Задачі з теми "Ландшафти і фізико-географічне районування" (8 клас)

Задачі з теми "Ландшафти і фізико-географічне районування України" (8 клас)

Вивчаючи теми ІІІ розділу «Ландшафти і фізико-географічне районування» – «Фізико-географічне районування», «Зона мішаних і широколистих лісів», «Зона лісостепу», «Зона степу», звертаємо увагу на таке поняття, як коефіцієнт зволоження. Коефіцієнт зволоження – це величина, що показує співвідношення між річною кількістю опадів та максимально можливою їх випаровуваністю. З цим поняттям учні ознайомилися під час вивчення теми «Кліматичні умови та ресурси». Коефіцієнт зволоження – це важливий кліматичний показник, який повною мірою характеризує умови зволоження території, впливає на особливості розвитку сільського господарства і т. ін., а також зумовлює закономірну зміну природних зон і підзон.

Розрізняють три типи зволоження території:

1) надмірне зволоження (к > 1), це коли атмосферних опадів випадає більше, ніж максимально може випаруватися. Такий показник характерний для зони мішаних лісів та зони широколистих лісів;

2) достатнє зволоження (к = 1), це коли кількість атмосферних опадів дорівнює максимально можливому випаровуванню. Такий тип зволоження характерний для зони лісостепу;

3) недостатнє зволоження (к < 1), це коли кількість атмосферних опадів менша, ніж максимально може випаруватися вологи на тій чи іншій території. Таке зволоження спостерігається у степу.

Зволоження вважається бідним, якщо коефіцієнт зволоження менший за 0,33.

Коефіцієнт зволоження визначають за формулою: к = О/в,де к – коефіцієнт зволоження; О – кількість опадів за певний період; в – випаровуваність. Випаровуваність – це максимальна кількість води, яка може випаруватися з тієї чи іншої території при певній температурі (за умови, що запаси води необмежені). Для закріплення цього поняття можна запропонувати такі задачі.

З а д а ч а 1. Визначте коефіцієнт зволоження у м. Дніпропетровську, якщо опадів за рік там буває 504 мм, а випаровуваність становить 800 мм.

Розв’язання: використовуючи формулу к = О/в, визначаємо коефіцієнт зволоження:к = 504 мм : 800 мм;к = 0,63.

Відповідь: коефіцієнт зволоження для м. Дніпропетровська становитиме 0,63.

Якщо потрібно визначити випаровуваність за умови, що нам відомі кількість опадів і коефіцієнт зволоження,

використовуємо таку формулу: в = О/к

З а д а ч а 2. Визначте випаровуваність для м. Рівного, якщо кількість опадів тут 700 мм, а коефіцієнт зво-

ложення – 1,08.

Розв’язання: к = О/в, звідси в = О/к

в = 700 мм : 1,08;

в = 648 мм.

Відповідь: випаровуваність у м. Рівному буде становити 648 мм.

Якщо відомі випаровуваність і коефіцієнт зволоження, то кількість опадів визначаємо за формулою:

О=в × к

З а д а ч а 3. У м. Алжир коефіцієнт зволоження становить 0,54, а випаровуваність – 1400 мм на рік. Визначте середньорічну кількість опадів у цьому місті.

Розв’язання:

к = О/в, звідси О = в × к

О = 1400 мм × 0,54;

О = 756 мм.

Відповідь: у м. Алжир на рік випадає близько 756 мм опадів.

 

Тестові завдання

1. Визначте величину випаровуваності за рік для м. Кривого Рогу, якщо річна кількість опадів становить

425 мм, а коефіцієнт зволоження 0,53.

А 425 мм

Б 800 мм

В 225 мм

Г 600 мм

2. Визначте річну кількість опадів для м. Коломиї, якщо величина випаровуваності за рік становить

530 мм, а коефіцієнт зволоження 1,17.

А 800 мм

Б 620 мм

В 700 мм

Г 530 мм

3. Визначте величину випаровуваності за рік для м. Рівного, якщо річна кількість опадів становить 700

мм, а коефіцієнт зволоження 1,08.

А 756 мм

Б 684 мм

В 648 мм

Г 700 мм

4. Визначте річну кількість опадів для м. Дніпропетровська, якщо величина випаровуваності за рік становить 800 мм, а коефіцієнт зволоження 0,63.

А 404 мм

Б 800 мм

В 608 мм

Г 504 мм

5. Визначте річну кількість опадів для м. Чернівці, якщо величина випаровуваності за рік становить 525 мм, а коефіцієнт зволоження 1,2.

А 630 мм

Б 730 мм

В 525 мм

Г 438 мм

(правильні відповіді на тестові завдання: 1 – Б; 2 – Б; 3 – а; 4 – Г; 5 – а).