7 клас

Дистанційне навчання, географія 7 клас, тема "Географічне положення і дослідження Антарктиди"

Географія 7 клас

Тема: Географічне положення і дослідження Антарктиди

Шановні учні! Опрацювавши матеріал уроку, ви зможете:
 визначати географічне положення та об’єкти Антарктиди;  
 характеризувати основні етапи дослідження материка.

Дистанційне навчання, географія 7 клас, тема "Клімат і води суходолу Австралії" (Варіант 2)

Географія 7 клас

Тема: Клімат і води суходолу Австралії

Мета: формувати знання про загальні особливості клімату і внутрішніх вод материка, кліматичні пояси та типи клімату, вплив клімату на формування вод суходолу.

І. Перевірка домашнього завдання
Пройдіть тестування join.naurok.ua
Код доступу 7365139

Дистанційне навчання, географія 7 клас, тема "Природні зони. Зміна природи материка людиною. Найвідоміші об’єкти Австралії, віднесені до світової природної спадщини ЮНЕСКО"

Географія 7 клас

Тема 3. «Природні зони. Зміна природи материка людиною. Найвідоміші об’єкти Австралії, віднесені до світової природної спадщини ЮНЕСКО»

Дистанційне навчання, географія 7 клас, тема "Клімат Австралії. Води суходолу"

Географія 7 клас

Тема 2. «Клімат Австралії. Води суходолу»

Мета: вивчити особливості клімату Австралії, поглибити та систематизувати знання про чинники формування клімату; сформувати уявлення про розподіл та закономірності внутрішніх вод материка;                            
розвивати практичні навички роботи з картами атласу, вміння встановлювати причино-наслідкові зв’язки в географічних процесах та робити висновки;            виховувати вміння поважати думку інших.

Тип уроку: комбінований

Дистанційне навчання, географія 7 клас, тема "Географічне положення, дослідження і освоєння Австралії. Тектонічна будова, рельєф і корисні копалини материка"

Географія 7 клас

Тема «Географічне положення, дослідження і освоєння Австралії. Тектонічна будова, рельєф і корисні копалини материка»

Мета:  сформувати в учнів загальне уявлення про своєрідність та особливості природи Австралії; продовжувати напрацювання навичок учнів складати характеристику географічного положення об’єкта. Уміти встановлювати закономірності розташування форм рельєфу та корисних копалин; удосконалювати практичні вміння учнів працювати з картами атласу та іншими джерелами географічної інформації.

Південна Америка

Перевірочна робота з теми «Південна Америка»                
І варіант

Рівень І
1. Які два океани НЕ омивають Південну Америку:            
А: Північний Льодовитий, Атлантичний   
Б: Індійський, Атлантичний 
В: Індійський, Північний Льодовитий   
Г: Атлантичний, Тихий

2. Оберіть європейського мореплавця-дослідника, який уперше описав відвідані ним землі і дав їм назву Новий Світ:        
А: Х. Колумб                
Б: А. Веспуччі
В: А. Гумбольдт
Г: І. Домейко            

Дистанційне навчання, географія 7 клас, тема "Північна Америка. Географічне положення. Історія відкриття та освоєння"

Географія 7 клас

Тема: Північна Америка. Географічне положення. Історія відкриття та освоєння. Практична робота №9. «Позначення на контурній карті географічних об’єктів Північної  Америки»

Дистанційне навчання, географія 7 клас, тема "Природні зони Південної Америки. Висотна поясність Анд"

Географія 7 клас

Тема: Природні зони Південної Америки. Висотна поясність Анд

Шановні учні! Сьогодні по завершенню уроку дистанційного навчання ви будете знати особливості поширення природних зон Південної Америки та називати ендемічних представників флори та фауни материка, зможете пояснити прояв вертикальної поясності в Андах та орієнтуватися серед географічних об’єктів на карті Південної Америки.

Дистанційне навчання, географія 7 клас, тема "Географічне положення, берегова лінія та дослідження Південної Америки"

Географія 7 клас

Тема: Географічне положення, берегова лінія та дослідження Південної Америки.

Любі  учні! 
Наприкінці заняття ви будете:
Називати: особливості географічного положення материка
Характеризувати історію відкриття та дослідження південної Америки.
Показувати на карті об’єкти географічної номенклатури

Завдання:
Виконують усі «тут і зараз» 

Дистанційне навчання, географія 7 клас, тема "Зона пустель та напівпустель. Твердолисті вічнозелені ліси й чагарники Африки"

Географія 7 клас 

Тема: Зона пустель та напівпустель. Твердолисті вічнозелені ліси й чагарники Африки

Шановні учні!
В кінці нашого уроку ви будете 
знати:
- природні зони на материку Африка;
аналізувати:
- закономірності розміщення природних зон, зональні типи грунтів;
оцінювати:
- вплив природних чинників і діяльності людини на екологічний стан природних зон материка.

Дистанційне навчання, географія 7 клас, тема "Води суходолу Північної Америки"

Географія 7 клас
Добий день шановні діти! В умовах карантину ми продовжуємо наше навчання в дистанційному режимі. Пропоную вам матеріали до заняття 

ТЕМА: Води суходолу Північної Америки

Очікувані результати: ви навчитеся:
розповідати про води суходолу материка; 
характеризувати особливості річок;
показувати на карті об’єкти географічної номенклатури.

Дистанційне навчання, географія 7 клас, тема "Води суходолу Африки. Використання водних ресурсів"

Географія 7 клас
Добий день шановні діти! В умовах карантину ми продовжуємо наше навчання в дистанційному режимі. Пропоную вам матеріали до заняття .

ТЕМА: Води суходолу Африки. Використання водних ресурсів.
Очікувані результати: ви навчитеся:
називати складові вод суходолу Африки, 
показувати на карті річки, озера, водоспади; 
складати характеристику найбільших водних об’єктів  Африки.

Завдання II етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії для 7 класу (2011-2012 н.р.)

Завдання для проведення II етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади 
з географії в 2011-2012 н. р.
7 клас

І. Теоретичний тур
(повна відповідь на кожне – 12 балів, сума – 24 бали)
1.    Що таке кліматичний пояс? На основі чого виділяють кліматичні пояси? Назвіть основні та перехідні кліматичні пояси світу. Охарактеризуйте один із них (за вибором).
2.    Дотримуючись типового плану, охарактеризуйте особливості фізико-географічного положення материка Африка.

Географія, 7 клас. ПКР №1 "Закономірності формування природи материків та океанів"

Перевірочна робота з теми «Закономірності формування природи материків і океанів» (приклади завдань ЗНО різних років)

1. У якій з позначених на карті точок земної поверхні сонячні промені в окремі дні можуть відбиватися від поверхні на дні глибоких колодязів? (Карта додається)

2. Чому середньорічні температури повітря знижуються від екватора до полюсів?
А - зменшується географічна широта
Б - знижується абсолютна висота поверхні
В - знижується атмосферний тиск над суходолом
Г - зменшується кут падіння сонячних променів

Дистанційне навчання, географія 7 клас, тематичне оцінювання з розділів "Океани", "Вплив людини на природу материків і океанів"

Географія 7 клас. Тематичне оцінювання з розділів "Океани", "Вплив людини на природу материків і океанів"

Шановні семикласники, для повторення навчального матеріалу скористайтесь сайтом за посиланням.

Дистанційне навчання, географія 7 клас, тема «Використання природних багатств материків та океанів»

Географія 7 клас, тема «Використання природних багатств материків та океанів»

Для повторення й узагальнення матеріалу, який ви розглядали на протязі карантину, пропонуємо звертатися до сайту за посиланням.

Тема уроку: «Використання природних багатств материків та океанів»
Виконайте завдання:

1. Опрацюйте параграф 55 підручника (автори С. Г. Кобернік, Р. Р. Коваленко).
2. Виконайте схему (схема додається).

Дистанційне навчання, географія 7 клас, підсумкова контрольна робота з розділів V і VІ (Океани. Вплив людини на природу материків і океанів)

Географія, 7 клас. Підсумкова контрольна робота.

Дистанційне навчання, географія 7 клас, тема «Північний Льодовитий океан»

Географія 7 клас, тема «Північний Льодовитий океан»

Всі попередні розробки навчальних занять і матеріали до них, які ви вивчали під час карантину, знайдете за посиланням. 

Дистанційне навчання, географія 7 клас, тема «Індійський океан»

Географія 7 клас, тема «Індійський океан»

Добрий  день, шановні семикласники! 
Карантин триває, тож нам слід  продовжувати дистанційне  навчання.  Сьогодні до вашої уваги пропонується нова тема, що зазначена вище. Якщо в когось виникла необхідність повторити той матеріал, який ви розглядали під час карантину раніше, то його можна знайти за цим посиланням

Дистанційне навчання, географія 7 клас, тема «Атлантичний океан»

Географія 7 клас, тема «Атлантичний океан»

Добрий  день, шановні семикласники! 
Карантин триває, тож нам слід  продовжувати дистанційне  навчання.  Сьогодні  до  вашої  уваги пропонується нова тема, що зазначена вище. Якщо в когось виникла необхідність повторити той матеріал, який ви розглядали під час карантину раніше, то його можна знайти за посиланням.

Дистанційне навчання, географія 7 клас, тема «Тихий океан. Клімат і води»

Географія 7 клас, тема «Тихий океан. Клімат і води. Органічний світ і природні ресурси. Охорона природи океану»

Доброго дня, семикласники! Оскільки карантин продовжується, то ми навчаємося в дистанційному режимі. Сьогодні ми ознайомимося з новою темою

Узагальнення і систематизація знань з теми: «Євразія» (2020)

Географія, 7 клас. Тема: Узагальнення і систематизація знань з теми: «Євразія»

Шановні семикласники! Пропоную, до ваших послуг, тести. Відповівши на них, ви переконаєтесь як ви сформували свої знання з теми «Євразія». Якщо на окремі запитання ви не зможете дати відповідь, не засмучуйтесь… Повторіть навчальний матеріал ще раз і тоді вам пофортунить! 
Бажаю успіхів! 

Дистанційне навчання, географія 7 клас, тема «Тихий океан: географічне положення, тектонічна будова та острови»

Географія 7 клас, тема «Тихий океан: географічне положення, тектонічна будова та острови»

Доброго дня, шановні учні! Оскільки карантин продовжується, то ми навчаємося в дистанційному режимі. Сьогодні ми ознайомимося з новою темою, що зазначена вище.
Зверніть увагу, що всі розробки навчальних занять для дистанційного навчання ми продовжуємо розміщувати на сайті за посиланням.

Дистанційне навчання, географія 7 клас, тема «Узагальнення та систематизація знань з теми «Євразія»

Географія, 7 клас. Євразія в кросвордах.
Тема: Узагальнення та систематизація знань з теми: «Євразія»

Дистанційне навчання, географія 7 клас, дослідження «Здійснення уявної подорожі уздовж 50-ї паралелі»

Географія, 7 клас, дослідження «Здійснення уявної подорожі уздовж 50-ї паралелі: складання карти маршруту з позначенням країн, природних об’єктів та природних комплексів»

Дистанційне навчання, географія 7 клас, тема «Найбільші держави Європи та Азії»

Географія 7 клас, тема заняття «Найбільші держави Європи (Німеччина, Франція, Велика Британія, Італія, Росія) та Азії (Китай, Японія)»

Доброго дня, семикласники! Оскільки карантин продовжується, то ми навчаємося в дистанційному режимі. Сьогодні ми ознайомимося з новою темою  – Найбільші держави Європи та Азії.

Дистанційне навчання, географія 7 клас, самостійна робота з теми «Євразія»

ГЕОГРАФІЯ,  7 клас, самостійна робота з теми «Євразія»

Добрий  день, шановні учні! 
Карантин триває, тож нам слід продовжити дистанційне навчання. Сьогодні до вашої уваги завдання самостійної роботи 
з теми «Євразія».
Оберіть один з варіантів, виконайте завдання та надішліть мені для корекції.

Дистанційне навчання, географія 7 клас, тема «Населення і політична карта Євразії» + тренувальні тести

Географія 7 клас, тема заняття: «Населення і політична карта Євразії»

Шановні семикласники, пропоную вам виконати  наступні завдання:
1. Ознайомтесь з матеріалом підручника § 50-53
2. Усно попрацюйте над запитаннями і завданнями в кінці параграфів.
3. Перегляньте презентацію та відео до уроку за посиланням.

Дистанційне навчання, географія 7 клас, тема «Населення Євразії» + Презентація до теми

Географія, 7 клас.  Презентація до теми: «Населення Євразії. Найбільші держави Європи та Азії. Практична робота №10 «Позначення на контурній карті назв географічних об’єктів Євразії»

Сторінки