Завдання II етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії для 10 класу (2011-2012 н.р.)

Завдання для проведення II етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади 
з географії в 2011-2012 н. р.
10 клас

I. Теоретичний тур 
(повна відповідь на кожне – 12 балів, сума – 24 бали)
1.    На сьогодні в світі налічується приблизно 12,5 тисяч різних за характером діяльності міжнародних організацій (міжурядові, неурядові, політичні, воєнні, економічні союзи тощо). Охарактеризуйте й наведіть приклади таких організацій. Які міжнародні організації, на ваш погляд, найбільш впливові. Чому? З якими з них співпрацює Україна?
2.    Дайте характеристику міграційних процесів у світі. Які проблеми породжують вони на нашій планеті?

II. Бліц-тур 
(дати  короткі відповіді; кожна правильна відповідь оцінюється двома балами; максимальна кількість балів - 12 )

1.    Поясніть, на яких річках доцільно споруджувати ГЕС.
2.    Як називається форма правління, при якій монарх – глава церкви? У якій країні така форма правління?
3.    За матеріалами засобів масової інформації наведіть приклади “гарячих точок” на планеті.
4.    Чому країни Центральної і Південної Америки називають латиноамериканськими?
5.    Які типи клімату формуються в помірному кліматичному поясі на території Євразії?
6.    Назвіть країни планової економіки.

III. Практичний тур
(повна відповідь на кожне – 6 балів, сума – 12 балів)
1.    Нанесіть на контурну карту світу за допомогою умовних знаків:
•    кордони та столиці держав, що належать до різних форм державного правління (по дві за вибором);
•    кордони та столиці держав, що належать до різних форм державного устрою (по дві за вибором);
•    кордони та столиці п’яти держав, де проживає найбільша кількість представників української діаспори.
2.    Волга бере початок на висоті 226м над рівнем моря, довжина її близько 3531км. Визначити падіння і похил річки Волги. (Рівень Каспійського моря – (–28м).

ІV. Тестові завдання 
Виконайте тестові завдання, дотримуючись таких правил: акуратно напишіть номер тестового завдання, а напроти нього через тире – букву однієї (на вашу думку, правильної) відповіді на кожне з 10-ти запитань (наприклад, 1 – а; 2 – г  і т.д.) За кожну правильну відповідь нараховується один бал. Бал за те чи інше завдання не нараховуватиметься у випадках, якщо:
•    ваша відповідь буде неправильною або буде відсутня;
•    номер відповіді написаний олівцем, а не авторучкою;
•    на одне запитання ви дасте дві відповіді або більше;
•    відповідь міститиме будь-які виправлення (у тому числі – коректором). Максимальна кількість балів – 10.

1. Оберіть неправильне твердження стосовно вирощування сільськогосподарської культури. В Україні у промислових масштабах вирощують:
а) картоплю – у Чернігівській і Сумській областях; б) льон-довгунець – у Миколаївській і Херсонській областях; в) тютюн та махорку – у Криму й Закарпатській області; г) соняшник – у Донецькій і Запорізькій областях.
2. Картографічна проекція, найбільшою мірою придатна для зображення території Антарктиди:
а) конічна; б) циліндрична; в) азимутальна; г) поліконічна. 
3. Мінімальна висота Сонця над горизонтом на південному тропіку спостерігається опівдні: 
а) 21 березня; б) 22 червня; в) 23 вересня; г) 22 грудня.
4. Новий рік настане пізніше на меридіані:
а) 150º зх. д.; б) 30º зх. д.;  в) 30º сх. д.; 150º сх. д.
5. Морська країна, що має найдовшу берегову лінію:
а) Канада; б) Австралія; в) США; г) Китай.
6. Яка з цих країн не є членом ЄС:
а) Люксембург; б) Чехія; в) Естонія; г) Ісландія.
7. Місто України, де знаходиться підприємство „Мотор-Січ”, що виробляє авіаційні двигуни:
а) Львів; б) Дніпропетровськ; в) Запоріжжя; г) Київ.
8. Виберіть варіант, де вказано адміністративні одиниці, які не межують з Київською областю:
а) Житомирська, Вінницька, Черкаська;  б) Черкаська, Полтавська, Чернігівська;
в) Чернігівська, Сумська, Житомирська;  г) Гомельська (Білорусь), Вінницька, Полтавська.
9. Аркуш топографічної карти має номенклатуру N-34-37-В-в. Визначте номенклатуру суміжного північного аркуша  топографічної карти:
а) N-34-37-В-г;  б) N-34-37-В-е;  в) N-34-37-В-б ;  г) N-34-37-В-а. 
10. Країна, яку образно називають „батьківщина пророка”׃
а) Ірак; б) Саудівська Аравія; в) Ізраїль; г) Іран.

Скачати завдання можна у вкладенні нижче: