Завдання II етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії для 9 класу (2019-2020 н.р.) з відповідями

Завдання для IІ етапу  Всеукраїнської  учнівської  олімпіади  з  географії
(2019/2020 н. р.)
9  клас

І.  Теоретичний  тур
(повна  відповідь  на  кожне  питання – 12  балів,  сума  – 24  бали)
1. Ґрунти беруть участь у складних процесах обміну й перетворення енергії та речовини на Землі і відіграють велику загальнопланетарну роль. Яке значення мають ґрунти у житті людини? Дайте оцінку типам ґрунтів, що сформувалися на території України. Охарактеризуйте їх географію та значення у розвитку господарства країни.

2. Схарактеризуйте секторальну модель економіки України. Чи змінювалася вона протягом останніх 20-ти років? Чим секторальна модель національного господарства відрізняється від моделей розвинених країн? Запропонуйте заходи щодо покращення секторальної структури економіки України.

ІІ.  Практичний  тур
1. За планом місцевості визначте: 
а) азимут, за яким пройде траса водогону вздовж стежки в напрямку від річки Андоги до загону для худоби (2 бали) 
в) відносну висоту (у метрах), на яку потрібно піднімати воду водогоном, що пройде вздовж стежки від річки Андоги до загону для худоби (2 бали)
г) відстань на карті від річки Андоги до загону для худоби біля села Мостище виміряно вздовж стежки й зіставлено з лінійним масштабом. Використовуючи рисунок, визначте цю відстань у метрах (2 бали). ( 6 балів)

Повністю скачати завдання з відповідями можна у вкладенні нижче: