Географічні задачі

Робота з топографічною картою, визначення азимутів (два варіанти)

Робота з топографічною картою, визначення азимутів
І варіант

Повністю скачати завдання з усіма додатками у двох варіантах можна у вкладенні нижче:

1. Оцініть рельєф місцевості, зображеної на фрагменті карти. У якій точці можна спостерігати за рухом транспорту на всьому відрізку шосе, позначеному на карті? (Фрагмент топографічної карти додається)

Задачі й практичні завдання до теми «Географічна карта та робота з нею»

Задачі й практичні завдання до теми «Географічна карта та робота з нею»

Всього 10 завдань, які можна повністю скачати у вкладенні нижче.

1. Вкажіть вид картографічної проекції, використовуючи рисунок (рисунок додається):
А конічна; 
Б поліконічна; 
В циліндрична;
Г азимутальна.

2. За фрагментом карти визначте назву проекції, у якій зображено земну поверхню (фрагмент карти додається):
А азимутальна; 
Б поліконічна; 
В конічна; 
Г циліндрична.

Задачі з розв’язками до теми «Густота населення в світі та Україні» (Географія 8 клас)

Задачі з географії до теми «Густота населення. Територіальні відмінності густоти населення в світі та Україні» (8 клас)

Щільність (густота) населення.

Розв"язування задач на зміну атмосферного тиску з висотою

Матеріали до практичної роботи №4 "Розв"язування задач на зміну температури повітря й атмосферного тиску з висотою" (6 клас)

А це задачі з географії за експрес-вимогою

На цій сторінці ми будемо оперативно (на скільки дозволятимуть можливості і час) розміщувати ті географічні задачі, які ви шукаєте на нашому сайті, але їх немає. Для цього у пошуковій стрічці ви маєте записати умову задачі і ми її обов’язково розв’яжемо.

Задача 1.

На вершині гори температура повітря –12˚С, а біля підніжжя +23˚С. Визначте, яка висота цієї гори в метрах.

Розв’язання:

Розв"язування задач на визначення вологості повітря (8 клас, географія)

Розв’язування задач на визначення вологості повітря

(дидактичні матеріали для виконання практичної роботи №5, 8 клас, географія)

Водяна пара в атмосфері

Абсолютна вологість – це кількість водяної пари в 1 м ³ повітря (в грамах).

Задачі на визначення температури повітря (6 клас, географія)

Задачі на визначення температури повітря (дидактичні матеріали до практичної роботи №5, 6 клас, географія)

Інші задачі з теми "Атмосфера" ви знайдете тут: http://geographer.com.ua/content/zadachi-z-geografiyi

Вертикальний температурний градієнт – це величина, на яку змінюється температура повітря з підняттям вгору на кожні 100 м (у середньому вертикальний температурний градієнт становить приблизно 0,6°С на  кожні 100 м).

Задачі на зміну температури повітря з висотою

Задачі на зміну температури повітря з висотою (6 клас)

Інші задачі з теми "Атмосфера" ви знайдете тут: http://geographer.com.ua/content/zadachi-z-geografiyi

При піднятті вгору на 1 км (1000 м) температура знижується на 6 °С.

Різниця між найвищою і найнижчою температурами повітря називається амплітудою коливань температур. Розрізняють добову, місячну, річну амплітуди.

Приклади задач із розв’язками.

Задачі на визначення масштабу (6 клас)

Розв’язування задач з переведення числового масштабу

в іменований і навпаки (Задачі для 6 класу на масштаб з розв"язками)

Задача 1. Переведіть числовий масштаб настінної фізичної карти України в іменований.

Розв’язання: Учні визначають, що числовий масштаб карти 1: 1 000 000.

А це означає, що 1 см на цій карті відповідає 1 000 000 см на місцевості.

Задачі на визначення азимутів і румбів

Азимути і румби

Орієнтувальні кути позначаються: дійсний азимут Ад, маг­нітний азимут Ам, дійсний румб Rд, магнітний румб Rм, дирекційний кут а, дирекційний румб .

Азимут – це кут (напрям руху) у градусах між північним кінцем меридіана за ходом годинникової стрілки і заданою лінією. Азимути вимірюються від 0 до 360°. Вони називаються магнітними або дійсними залежно від того, який з меридіанів є початковим напрямом.

Задача на місцевий час (Харків і невідомий меридіан)

Задача на визначення місцевого часу

Якщо місцевий час у Харкові становить 13 год, то на якому меридіані буде 14 год?

Розв’язання:

Задачі на визначення поясного і місцевого часу

Задачі на зміну часу (поясний і місцевий час) http://geographer.com.ua/content/zadachi-na-misceviy-chas

Задачі на зміну часу (поясний і місцевий час)

Задача 1. Котра година у Києві, якщо у Лондоні 12.00?

Розв’язок:

За картою часових поясів (географічний атлас для 7 класу) визначаємо у яких часових поясах розташовані міста Лондон і Київ:

Лондон – 0 часовий пояс;

Задачі на визначення масштабу

Задачі на визначення масштабу карт і глобусів

Якщо потрібно визначити масштаб глобуса чи карти, то це можна зробити в тому випадку, коли відома відстань між двома об'єктами на місцевості. Знаючи відстань між ними на глобусі чи карті, складаємо відношення:

М = L (глобуса) : L (місцевості), де М – масштаб; L – відстань на місцевості і відстань на глобусі і карті.

 

Задача 1

Визначте масштаб карти, якщо відстань на місцевості між Києвом і Тернополем становить 480 км, а на карті вона дорівнює 48 см.

Шість цікавих задач з географії для 8 класу

Географічні задачі з розв"язками для 8 класу 

Задача 1

Витік річки Рось знаходиться в балці Дубина між селами Левківка і Ординці  Погребищенського району Вінницької області на висоті 270 м над рівнем моря. Гирло – поблизу села Хрещатик  Черкаського району  Черкаської  області на висоті 70 м над рівнем моря. Визначте падіння і похил річки Рось, якщо її довжина складає 346 км.

Розв язок:

падіння: 270 м  – 70 м = 200 м;

похил: 200 м : 346 км = 0,58 м/км.

 

Задачі з теми "Внутрішні води" (8 клас)

Задачі з теми "Внутрішні води" (8 клас)

Вивчаючи тему «Внутрішні води», слід звернути увагу на питання, що стосуються гідрографії й водного режиму річок.

Вплив рельєфу на течію річок

Задачі з теми "Кліматичні умови та ресурси України" (8 клас)

Задачі з теми "Кліматичні умови та ресурси України" (8 клас)

Вивчаючи у 8 класі тему «Кліматичні умови та ресурси України», учні ознайомлюються з основними кліматотвірними чинниками, одним з яких є сонячна радіація, величина якої залежить і від кута падіння сонячних променів, тобто від висоти Сонця над горизонтом. Пропонуємо теоретичний матеріал, а також зразки тестів і задач з цієї теми.

Висота Сонця над горизонтом залежить від географічної широти місцевості. Із збільшенням географічної

Задачі з теми "ФГП України, місцевий і поясний час" (8 клас)

Задачі з теми "ФГП України, місцевий і поясний час"

Під час вивчення теми «Фізико-географічне положення України» пропонуються задачі на визначення розмірів території, віддаленості її географічних об’єктів один від одного, а також від інших об’єктів, розташованих за її межами. При цьому учні повторюють матеріал попередніх курсів, поглиблюють і закріплюють навички роботи з географічною картою та визначення географічних координат.

Градусна сітка. Паралелі і меридіани

Загадки до теми "Градусна сітка. Паралелі і меридіани"

1. Є найдовша, найтовстіша,
А до полюсів – скромніші.
Зменшується довжина –
Кільця бачимо сповна.    (Паралелі)

2. Я північна і південна,
Знають учні достеменно.
Дев’яносто – більш нема.                    
Називаюсь…                 (Широта)

3. Це півкола, їх багато,
Важко їх порахувати.
Однакові всі брати
З’єднують два полюси.   (Меридіани)

Гідросфера (І частина)

Вірші-загадки з теми "ГІДРОСФЕРА"

1. Голубіє, зеленіє,
Чи безоднею темніє,
Густо падає дощем.
Як це диво світу звем?        

2. Оболонка це земна
Для людей не новина.
Пращури без літаків
Досягли материків.            
        
3. Розчиняє і довбає,
Ходи нові прокладає
То замерзла, то рідка
Незамінна для життя.            

4. Борисфен тече величний.
Тече він далеко,
Яку річку так назвали
Стародавні греки?   

Визначення масштабів планів та карт

Визначення масштабів планів та карт за даними про відстані на місцевості та відрізками на карті, що відповідають цим відстаням (до практичної роботи №1 за новою програмою для 6 класу)
Якщо потрібно визначити масштаб плану чи карти, то це можна зробити в тому випадку, коли відома відстань між двома об’єктами на місцевості. Знаючи відстань між ними на плані чи карті, складаємо відношення: М = L глобуса / L місцевості,

де М – масштаб; L – відстань на місцевості і відстань на плані, карті чи глобусі.

Снігова лінія

Снігова лінія

Під час вивчення теми «Атмосфера» школярі знайомляться з таким поняттям, як снігова лінія. Снігова лінія – це межа, вище від якої сніг не тане навіть у теплу пору року. Її висота залежить від широти місцевості. Із зростанням широти висота снігової лінії зменшується.

Задача 1. Чи лежить сніг на вершині г. Кіліманджаро протягом року, якщо середня температура біля підніжжя становить + 24ºС.

Розв’язок:

Коефіцієнт зволоження

Коефіцієнт зволоження

Коефіцієнт зволоження – це величина, яка показує відношення кількості опадів за певний період до величини випаровуваності. Його визначають за формулою:

 К = О/В, де К – коефіцієнт зволоження; О – кількість опадів за певний період; В – випаровуваність.

Випаровуваність – це кількість води, яка може випаруватися з тієї чи іншої території при певній температурі (за умови, що запаси води необмежені).