Курсові роботи з географії

Методика проведення екскурсії з біології

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ЕКСКУРСІЙ З БІОЛОГІЇ Вчитель біології

     Мосьпан  Людмила  Володимирівна

В природі безліч таємниць,

Які людина прагне зрозуміти.

Навколо нас нема дрібниць,

І магію не можна пропустити!

 Екскурсія - це вид навчальної роботи, при якому навчання проводиться на натуральному природному або виробничому об'єкті поза межами школи, чи класу.

Використання різноманітних методів навчання на уроках географії в школі

Вступ

У наш час йде становлення нової системи освіти, орієнтованої на входження в світовий освітній простір. Загальні тенденції розвитку освіти - це не тільки значне розширення сфери знань і умінь школярів, і підвищення їх культури, максимальний розвиток здібностей, творчого потенціалу і індивідуальності, формування у них гуманістичної системи цінностей, а також збереження і зміцнення здоров'я школярів. Тому суспільство висуває перед сучасною школою завдання сформувати всебічно розвинену особу, яка повинна задовольнити потреби суспільства.

Місце і роль екскурсії у навчанні географії

Місце і роль екскурсії у навчанні географії

         Шкільна програма з географії передбачає обов’язковий мінімум екскурсій у природу в осінній і весняний період і екскурсії на промислове. сільськогосподарське виробництво чи транспортне підприємство.

Урок - основна форма навчання географії

Урок – основна форма навчання географії

 Література

1. Даринский А.В. Урок географии в средней школе. – М.: Просвещение, 1984.-144с.

2. Панчешникова Л.М.Урок географии: подходы к анализу и оценке//География в школе.-1980.-№ 5.

3. Ковалевская М.К. Пути повышения эфективности урока //География в школе.- 1980.-№ 4.

4. Шляхи підвищення ефективності уроку географії / Упорядк.О.Я.Скуратович К.: Рад.шк.,1991.- 96с.

5. Охотина Л.Т. Психологические основы урока: В помощь учителю.-М.: Просвещение, 1977.-96с.

Проектні технології

Ярослава Миколаївна Андріїв
учитель початкових класів
Бабченської школи І-ІІІ ступенів
Богородчанської районної ради
Івано-Франківської області

Метод проектів на уроках
«Я і Україна. Довкілля»

Метод проектів

1. Сутність методу проектів.
Під методом проектів (латин, projectus — висунутий уперед) мають на увазі спосіб розв’язання тієї чи іншої практично або теоретично значущої проблеми, оформленої у вигляді кінцевого продукту. Зовнішній (матеріальний) результат роботи над проектом ви можете бачити, сприймати на дотик, застосовувати на практиці, використовувати в повсякденному житті.
Проте набагато важливішим є результат внутрішній (нематеріальний) — досвід діяльності, знання, уміння.