Завдання II етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії для 10 класу (2013-2014 н.р.) з відповідями

Завдання для проведення II етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади 
з географії в 2013/2014 н. р.
10 клас

І. Теоретичний тур
(повна відповідь на кожне завдання – 12 балів, сума – 24 бали)
1.    Обґрунтуйте, чому на екваторі тиск приземного повітря низький, а в тропічних широтах – високий. Як це впливає на формування клімату на цих територіях?
2.    На які групи за рівнем соціально-економічного розвитку поділяються країни світу? Доведіть, що типологія країн за рівнем соціально-економічного розвитку є найбільш важливою.

II. Бліц-тур
(дати  короткі відповіді; кожна правильна відповідь оцінюється двома балами; максимальна кількість балів – 12)
1.    Дайте визначення поняття «діаспора». Назвіть п’ять країн, у яких найбільша українська діаспора.
2.    Перелічіть найхарактерніші ознаки помірного кліматичного поясу.
3.    Назвіть марганцеворудні і залізорудні басейни й родовища в Україні.
4.    Що таке мегалополіс? Назвіть найбільші мегалополіси світу.
5.    Які типи електростанцій вам відомі? Назвіть атомні електростанції в Україні.
6.    На які групи за виконуваними функціями поділяються міжнародні організації? Наведіть по два приклади організацій, що належать до різних груп.

III. Практичний тур
1.    Визначте числовий та іменований масштаби двох планів, якщо ліс завбільшки 20 га на першому з них займає 20 см², а на другому – 80 см² (6 балів).
2.    Заповніть таблицю. Об’єкти нанесіть на контурну карту. (Оцінювання: за кожен правильно названий об’єкт – 1 бал, за правильне позначення об’єкта на контурній карті – 1 бал. Загальна кількість балів – 12).

Повністю скачати завдання з відповідями можна у вкладенні нижче: