Завдання II етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії для 9 класу (2011-2012 н.р.)

Завдання для проведення II етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади 
з географії в 2011-2012 н. р.
9 клас

І. Теоретичний тур
(повна відповідь на кожне – 12 балів, сума – 24 бали)
1.    Поясніть причини погіршення демографічної ситуації в Україні та визначте можливі шляхи розв’язання цієї проблеми.
2.    Назвіть форми організації виробництва та охарактеризуйте їх. Наведіть приклади.

II. Бліц-тур
(дати  короткі відповіді; кожна правильна відповідь оцінюється двома балами; максимальна кількість балів - 12 )

1.    Назвіть головні ознаки циклонального стану погоди влітку і взимку.
2.    У чому полягає відмінність між поняттями “трудові ресурси” та “економічно активне населення”?
3.    В якому з озер Азії в одній частині вода прісна, а в другій – солона? Чим пояснюється така концентрація солі в ньому?
4.    Мурманськ лежить майже на 28˚ далі на північ від Владивостока. У той же час море біля Владивостока взимку замерзає, а біля Мурманська – ні. Чим це можна пояснити?
5.    Які міста в Україні називаються найбільшими? Перелічіть їх.
6.    На території Київської області роблять дві свердловини: першу на правому березі Дніпра, а другу – на лівому. Яка свердловина дістане кристалічного фундаменту скоріше й чому?

III. Практичний тур
(повна відповідь на кожне – 6 балів, сума – 12 балів)
1.    Позначте на контурній карті України за допомогою умовних знаків:
•    головні ТЕС, ГЕС та АЕС (по чотири кожного типу);
•    вугільні басейни;
•    області, що мають приморське положення.
2.    Визначте, як змінилася кількість населення України протягом 2009 року в результаті природного приросту, якщо на початок року в країні проживало 46,14 млн осіб, коефіцієнт народжуваності становив 9,58‰, а коефіцієнт смертності – 16,4‰.

ІV. Тестові завдання 
Виконайте тестові завдання, дотримуючись таких правил: акуратно напишіть номер тестового завдання, а напроти нього через тире – букву однієї (на вашу думку, правильної) відповіді на кожне з 10-ти запитань (наприклад, 1 – а; 2 – г  і т.д.) За кожну правильну відповідь нараховується один бал. Бал за те чи інше завдання не нараховуватиметься у випадках, якщо:
•    ваша відповідь буде неправильною або буде відсутня;
•    номер відповіді написаний олівцем, а не авторучкою;
•    на одне запитання ви дасте дві відповіді або більше;
•    відповідь міститиме будь-які виправлення (у тому числі – коректором). Максимальна кількість балів – 10.

1. Узимку найкоротшу сонячну тінь учні однієї з шкіл спостерігають на гномоні об 11 годині 52 хвилини. Це означає, що об’єкт лежить на меридіані:
а) 30º сх. д.; б) 32º сх. д.; в) 28º сх. д.; г) 34º сх. д.
2. Точка, яка має географічні координати 44º пн. ш. і 32º сх. д., знаходиться в межах: 
а) Українських Карпат; б) Чорного моря; в) Азовського моря; г) Донецького кряжу.
3. На карті масштабу 1:10 000 міський парк займає площу 25 см². На карті якого масштабу він займатиме площу  1 см²?
а) 1:25 000; б) 1:50 000; в) 1:100 000; г) 1:250 000.
4. Які з названих двох держав-сусідів України мають між собою спільний кордон:
а) Молдова і Угорщина; б) Росія і Польща; в) Румунія і Словаччина; 
г) Польща і Угорщина.
5. Адміністративна область України, яка межує з чотирма іноземними державами:
а) Львівська; б) Закарпатська; в) Чернівецька; г) Одеська.
6. Виберіть варіант, у якому правильно вказані різновиди ґрунтів, що є характерними для Київської області:
а) дерново-підзолисті, каштанові, чорноземи;  б) сірі лісові, буроземи, чорноземи;  в) чорноземи, сірі лісові, дерново-підзолисті;  г) коричневі, каштанові, сірі лісові.   
7. Якщо масштаб топографічної карти 1 : 25 000, то її номенклатура буде такою:
а) У-36-84-В;  б) У-36-84-В-а;  в) У-36-84-В-а-3;  г) У-36-84.
8. Яке з названих міст України має чисельність населення більшу, ніж три інших міста, разом узяті:
а) Вінниця; б) Кривий Ріг; в) Мелітополь; г) Ужгород.
9. Історико-етнографічна назва території, яку займає Чернівецька область:
а) Поділля; б) Галичина; в) Буковина; г) Холмщина.
10. Область України, де компактно проживають болгари: 
а) Одеська; б) Закарпатська; в) Чернівецька; г) Херсонська.

Скачати завдання можна у вкладенні нижче: