Вступ, Україна та її географічні дослідження (І варіант)

Контрольна робота з тем: "Вступ" і "Україна та її географічні дослідження" (8 клас)

І варіант

1. Виберіть із запропонованих об’єктів крайню північну точку України:
А) с. Соломонове;
Б) с. Червона Зірка;
В) с. Грем’яч;
Г) м. Сарич.

2. Якщо в пункті А місцевий час відстає від київського поясного часу на 32 хвилини, то географічна довгота пункту А становить:
А) 32º сх. д.;    Б) 28º сх. д.;     В) 22º сх. д.;     Г) 38º сх. д.

3. Розташуйте у хронологічній послідовності (від найдавніших часів) прізвища вчених, які вивчали територію України:
А) Павло Чубинський;
Б) Геродот;
В) Птолемей;
Г) Володимир Вернадський.

4. Визначте відстань від пункту А до екватора, якщо його прямокутні координати становлять: Х = 6065875; У = 4313450.

5. Установіть відповідність між картографічними проекціями та їх ознаками:
1 рівнокутні;
2 рівновеликі;
3 азимутальні;
4 довільні.    

А) мають усі види спотворень;
Б) зберігають без спотворень кути;
В) не спотворюють площ;
Г) проектування здійснюється на поверхню конуса;
Д) проектування здійснюється на площину.

6. Який внесок у вивчення території України зробив Г. де Боплан?

7. Дайте визначення географічних понять: «магнітне схилення», «місцевий час», «географічна карта», «картографічна проекція».

8. Перелічіть відомі вам методи географічних досліджень. Охарактеризуйте один із них.

9. Охарактеризуйте фізико-географічне положення України.

Оцінювання: 1-4 завдання по 0,5 бала; 5 – 1 бал; 6-8 по 2 бали; 9 завдання – 3 бали. Всього – 12 балів.