"Вступ", "Тіла, речовини та явища навколо нас" (Варіант 2)

Тема: «Вступ», «Тіла, речовини та явища навколо нас»

ІІ варіант

І рівень (0,5 б.)

Завдання з однією правильною відповіддю.

1. Метод вивчення природи за допомогою органів чуттів:

а) спостереження;                     в) експеримент;

б) вимірювання;                       г) порівняння.

2. Яке обладнання використовують для проведення дослідів з фізики, хімії, біології:

а) вимірювальні прилади;         в) збільшувальні прилади;

б) лабораторне обладнання;      г) садовий інвентар.

3. Еталоном довжини є:

а) кілометр;                               в) сантиметр;

б) метр;                                      г) міліметр.

4. Явище проникнення частинок однієї речовини між частинками іншої:

а) дифузія;                                 в) розчинення;

б) поглинання;                          г) перемішування.

5. Найменші частинки речовини, що мають її властивості:

а) атоми;                                    в) речовина;

б) молекули;                              г) тіло.

6. Назвіть неорганічні речовини:

а) вода;                                       в) жири;   

б) сахароза;                                г) крохмаль.

ІІ рівень (1 б.)

Завдання з кількома правильними відповідями.

7. Розрізняють явища, що відбуваються з тілами:

а) біологічні;  б) фізичні;  в) географічні;

г) хімічні;  д) математичні; е) астрономічні.

8. Ознаки хімічних явищ:

а) зміна форми тіла;  б) зміна кольору;  в) запаху;  г) агрегатного стану;

д) положення тіла;  е) поява світла;  є) утворення осаду;  ж) поява тепла.

Завдання на встановлення правильної послідовності.

9. В яких одиницях вимірюють час, починаючи з найменшої:

а) хвилина;  б) секунда;  в) година;  г) доба.

ІІІ рівень (1,5 б.)

Завдання на встановлення відповідності.

10.    1. Магнітні                               а) палаюча свічка

         2. Механічні                            б) пилосос

         3. Світлові                               в) спів пташок

         4. Електричні                           г) рух автомобіля

                                                           д) притягування магнітом

11.    1. Чисті речовини                    а) повітря

         2. Суміші                                 б) морська вода

                                                          в) компот

                                                          г) ошурки заліза

                                                          д) молекули цукру

ІV рівень (3 б.)

Дайте відповідь на запитання.

12. Чому сумішей більше, ніж чистих речовин? Наведи кілька прикладів.

Захищено авторським правом. Дозволено некомерційне використання. При копіюванні пряме посилання обов'язкове.