Економічна і соціальна географія України

Демографія з мінусом

Демографія з мінусом

У 2014 році кількість населення зростала тільки у місті Києві та на заході України. В інших регіонах відбувалося його зменшення.

Українців стало менше. Як повідомляє Державна служба статистики, за 11 місяців минулого (2014 року) у нашій країні народилося біля 430 тис. осіб, а померло – майже 575 тисяч. А це значить, що природне зменшення кількості населення склало майже 145 тис. осіб, тобто смертність перевищує народжуваність.

Кількість населення України на початок 2015 року

Кількість населення України у 2015 році.

Цікаво, яка кількість населення проживає на території України?

Чисельність населення України на початок 2015 року становила – 45,426 млн осіб.

Як повідомляють інформаційні джерела з посиланням на Державну службу статистики, у 2014 році чисельність населення України зменшилась майже на 127 тис. осіб і становила 45,426 млн осіб.

Кількість населених пунктів на території України

Кількість населених пунктів на території України

(05.03.2015 року)

Цікаво, скільки населених пунктів на території України?

Відомо, що за законодавством України населені пункти поділяються на 3 групи: міста, селища міського типу і села.

Отже, міст на території України – 460, селищ міського типу – 885, а сіл – 28 388.

Металургійна промисловість

ТЕМА: МЕТАЛУРГІЙНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
Металургія — сукупність галузей промисловості, що спеціалізуються на видобутку, збагаченні, переробці руд чорних та кольорови металів.

Структура галузі: чорна металургія, кольорова металургія.

Чорна металургія

    Видобуток і збагачення залізної руди

    Виплавка чавуну й сталі

    Виробництво прокату

    Виробництво феросплавів, виплавка електросталі та сплавів, порошкова металургія

Промисловість

ТЕМА: ПРОМИСЛОВІСТЬ
Промисловість — провідна галузь, що виготовляє знаряддя праці, забезпечує потреби в паливі, сировині, матеріалах, задовольняє потреби населення в різноманітних товарах.
У цілому галузева структура, що склалася в промисловому виробництві України, є малоефективною, оскільки не працює на динамічний розвиток економіки країни і не задовольняє її потреб і потреб населення.

Електроенергетика

ТЕМА: ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА
Електроенергетика — базова галузь промисловості, яка виробляє, передає і трансформує електроенергію.

В Україні створена єдина енергосистема, що сполучує лініями електропередачі високої напруги всі великі та частину середніх електростанцій.

Головна причина дефіциту електроенергії в Україні — її нераціональне використання в господарстві.

Паливна промисловість

ТЕМА: ПАЛИВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
Паливна промисловість — комплекс галузей гірничодобувної промисловості, що займається видобутком і переробкою різних видів паливно-енергетичної сировини.
 

Галузева структура паливної промисловості: газова, буровугільна, кам"яновугільна, нафтова, газова, торфяна, горючесланцева.       
 

Територіальна структура господарства

Особливості територіальної структури господарства України

Промислові підприємства країни розміщуються нерівномірно, концентруються в окремих районах, центрах, областях.

Промисловий центр — населений пункт, у якому розташовано кілька промислових підприємств певної спеціалізації або об’єднаних у виробничу структуру сировинними і технологічними зв’язками (наприклад Черкаси).

Промисловий вузол — сукупність промислових центрів, які мають спільну інфраструктуру і трудові ресурси (наприклад Львівський).

Чинники розміщення виробництва

Чинники розміщення виробництва — сукупність умов, які впливають на розміщення промислових підприємств і дозволяють зменшити собі¬вартість продукції та у найкращий спосіб забезпечити її реалізацію.