Вступ, Україна та її географічні дослідження (ІІ варіант)

Контрольна робота з тем: "Вступ" і "Україна та її географічні дослідження" (8 клас)

ІІ варіант

1.    Вкажіть, де знаходиться географічний центр України:
А) м. Київ;
Б) смт. Добровеличківка;
В) с. Ділове;
Г) с. Соломонове.

2.    Якщо в пункті А місцевий час випереджає київський поясний час на 24 хв, то географічна довгота пункту А складає:
А) 32° сх. д.;   Б) 24° сх. д.;   В) 28° сх. д.;   Г) 36° сх. д.

3. Розташуйте за годинниковою стрілкою країни, що межують з Україною:
А) Словаччина;
Б) Польща;
В) Білорусь;
Г) Молдова.

4. Визначте відстань від пункту В до екватора, якщо його прямокутні координати становлять: Х = 5989400; У = 3490450.

5. Установіть відповідність між способами картографічного зображення та об’єктами, для зображення яких їх застосовують:
1 спосіб ареалів;
2 спосіб знаків руху;
3 спосіб ізоліній;
4 спосіб якісного фону.

А) кордони, дороги;
Б) напрям вітру, течій;
В) ґрунти, природні зони;
Г) болота, заповідники;
Д) глибини морів, висоти суходолу.

6. Який внесок у вивчення території України зробив В.В. Докучаєв?

7. Дайте визначення географічних понять: «поясний час», «топографічна карта», «географічне положення країни», «дійсний азимут».

8. Перелічіть відомі вам картографічні проекції за характером спотворень та за використанням допоміжних геометричних фігур. Охарактеризуйте одну із них.

9. Охарактеризуйте державний кордон України.

Оцінювання: 1-4 завдання по 0,5 бала; 5 – 1 бал; 6-8 по 2 бали; 9 завдання – 3 бали. Всього – 12 балів.