"Вступ", "Тіла, речовини та явища навколо нас" (Варіант 1)

Тема: «Вступ», «Тіла, речовини та явища навколо нас»

І варіант

І рівень (0,5 б.)

Завдання з однією правильною відповіддю.

  1. Науки,що вивчають природу, називаються:

а) природничими;               в) екологічними;

б) історичними;                  г) економічними.

2. До вимірювальних приладів не належить:

а) бінокль;                          в) лінійка;

б) терези;                            г) термометр.

3. Об’єм тіла вимірюється в таких одиницях:

а) метрах;                            в) кілограмах;

б) градусах;                         г) метрах кубічних.

4. В якому агрегатному стані не можуть перебувати речовини:

а) твердому;                         в) замерзлому;

б) рідкому;                           г) рідкому.

5. Сукупність атомів одного виду:

а) хімічний елемент;            в) хімічна речовина;

б) хімічний символ;              г) хімічне тіло.

6. Назви органічну речовину:

а) вода;                                  в) природний газ;

б) кисень;                              г) залізо.

ІІ рівень (1 б.)

Завдання з кількома правильними відповідями.

7. Назвіть способи розділення сумішей:

а) відстоювання;  б) фільтрування;  в) пересипання;

г) випарювання;  д) перемішування; е) висушування.

8. Назвіть фізичні явища:

а) механічні;  б) теплові;  в) світлові;  г) ржавіння;

д) гниття;  е) звукові;  є) магнітні; ж) електричні.

Завдання на встановлення правильної послідовності.

9. Назви з чого складаються тіла, починаючи з найменшої структурної одиниці:

а) молекула;  б) тіло;  в) атом;  г) речовина.

ІІІ рівень (1,5 б.)

Завдання на встановлення відповідності.

10.   1. Теплові                         а) блискавка

        2. Звукові                         б) нагрівання поверхні Землі

        3. Світлові                        в) гуркіт грому

        4. Магнітні                       г) холодильник

                                                  д) покази стрілки компаса   

11.    1. Прості речовини           а) графіт 

         2. Складні речовини         б) кисень

                                                     в) вода

                                                     г) вуглекислий газ

                                                     д) залізо

ІV рівень (3 б.)

Дайте відповідь на запитання.

12. Чому простих речовин більше, ніж складних? Наведи кілька прикладів.

Захищено авторським правом. Дозволено некомерційне використання. При копіюванні пряме посилання обов'язкове.