Завдання II етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії для 8 класу (2019-2020 н.р.) з відповідями

Завдання для IІ етапу  Всеукраїнської  учнівської  олімпіади  з  географії
(2019/2020 н. р.)
8  клас

І. Теоретичний  тур
(повна  відповідь  на  кожне  питання – 12  балів,  сума  – 24  бали)
1. Забезпечення людства природними ресурсами – чи не найактуальніша проблема сьогодення. Чи зможе цю проблему вирішити Світовий океан, що займає 71% площі Землі? Опишіть вивчені природні ресурси Світового океану та вкажіть, які з них будуть використовуватися людством у майбутньому.     

2. Сучасний адміністративно-територіальний устрій (АТУ) України склався історично. Дайте короткий огляд формування АТУ України з 1939 р. Які області були приєднані до України, починаючи з цього періоду та у яких роках? Які українські  історико-географічні землі опинилися у складі інших держав? Охарактеризуйте сучасний АТУ України та вкажіть, які зміни відбуваються у ньому в сучасний період.

ІІ. Практичний  тур
1.  За планом місцевості визначте: 
а) азимут, за яким пройде траса водогону вздовж стежки в напрямку від річки Андоги до загону для худоби (2 бали) 
б) відносну висоту (у метрах), на яку потрібно піднімати воду водогоном, що пройде вздовж стежки від річки Андоги до загону для худоби (2 бали)
в) відстань на карті від річки Андоги до загону для худоби біля села Мостище виміряно вздовж стежки й зіставлено з лінійним масштабом. Використовуючи рисунок, визначте цю відстань у метрах (2 бали). ( 6 балів)
 

Повністю скачати завдання з відповідями можна у вкладенні нижче: