Завдання II етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії для 9 класу (2013-2014 н.р.) з відповідями

Завдання для проведення II етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади 
з географії в 2013/2014 н. р.
9 клас

І. Теоретичний тур
(повна відповідь на кожне завдання – 12 балів, сума – 24 бали)
1.    Що таке трудові ресурси? Охарактеризуйте структуру зайнятості населення нашої держави та забезпеченість трудовими ресурсами різних регіонів України. 
2.    Дайте оцінку мінерально-сировинних ресурсів для розвитку чорної металургії в Україні. Назвіть основні райони розвитку чорної металургії та обґрунтуйте їх розміщення.

II. Бліц-тур
(дати  короткі відповіді; кожна правильна відповідь оцінюється двома балами; максимальна кількість балів – 12)
1.    Що таке природний рух населення? Які показники визначають природний рух населення? 
2.    Назвіть найвищу точку суходолу і найглибшу океанічну западину. Порівняйте їх величини.
3.    Які міста в Україні називаються дуже великими? Наведіть приклади таких міст.
4.    Перелічіть головні географічні наслідки руху Землі навколо Сонця.
5.    Назвіть основні форми рельєфу, що поширені на території Київської області.  
6.    Перелічіть найхарактерніші ознаки тропічного кліматичного поясу.

III. Практичний тур
1.    Визначте географічні координати населеного пункту,  якщо Сонце в ньому сходить на 10 год 24 хв пізніше ніж на 180˚д. , а висота Полярної зірки над горизонтом становить близько 50˚. (6 балів).
2.    Заповніть таблицю. Об’єкти нанесіть на контурну карту. (Оцінювання: за кожен правильно названий об’єкт – 1 бал, за правильне позначення об’єкта на контурній карті – 1 бал. Загальна кількість балів – 12).

Повністю скачати завдання з відповідями можна у вкладенні нижче: