Вивчення хімії у 2014/2015 навчальному році

УВАГА! "Методичні рекомендації щодо викладання хімії у 2015/2016 н.р." Ви знайдете за цим посиланням: http://geographer.com.ua/content/metodychni-rekomendaciyi-shchodo-vyklad...

 

Вивчення хімії у 2014/2015 навчальному році (методичні рекомендації)

Хімія. Методичні рекомендації на 2014/2015 н.р.

Олена Степанівна Бобкова,

завідувач навчально-методичного кабінету

координації роботи з методичними кабінетами

 

Постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 затверджено новий Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти. Відповідно до типових навчальних планів, розроблених до нового Державного стандарту,  хімія вивчатиметься у 7 – 9 класах (7 клас – 1,5 години на тиждень, 8 і 9 клас – 2 години на тиждень). Вивчення хімії за програмою, розробленою до нового Державного стандарту розпочнеться у 2015/2016 навчальному році.

Вивчення хімії у 2014/2015 н.р. відбуватиметься за чинними програмами:

7 – 9 класи – Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Хімія. 7-11 класи. –  К.: Ірпінь: Перун, 2005;

8 – 9 класи з поглибленим вивченням хімії – Програма для 8-9 класів з поглибленим вивченням хімії (Збірник навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного та технологічного циклу. – К.: Вікторія, 2009).

10 – 11 класи Хімія. Програми для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів: рівень стандарту, академічний рівень, профільний рівень та поглиблене вивчення. 10-11 класи. – Тернопіль: Мандрівець, 2011.

 У 2014/2015  н.р. залишаються діючими рекомендації, що містяться у листі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 01.06.2012 року №1/9-426 «Щодо інструктивно-методичних рекомендацій із базових дисциплін» (Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №17-22, 2012 р.).

Під час проведення занять в кабінеті хімії особливої уваги потребує дотримання правил безпеки життєдіяльності. Вимоги безпеки наведено в інструктивно-методичних матеріалах «Безпечне проведення занять у кабінетах природничо-математичного напряму загальноосвітніх навчальних закладів» (лист МОНмолодьспорту 01.02.2012 № 1/9-72), «Про використання інструктивно-методичних матеріалів з питань розроблення інструкцій з безпеки проведення навчально-виховного процесу в кабінетах природничо-математичного напряму» (лист МОН України 17.07.2013 № 1/9-498) та регламентовано наказом Міністерства надзвичайних ситуацій України «Про затвердження Правил безпеки під час проведення навчально-виховного процесу в кабінетах (лабораторіях) фізики та хімії загальноосвітніх  навчальних закладів» № 992 від 16.07.2012 року.

З текстами інструктивно-методичних матеріалів та програм можна також ознайомитися на офіційних веб-сайтах Міністерства освіти і науки України www.mon.gov.ua та Інституту інноваційних технологій і змісту освіти www.iitzo.gov.ua.  На вищезазначених сайтах розміщено й перелік підручників і посібників, які можуть бути використані у процесі вивчення хімії.

Навчання хімії в 2013/2014 навчальному році у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься відповідно до типових навчальних планів, затверджених наказами Міністерства освіти і науки (від 05.02.2009 № 66 «Про внесення змін до наказу МОН України від 23.02.2004 №132 «Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів 12-річної школи» та від 27.08.2010 № 834 «Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню») на вивчення хімії в основній і старшій  школі відведено таку кількість годин (тижневе навантаження):

Повністю скачати матеріал за посиланням нижче:

Tags: