Фізична географія України

Контрольна робота з географії для 8 класу за ІІ семестр

КОНТРОЛЬНА РОБОТА З ГЕОГРАФІЇ ДЛЯ 8 КЛАСУ ЗА ІІ СЕМЕСТР

І варіант

І рівень

1. В умовах надмірного зволоження під мішаними лісами переважно формуються ґрунти:

А) сірі лісові;     Б) дерново-підзолисті;     В) чорноземи;     Г) коричневі.

2. Для території, позначеної на картосхемі, типовими є ґрунти:

А) чорноземи;

Б) сірі лісові;

В) дерново-підзолисті;

Г) каштанові.

3. Серед природно-територіальних комплексів найнижчий статус має:

Тектонічна будова України (понятійний апарат)

Тема 1. Тектонічні структури

Тектоніка – галузь геології, яка вивчає будову і рухи земної кори, зміни форм геологічних тіл під впливом цих рухів. Від тектонічної будови залежить характер рельєфу (розташування гір та рівнин, їхня висота тощо), а також поширення родовищ корисних копалин.

Тектонічні структури – це ділянки земної кори, що обмежовуються глибинними розломами.