Дистанційне навчання

Дистанційне навчання, географія 6 клас, тема "Теплові пояси Землі" 

Географія 6 клас

Тема. Теплові пояси Землі. Практичне значення вимірювання температури повітря

Любі учні!
На сьогоднішньому занятті ви:

• з’ясуєте  причини, чому сонячне світло і тепло нерівномірно розподіляються на земній поверхні;
• будете знати, що таке теплові пояси Землі та їхні назви;
• навчитеся складати характеристику природних умов у кожному тепловому поясі;
• уважніше спостерігатимете за змінами в природі.

Дистанційне навчання, географія 6 клас, тема "Атмосферний тиск" (Варіант 2)

Географія 6 клас

Тема. Атмосферний тиск 

Сьогодні під час заняття ви:
• дізнаєтеся про причини зміни атмосферного тиску, 
• ознайомитеся з будовою барометра та історією його винайдення, 
• навчитеся визначати атмосферний тиск за допомогою барометра;
• спробуєте застосувати отримані знання у практичних ситуаціях, розв’язуючи задачі на визначення атмосферного тиску. 

Дистанційне навчання, географія 7 клас, тема "Природні зони. Зміна природи материка людиною. Найвідоміші об’єкти Австралії, віднесені до світової природної спадщини ЮНЕСКО"

Географія 7 клас

Тема 3. «Природні зони. Зміна природи материка людиною. Найвідоміші об’єкти Австралії, віднесені до світової природної спадщини ЮНЕСКО»

Дистанційне навчання, географія 7 клас, тема "Клімат Австралії. Води суходолу"

Географія 7 клас

Тема 2. «Клімат Австралії. Води суходолу»

Мета: вивчити особливості клімату Австралії, поглибити та систематизувати знання про чинники формування клімату; сформувати уявлення про розподіл та закономірності внутрішніх вод материка;                            
розвивати практичні навички роботи з картами атласу, вміння встановлювати причино-наслідкові зв’язки в географічних процесах та робити висновки;            виховувати вміння поважати думку інших.

Тип уроку: комбінований

Дистанційне навчання, географія 7 клас, тема "Географічне положення, дослідження і освоєння Австралії. Тектонічна будова, рельєф і корисні копалини материка"

Географія 7 клас

Тема «Географічне положення, дослідження і освоєння Австралії. Тектонічна будова, рельєф і корисні копалини материка»

Мета:  сформувати в учнів загальне уявлення про своєрідність та особливості природи Австралії; продовжувати напрацювання навичок учнів складати характеристику географічного положення об’єкта. Уміти встановлювати закономірності розташування форм рельєфу та корисних копалин; удосконалювати практичні вміння учнів працювати з картами атласу та іншими джерелами географічної інформації.

Дистанційне навчання, географія 6 клас, тема Практична робота №5 "Складання графіка зміни температури повітря, діаграм хмарності та опадів, рози вітрів, їх аналіз" 

Географія 6 клас

Тема: Практична робота №5 «Складання графіка зміни температури повітря, діаграм хмарності та опадів, рози вітрів, їх аналіз» 

Дистанційне навчання, географія 8 клас, тема "Кліматичні показники: температура, опади, коефіцієнт зволоження та їх розподіл на території  України"

Географія 8 клас

Тема. Кліматичні показники: температура, опади, коефіцієнт зволоження та їх розподіл на території  України. Річний та сезонний хід кліматичних показників. Кліматична карта

Дистанційне навчання, географія 7 клас, тема "Північна Америка. Географічне положення. Історія відкриття та освоєння"

Географія 7 клас

Тема: Північна Америка. Географічне положення. Історія відкриття та освоєння. Практична робота №9. «Позначення на контурній карті географічних об’єктів Північної  Америки»

Дистанційне навчання, географія 6 клас, тема "Добовий і річний хід температури повітря, причини їхнього коливання"

Географія 6 клас

Тема: Добовий і річний хід температури повітря, причини їхнього коливання. Практична робота № 4, 5 (І Частина). Складання графіка зміни температури повітря. Розв’язування задач на зміну температури повітря й атмосферного тиску з висотою 

Дистанційне навчання, географія 6 клас, тема "Атмосферний тиск: причини і наслідки його зміни в атмосфері"

Географія 6 клас

Тема: Атмосферний тиск: причини і наслідки його зміни в атмосфері. Вимірювання атмосферного тиску.  Практична робота № 4 (ІІ Частина). Розв’язування задач на зміну температури повітря й атмосферного тиску з висотою. 

Мета: формувати поняття «атмосферний тиск»; показати, як змінюється атмосферний тиск з висотою та в залежності від температури повітря; формувати знання про пояси високого і низького тиску на Землі; розвивати логічне мислення, інтерес до метеорології.

Дистанційне навчання, географія 6 клас, тема "Будова атмосфери, властивості повітря в тропосфері"

Географія 6 клас

Тема: Будова атмосфери, властивості повітря в тропосфері

Мета: поглибити знання про повітря на Землі. Сформувати поняття «Атмосфера», особливості її будови та основні функції. Підкреслити значення атмосфери для життя на Землі.

Дистанційне навчання, природознавство 5 клас, тема "Вода на Землі. Властивості води. Три стани води. Кругообіг води в природі"

Природознавство 5 клас 

Тема: Вода на Землі. Властивості води. Три стани води . Кругообіг води в природі

Дистанційне навчання, географія 8 клас, тема "Болота. Підземні води. Водні ресурси України, шляхи їх раціонального використання"

Географія 8 клас

Тема: Болота. Підземні води. Водні ресурси України, шляхи їх раціонального використання

Любі учні!
Наприкінці нашого заняття ви будете:
• Знати поняття: «болото», «підземні води», «артезіанський басейн».
• Вміти порівнювати гідрографічні особливості водних об’єктів.
• Робити висновки щодо необхідності охорони підземних вод України та своєї місцевості.
• Усвідомлювати необхідність раціонального використання води. 

Дистанційне навчання, географія 8 клас, тема "Озера України, їх типи. Водосховища та канали"

Географія 8 клас

Тема: Озера України, їх типи. Водосховища та канали

Вітаю вас, дорогі учні! Ми знову мандруємо водоймами України. 
Сьогодні на уроці:

• Ви маєте пригадати визначення понять «озеро», «водосховище», «канал».
• Пояснювати особливості походження та водного режиму озер.
• Знаходити та показувати на карті найбільші озера, лимани ,водосховища та канали України.
• Робити висновки про необхідність охорони озер.
• Розуміти необхідність раціонального використання води.

Дистанційне навчання, географія 8 клас, тема "Основні річкові басейни та системи України"

Географія 8 клас

Тема: Основні річкові басейни та системи України

Дорогі учні, зараз ми знову помандруємо річками України, з ними з давніх-давен пов’язане життя українців. Річкам давали поважні назви, їм поклонялися, до них зверталися в молитвах, на їх берегах будували поселення.  Чи помітили ви, як швидко змінюються сьогодні наші річки? Вони швидко міліють, заболочуються, а деякі назавжди зникають…Вони просять нашої допомоги! Щоб розуміти, як допомогти, потрібно добре попрацювати над сьогоднішньою темою.

Дистанційне навчання, географія 8 клас, тема "Води суходолу та водні ресурси. Склад вод суходолу України. Основні характеристики річок"

Географія 8 клас

Тема: Води суходолу та водні ресурси. Склад вод суходолу України. Основні характеристики річок

Дорогі восьмикласники, мандруючи лабіринтами географічних знань ви дізналися багато цікавого про природу нашої держави. Крокуємо далі…Що ж очікує на вас сьогодні?

Дистанційне навчання, географія 7 клас, тема "Природні зони Південної Америки. Висотна поясність Анд"

Географія 7 клас

Тема: Природні зони Південної Америки. Висотна поясність Анд

Шановні учні! Сьогодні по завершенню уроку дистанційного навчання ви будете знати особливості поширення природних зон Південної Америки та називати ендемічних представників флори та фауни материка, зможете пояснити прояв вертикальної поясності в Андах та орієнтуватися серед географічних об’єктів на карті Південної Америки.

Дистанційне навчання, географія 9 клас, тема "Вторинний сектор господарства. Виробництво та постачання електроенергії. Значення електроенергетики"

Географія 9 клас

Тема: Вторинний сектор господарства. Виробництво та постачання електроенергії. Значення електроенергетики

Дистанційне навчання, географія 8 клас, тема "Класифікація корисних копалин. Паливні корисні копалини"

Географія 8 клас

Тема: Класифікація корисних копалин. Паливні корисні копалини

Любі  учні! 
Наприкінці заняття ви будете:
Визначати господарське значення мінерально-сировинних ресурсів;
Наводити приклади поширення паливних корисних копалин;
Показувати на карті основні родовища нафти, газу, горючих сланців і торфу, перспективні нафтогазоносні райони.

Запропоновані вам завдання виконуються «тут і зараз» 

Дистанційне навчання, географія 7 клас, тема "Географічне положення, берегова лінія та дослідження Південної Америки"

Географія 7 клас

Тема: Географічне положення, берегова лінія та дослідження Південної Америки.

Любі  учні! 
Наприкінці заняття ви будете:
Називати: особливості географічного положення материка
Характеризувати історію відкриття та дослідження південної Америки.
Показувати на карті об’єкти географічної номенклатури

Завдання:
Виконують усі «тут і зараз» 

Дистанційне навчання, географія 7 клас, тема "Зона пустель та напівпустель. Твердолисті вічнозелені ліси й чагарники Африки"

Географія 7 клас 

Тема: Зона пустель та напівпустель. Твердолисті вічнозелені ліси й чагарники Африки

Шановні учні!
В кінці нашого уроку ви будете 
знати:
- природні зони на материку Африка;
аналізувати:
- закономірності розміщення природних зон, зональні типи грунтів;
оцінювати:
- вплив природних чинників і діяльності людини на екологічний стан природних зон материка.

Дистанційне навчання, географія 7 клас, тема "Води суходолу Північної Америки"

Географія 7 клас
Добий день шановні діти! В умовах карантину ми продовжуємо наше навчання в дистанційному режимі. Пропоную вам матеріали до заняття 

ТЕМА: Води суходолу Північної Америки

Очікувані результати: ви навчитеся:
розповідати про води суходолу материка; 
характеризувати особливості річок;
показувати на карті об’єкти географічної номенклатури.

Дистанційне навчання, географія 7 клас, тема "Води суходолу Африки. Використання водних ресурсів"

Географія 7 клас
Добий день шановні діти! В умовах карантину ми продовжуємо наше навчання в дистанційному режимі. Пропоную вам матеріали до заняття .

ТЕМА: Води суходолу Африки. Використання водних ресурсів.
Очікувані результати: ви навчитеся:
називати складові вод суходолу Африки, 
показувати на карті річки, озера, водоспади; 
складати характеристику найбільших водних об’єктів  Африки.

Дистанційне навчання, географія 8 клас, тема "Озера, болота і водосховища та канали, типи та особливості гідрологічного режиму"

Географія 8 клас
Тема заняття: Озера, болота і водосховища та канали, типи та особливості гідрологічного режиму

Дистанційне навчання, географія 8 клас, тема "Основні річкові басейни та системи" Практична робота №7 (початок)

Географія 8 клас
Тема заняття: Основні річкові басейни та системи.
Практична робота №7 (початок)

Мета: 
- Формувати в учнів уявлення про основні річкові басейни України та канали;
- Навчити давати комплексну характеристику;
- Удосконалювати уміння та навички роботи к географічними контурними картами та атласами.

Дистанційне навчання, географія 8 клас, тема "Води суходолу. Поверхневі води України. Річки"

Географія 8 клас
Тема заняття: Води суходолу. Поверхневі води України. Річки.

Мета: 
- Поглибити та систематизувати здобуті знання учнів про воду суходолу;
- Формувати знання про загальні гідрографічні особливості території України та загальні ознаки гідрологічного режиму й роботи річок;
- Продовжувати формувати вміння працювати з картографічними джерелами географічної інформації.

Дистанційне навчання, географія 11 клас, підготовка до ЗНО, практичні завдання і задачі (Варіант 4)

Завдання за топографічною картою

Варіант 4  
Завдання:

1. Вкажіть числовий та іменований масштаб карти. 
2. Визначте прямокутні координати точок 1, 2, 3, 4 на карті (4 точки). 
3. Виміряйте абсолютні висоти цих точок. 
За кожну правильну відповідь 0,5 бала. Всього – 7 балів.

Топографічна карта додається у вкладенні нижче
Відповіді до варіанту 4

Дистанційне навчання, географія 9 клас, тема «Глобальні проблеми людства» (Презентація та завдання до теми)

Географія, 9 клас. Презентація та завдання до теми: «Глобальні проблеми людства»

Дистанційне навчання, географія 9 клас, тема «Глобальні проблеми людства, причини їх виникнення та шляхи вирішення»

Географія 9 клас, тема «Глобальні проблеми людства, причини їх виникнення та шляхи вирішення»

Шановні дев’ятикласники, для повторення навчального матеріалу, який ви вивчали під час карантину, скористайтесь сайтом за посиланням.

Сторінки