"Вступ", "Тіла, речовини та явища навколо нас" (три рівні)

Контрольна робота з тем: «Вступ»,
«Тіла, речовини та явища навколо нас»

(Природознавство 5 клас, нова програма)

І рівень (по 0, 5 балів)
1. Спостереження, порівняння, вимірювання, експеримент та дослід це…
А) методи природи
Б) способи вивчення природи
В) засоби природи

2. Все живе та неживе, що створили людина та природа називають…
А) землею
Б) тілом
В) водою

3. Маса тіла поділена на значення його об’єму це…
А) довжина тіла
Б) об’єм тіла
В) густина тіла

4. «Будівельним матеріалом» (основою) речовин є…
А) тіла
Б) атоми
В) протони

5. Речовини утворені з атомів одного хімічного елементу…
А) прості
Б) складні
В) штучні

6. Суміш води та речовини….
А) розчин
Б) розчинена речовина
В) розчинник

ІІ рівень (по 1 балу)
1. Що таке дифузія?
2. В яких трьох агрегатних станах перебуває вода?
3. Назвіть способи розділення сумішей.
4. Що таке явища? Перелічіть відомі вам явища.
5. Поясніть явище електризації тіл.

ІІІ рівень (по 2 бали)
1. Як можна визначити густину залізного цвяха?
2. Чи буде чутно будильник, розміщений під ковпаком, з-під якого викачали повітря? Відповідь поясніть.