Задачі з теми "Літосфера"

Теорія і задачі з розв"язками до теми "Літосфера"

Літосфера – це верхній шар земної кулі, до складу якої входить земна кора і верхній шар мантії.
При вивченні теми «Літосфера» звертається увага на такі поняття, як абсолютна і відносна висота.
Поверхня земної кори не рівна, вона характеризується значними змінами абсолютних висот. Абсолютна висота – це висота пункту над рівнем моря або океану. Різниця між абсолютними висотами пунктів становить їх відносну висоту.
Відносна висота – це перевищення однієї точки рельєфу над іншою, що відлічується по прямовисній лінії та визначається за формулою:
 h = h1 – h2 , де h – відносна висота, h1,h2 – абсолютна висота 1 і 2 пунктів.
Можна запропонувати задачі на визначення абсолютної і відносної висоти.
 

Задача 1. Обчисліть відносну висоту між найвищою та найнижчою точками земної кулі.
Розв’язок: Найвищою точкою земної кулі є гора Джомолунгма, висота якої 8848 м, а найнижчою – Маріанський жолоб – 11022 м. Тому відносна висота буде становити 19870 м:
8848 м – (– 11022 м) = 19870 м
Відповідь: відносна висота між найвищим і найнижчим пунктами земної кулі становить 19870 м.

Задача 2. Обчисліть відносну висоту між найвищим і найнижчим пунктами материка Євразія.
Розв’язок: Найвищий пункт материка Євразія – гора Джомолунгма (8848 м), а найнижчий – западина Мертвого моря (– 400 м). Отже, відносна висота буде становити 9248 м:
8848 м – (– 400 м) = 9248 м  
Відповідь: відносна висота між найвищим і найнижчим пунктами материка Євразія  становить 9248 м.

Задача 3. Найнижчий пункт Північної Америки (Долина Смерті) знаходиться нижче рівня океану на 85 м, а відносна висота між найнижчим і найвищим пунктами становить 6279 м. Визначте абсолютну висоту найвищого пункту материка та вкажіть його назву.
Розв’язок: 6279 = Х –  (– 85)
Х = 6279 м + (– 85м) = 6279 м – 85 м  
Х = 6194 м
Відповідь:  найвища точка Північної Америки – гора Мак-Кінлі – має висоту 6194 м.

 

Ізотермічний горизонт, геотермічний градієнт, геотермічний ступінь

На теплові процеси літосфери впливає тепло, що надходить від Сонця, але тільки до глибини 20-30 м, а більшою мірою – процеси радіоактивного розпаду, що відбуваються в надрах Землі. Добові коливання температури повітря відчутні до глибини 1-2 м, а річні – значно глибше. Так, у помірних широтах і в районах з континентальним кліматом вони сягають глибини 20-30 м, де залягає шар постійної температури – ізотермічний горизонт.
Отже, ізотермічний горизонт – це шар постійної температури земної кори, яка не залежить від пори року і часу доби. Температура ізотермічного горизонту в середньому дорівнює середньорічній температурі даної місцевості.
Нижче ізотермічного горизонту температура поступово підвищується.
Геотермічний градієнт – це величина, на яку зростає температура земної кори з опусканням на кожні 100 м. У середньому геотермічний градієнт земної кори становить 3°С на кожні 100 м глибини.
Геотермічний ступінь – це величина, яка вказує, на яку кількість метрів потрібно опуститися, щоб температура зросла на 1°С. У середньому геотермічний ступінь становить 33 м/°С.
З глибини приблизно 20 км зростання температури сповільнюється, і всередині Землі вона досягає 4000-5000°С.
 

Задача 1. Якою приблизно буде температура на дні шахти глибиною 845м, якщо середньорічна температура у цій місцевості 8,4°С, геотермічний градієнт – 30°С на кожен кілометр, а ізотермічний горизонт міститься на глибині 20 м?
Розв’язок: 1) Оскільки ізотермічний горизонт міститься на глибині 20 м, то збільшення температури відбуватиметься на протязі 825 м:
845 м – 20 м = 825 м;
2) Визначаємо, на скільки зміниться температура, якщо опуститися на глибину 825м:
 825м : 1000м × 30°С = 24,75°С;
3) Визначаємо температуру на дні шахти, знаючи, що середньорічна температура (температура ізотермічного горизонту) становить 8,4°С:
 8,4°С + 24,75°С = 33,15°С
Відповідь: температура на дні шахти глибиною 845 м буде становити приблизно 33°С.

Задача 2. В Італії на Флегрейських полях (область Тоскана) геотермічний ступінь гірських порід 0,7 м/ºС. Середня річна температура 14ºС. Визначити, на якій глибині температура становитиме 100ºС, якщо ізотермічний горизонт міститься на глибині 10 м.
 Розв’язок:
Дано:
Гт. ст. (геотермічний ступінь) – 0,7м/ºС; а середній – 33м/ºС;
Середня річна температура – 14ºС;
Із.г. (ізотермічний горизонт) – 10 м.
Визначити: глибину, де температура становитиме 100ºС.
1.    100ºС – 14ºС = 86ºС;
2.    0,7 м/ºС  × 86ºС = 60,2 м;
3.    60,2 м + 10 м = 70,2 м.
Відповідь: температура 100ºС буде приблизно на глибині 70 м.

Задача 3. Один з найбільших геотермічних ступенів виявлено в районі штату Алабама (США). Визначити його величину, якщо відомо, що вода тут може закипіти на глибині 11584,2 м, ізотермічний горизонт міститься на глибині приблизно 9 м, а середньорічна температура 16ºС.
Розв’язок:
Дано:
Температура 100ºС – 11584,2 м;
Ізотермічний горизонт – 9 м;
Середня річна температура – 16ºС;
Геотермічний ступінь (м/ºС) - ?
Розв’язок:
1.    11584,2 м – 9 м = 11575,2 м;
2.    100ºС – 16ºС = 84ºС;
3.    11575,2 м : 84ºС = 137,8 м/ºС.
Відповідь: геотермічний ступінь становить 137,8 м/ºС.