всі попередні розробки навчальних занять для повторення матеріалу з даної теми ви знайдете за посиланням.

Дистанційне навчання, географія 8 клас, тема «Трудові ресурси. Кількість і якість трудових ресурсів»

Географія 8 клас, тема «Трудові ресурси. Кількість і якість трудових ресурсів. Економічне активне населення. Зайнятість населення. Проблеми зайнятості населення»

Доброго дня, шановні восьмикласники! Оскільки карантин продовжується, то ми навчаємося в дистанційному режимі. Сьогодні ми ознайомимося з новою темою, що зазначена вище. Усі інші теми, які розглядалися під час карантину, ви можете переглянути за посиланням.  

Дистанційне навчання, географія 8 клас, тема «Етнічний та релігійний склад населення» + Презентація і завдання

Географія, 8 клас. Презентація й завдання до теми «Етнічний та релігійний склад населення»

Дистанційне навчання, географія 8 клас, тема «Релігія як явище культури. Світові релігії. Найпоширеніші релігійні конфесії в Україні»

Географія 8 клас, тема «Релігія як явище культури. Світові релігії. Найпоширеніші релігійні конфесії в Україні»
Виконайте завдання:

1. Опрацюйте параграф 55 підручника.
2. Перегляньте відео про релігійний склад населення світу з 4 хв. 34 с. за посиланням
3. Перегляньте відео про релігійний склад населення світу та України за посиланням.  

Дистанційне навчання, географія 8 клас, тема «Етноси. Найпоширеніші мовні сім’ї. Однонаціональні та багатонаціональні країни»

Тема заняття: «Етноси. Найпоширеніші мовні сім’ї. Однонаціональні та багатонаціональні країни»
1. Пройдіть підсумковий тест з теми «Розселення» за посиланням https://forms.gle/xsd2RtGw9efDWyFA8 
2. Опрацюйте параграф 54 підручника та опорні схеми за посиланням https://drive.google.com/open?id=1eYJxzC65Wjlq6nT98fUoY0PEdAPQi9ll 

Дистанційне навчання, географія 8 клас, тема «Урбанізація, причини, що її зумовлюють. Світові міста»

Тема. Урбанізація, причини, що її зумовлюють. Міські агломерації. Мегаполіси. Світові міста. Відмінності в рівнях і темпах урбанізації в Україні і світі. Субурбанізація. Хибна урбанізація.
1. Перегляньте відео за посиланням, про процеси урбанізації в світі (з 7 хв. 03 с.)
 https://www.youtube.com/watch?v=lFHfYUpwZhQ 
2. Перегляньте відео за посиланням, про урбанізацію в Україні і світі https://www.youtube.com/watch?v=48lQtQkOhHQ

Дистанційне навчання, географія 8 клас, тема «Урбанізація»

Географія 8 клас, тема заняття «Урбанізація»

Доброго дня, шановні восьмикласники! Оскільки карантин продовжується, то ми навчаємося в дистанційному режимі. Сьогодні ми ознайомимося з новою темою –  Урбанізація.

Дистанційне навчання, географія 8 клас, тема «Міське і сільське населення» (Варіант 2)

Географія 8 клас, тема «Міське і сільське населення»

Доброго дня, шановні восьмикласники! Оскільки карантин продовжується, то ми навчаємося в дистанційному режимі. 
Сьогодні ми ознайомимося з новою темою – Міське і сільське населення.

Дистанційне навчання, географія 8 клас, тема «Розселення» + тренувальні тести

Географія 8 клас, тема заняття: «Розселення»

Шановні восьмикласники, пропоную вам виконати  наступні завдання:
1. Ознайомтесь з матеріалом підручника § 52 -54
2. Усно попрацюйте над запитаннями і завданнями в кінці параграфа.
3. Перегляньте відео до уроку
https://www.youtube.com/watch?v=lFHfYUpwZhQ&t=3s

Дистанційне навчання, географія 8 клас, тема «Демографічні процеси та статево-віковий склад населення світу та України» + тренувальні тести

Географія 8 клас, тема заняття: «Демографічні процеси та статево-віковий склад населення світу та України»

Дистанційне навчання, географія 8 клас, тема «Класифікація міст за кількістю населення та функціями. Міське і сільське населення»

Географія, 8 клас, тема заняття «Міські і сільські населені пункти. Критерії їх розмежування в Україні та країнах світу. Класифікація міст за кількістю населення та функціями. Міське і сільське населення»

Дистанційне навчання, географія 8 клас, тема «Густота населення. Територіальні відмінності густоти населення в світі й Україні» (Варіант 2)

Географія, 8 клас, тема заняття «Густота населення. Територіальні відмінності густоти населення в світі й Україні»

Дистанційне навчання, географія 8 клас, тема «Статево-віковий склад населення світу й України. Тривалість життя населення» (Варіант 2)

Географія 8 клас, тема «Статево-віковий склад населення світу й України. Тривалість життя населення» 

Дистанційне навчання, географія 8 клас, тема «Механічний рух населення: причини і види міграцій» (Варіант 2)

Географія 8 клас, тема заняття «Механічний рух населення: причини і види міграцій, основні напрямки міграційних потоків в світі та Україні. Українська діаспора. Міграційна політика»

Дистанційне навчання, географія 8 клас, тема «Природно-заповідний фонд України. Національна екологічна мережа» + Презентація

Географія, 8 клас. Презентація та завдання до теми «Природно-заповідний фонд України. Національна екологічна мережа» 

Дистанційне навчання, географія 8 клас, тема «Густота населення. Територіальні відмінності густоти населення в світі та Україні»

Географія, 8 клас, тема заняття «Густота населення. Територіальні відмінності густоти населення в світі та Україні»

Дистанційне навчання, географія 8 клас, тема «Статевовіковий склад населення світу й України. Тривалість життя населення»

Географія 8 клас

Тема. Статевовіковий склад населення світу й України. Тривалість життя населення. 

Дистанційне навчання, географія 8 клас, тема «Механічний рух населення: причини і види міграцій, основні напрямки міграційних потоків в світі та Україні. Українська діаспора. Міграційна політика»

Географія 8 клас

Тема заняття  «Механічний рух населення: причини і види міграцій, основні напрямки міграційних потоків в світі та Україні. Українська діаспора. Міграційна політика»
 

Виконайте наступні завдання:
1. Перегляньте навчальні відео: 
https://www.youtube.com/watch?v=x8RfuTG3ib8  (перегляньте до 3 хв. 48 с.)
https://www.youtube.com/watch?v=X_A10paz-2k 

Дистанційне навчання, географія 8 клас, тема «Чинники, що впливають на кількість населення: природний рух, міграції»

Географія 8 клас
Тема. Чинники, що впливають на кількість населення: природний рух, міграції. Регіональні відмінності демографічних процесів. Демографічна політика

Сторінки