Завдання II етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії для 10 класу (2019-2020 н.р.) з відповідями

Завдання для IІ етапу  Всеукраїнської  учнівської  олімпіади  з  географії
(2019/2020 н. р.)
10  клас

І. Теоретичний  тур
(повна  відповідь  на  кожне  питання – 12  балів,  сума  – 24  бали)

1. У ході розвитку цивілізації перед людством з’явилися глобальні проблеми. Які головні причини їх виникнення? Як їх класифікують? Які глобальні проблеми проявляються у вашому регіоні? Запропонуйте шляхи їх розв’язання. 

2. Політична карта світу постійно зазнає змін. Назвіть приклади кількісних та якісних змін на ній. Які тенденції спостерігаються у формуванні політичної карти світу на початку ХХІ ст.? Спрогнозуйте, які зміни можуть відбутися на політичній карті в найближчий період? Чим це можна пояснити?

ІІ. Практичний  тур
1. Поясніть, використовуючи малюнок, взаємозалежність між кутами орієнтування. Якими буквами позначаються ці кути? Які кути позначені на схемі буквами а, б та в, як називаються лінії, що позначені цифрами 1, 2, 3? Визначте величини цих кутів, використовуючи відповідні формули та математичні дії, якщо вимірювання, яке було проведено на місцевості, показало, що дерево знаходиться від спостерігача у північно-східному напрямку (10 балів).

Повністю скачати завдання з відповідями можна у вкладенні нижче: