Завдання II етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії для 11 класу (2013-2014 н.р.) з відповідями

Завдання для проведення IIетапу Всеукраїнської учнівської олімпіади 
з географіїв 2013/2014 н. р.
11 клас

І. Теоретичний тур
(повна відповідь на кожне завдання  – 12 балів, сума – 24 бали)
1.    Які типи ґрунтів поширені на рівнинній частині України? Охарактеризуйте їх. Вкажіть основні проблеми, що пов’язані з використанням ґрунтів в Україні та заходи щодо їх збереження.
2.    Перед людством стоїть проблема виснаження мінеральних ресурсів. Які, на вашу думку, основні шляхи її розв’язання? Відповідь проілюструйте конкретними прикладами.

II. Бліц-тур
(дати  короткі відповіді; кожна правильна відповідь оцінюється двома балами; максимальна кількість балів – 12)
1.    Назвіть найістотніші риси нинішньої демографічної ситуації в Україні.
2.    Назвіть центри літакобудування, автомобілебудування, суднобудування, тракторобудування в Україні.
3.    Перелічіть найхарактерніші ознаки арктичного кліматичного поясу.
4.    Назвіть епохи горотворення, починаючи від найдавнішої.
5.    Чому Канаду й Австралію називають країнами переселенського капіталізму?
6.    Назвіть тектонічні структури та форми рельєфу, що їм відповідають, які в межах України є оберненими (неузгодженими між собою).

III. Практичний тур
1.    Шпиль новозбудованого палацу культури видно на північному сході від спостерігача. У протилежному напрямку знаходиться телевізійна вишка. Далі, на відстані 90° за ходом годинникової стрілки від телевізійної вишки, розташований залізничний вокзал. Визначте дійсні й магнітні азимути цих об'єктів, якщо схилення в даній місцевості східне і дорів¬нює 6°12΄. (6 балів).
2.    Заповніть таблицю. Об’єкти нанесіть на контурну карту. (Оцінювання: за кожен правильно названий об’єкт – 1 бал, за правильне позначення об’єкта на контурній карті – 1 бал. Загальна кількість балів – 12).

Повністю скачати завдання з відповідями можна у вкладенні нижче: