Варіант 2

2 варіант
І. Завдання з вибором однієї правильної відповіді

1. Виберіть із запропонованих об’єктів крайню північну точку України.
А с. Соломонове;
Б с. Червона Зірка;
В с. Грем’яч;
Г м. Сарич
    
А    Б    В    Г
      

2. Визначте, на скільки хвилин відрізняється місцевий час Львова (24° сх.д.) й Одеси (30°30' сх.д.).
А 6 хв 30 сек;
Б 13 хв;
В 24 хв 30 сек;
Г 26 хв
    
А    Б    В    Г
            

3. Визначте річну кількість опадів для м. Коломиї, якщо величина випаровуваності за рік становить 530 мм, а коефіцієнт зволоження 1,17.
А 800 мм;
Б 620 мм;
В 700 мм;
Г 530 мм
    
А    Б    В    Г
            

4. Визначте, який масштаб матиме топографічна карта, якщо за основу взято аркуш топографічної карти масштабу 1 : 100 000 і розділено його паралелями і меридіанами на чотири рівні частини.
А 1 : 10 000;
Б 1 : 25 000;
В 1 : 50 000;
Г 1 : 5 000
    
А    Б    В    Г
            

5. Визначте, використовуючи прямокутні координати, точку, яка розташована до екватора найближче.
А X = 5 533 350; Y = 6 655 347;
Б X = 6 750 445; Y = 4 375 563;
В X = 4 385 780; Y =5 330 750;
Г X = 5 555 000; Y= 3 280 500
    
А    Б    В    Г
            

6. Визначте, яка протяжність одного часового поясу.
А 10°;
Б 7°30';
В 15°;
Г 20°    
А    Б    В    Г
            

7. Вкажіть, якої назви немає серед пасом гірського Криму.
А Зовнішнє;
Б Головне;
В Внутрішнє;
Г Центральне
    
А    Б    В    Г
            

8. Вкажіть, яке з перерахованих родовищ не є родовищем кухонної солі.
А Артемівське;
Б Слов’янське;
В Солотвинське;
Г Стебниківське
    
А    Б    В    Г
            

9. Виберіть із запропонованих ґрунтів ті, що належать до азональних.
А сірі лісові;
Б дерново-підзолисті;
В лучно-болотні;
Г каштанові
    
А    Б    В    Г
            

10. Вкажіть, які форми рельєфу займають більшу частину природної зони Степу.
А низовини;
Б височини;
В гірські області;
Г кряжі
    
А    Б    В    Г
            

11. Виберіть твердження, яке не стосується Чорного моря.
А усе життя в морі зосереджено в багатому на кисень поверхневому шарі;
Б найбільша затока – Таганрозька;
В більша частина моря розташована в субтропічному кліматичному поясі;
Г площа моря становить 420 тис. км²
    
А    Б    В    Г
            

12. Вкажіть, яка кількість адміністративний областей в Україні.
А 25;
Б 27;
В 24;
Г 26
    
А    Б    В    Г
            

13. Вкажіть поняття, яке відповідає визначенню: «це величина, яка відображає відношення кількості населення до площі території, на якій воно проживає».
А демографія;
Б природний приріст населення;
В густота населення;
Г імміграція
    
А    Б    В    Г
            

14. Вкажіть регіон України, де у структурі населення переважають росіяни.
А Донецька область;
Б АРК;
В Одеська;
Г м Київ
    
А    Б    В    Г
            

15. Вкажіть поняття, яке відповідає визначенню: «це група подібних за технологією виробництва і призначенням їх продукції підприємств, об’єднаних єдиним управлінням чи внутрішньою координацією дій».
А міжгалузевий комплекс;
Б інфраструктура;
В галузь;
Г економічна система
    
А    Б    В    Г
            

16. Вкажіть правильне сполучення галузі промисловості будівельних матеріалів та чинника, який впливає на її розміщення.
А цементна – сировина;
Б цегельна – вода;
В залізобетонні конструкції – трудові ресурси;
Г скло – науково-дослідна база
    
А    Б    В    Г
            

17. Вкажіть підприємство кольорової металургії, яке не орієнтується на місцеву сировинну базу.
А Микитівський ртутний завод;
Б Костянтинівський цинковий завод;
В Побузький нікелевий завод;
Г Іршанський титановий комбінат
    
А    Б    В    Г
            

18. Вкажіть місто, де налагоджено виробництво картону і картонної тари.
А Свалява;
Б Жидачів;
В Мукачеве;
Г Корюківка
    
А    Б    В    Г
            

19. Вкажіть найбільший вантажний порт в Україні.
А Маріуполь;
Б Іллічівськ;
В Одеса;
Г Ізмаїл
    
А    Б    В    Г
            

20. Визначте варіант, у якому вказано електростанції, які належать до одного типу.
А Дніпровська, Кременчуцька;
Б Канівська, Рівненська;
В Луганська, Хмельницька;
Г Дніпродзержинська, Курахівська
    
А    Б    В    Г
            

ІІ. Завдання на встановлення відповідності

21. Встановіть відповідність між поняттями та визначеннями, які їм відповідають.
1 западина;
2 щит;
3 рухомий пояс;
4 плита

А це видовжена ділянка земної кори, у межах якої тривалий час відбувалися давні й продовжуються сучасні рухи земної кори;
Б це відносно стійка ділянка земної кори з досить плоскою поверхнею;
В піднята аж до земної поверхні ділянка кристалічного фундаменту платформи;
Г глибоко увігнуті ділянки земної кори;
Д ділянка платформи, де фундамент занурений на глибину і всюди перекритий осадовим чохлом
    
    А    Б    В    Г    Д
1                    
2                    
3                    
4

 

22. Встановіть відповідність між картографічними проекціями та їх ознаками.
1 рівнокутні;
2 рівновеликі;
3 азимутальні;
4 довільні

А мають усі види спотворень;
Б зберігають без спотворень кути;
В не спотворюють площ;
Г проектування здійснюється на поверхню конуса;
Д проектування здійснюється на площину
    
    А    Б    В    Г    Д
1                    
2                    
3                    
4                    

 

23. Встановіть відповідність між залізорудними басейнами (районами) та буквами на картосхемі.
1 Білозерський
2 Керченський
3 Криворізький
4 Кременчуцький
    
    А    Б    В    Г    Д
1                    
2                    
3                    
4                    

 

24. Встановіть відповідність між сільськогосподарськими культурами та районами їх вирощування.
1 виноград;
2 картопля;
3 кавуни;
4 цукровий буряк

    А Житомирська область;
Б Херсонська область;
В Вінницька область;
Г Донецька область;
Д Закарпатська область        
        
        А    Б    В    Г    Д
1                    
2                    
3                    
4                    

 

25. Встановіть відповідність між центрами хімічної промисловості та продукцією, яку вони виробляють.
1 калійні добрива;
2 фосфорні добрива;
3 азотні добрива;
4 сірчана кислота

    А Новий Розділ;
Б Черкаси;
В Калуш;
Г Вінниця;
Д Херсон        
        А    Б    В    Г    Д
1                    
2                    
3                    
4                    

 

 

ІІІ. Завдання на встановлення послідовності

26. Розташуйте у хронологічній послідовності (від найдавніших часів) прізвища вчених, які вивчали територію України.
А Павло Чубинський;
Б Геродот;
В Птолемей;
Г Володимир Вернадський
        
       А    Б    В    Г
1                
2                
3                
4                

27. Розташуйте, починаючи від підніжжя до вершини, висотні пояси Українських Карпат.
А субальпійський;
Б альпійський;
В верхній гірсько-лісовий пояс;
Г передгірний пояс мішаних хвойно-широколистяних лісів
        
       А    Б    В    Г
1                
2                
3                
4                

 

    
28. Розташуйте послідовно у напрямку від гирла дніпровські ГЕС.
А Кременчуцька;
Б Канівська;
В Каховська;
Г Дніпродзержинська
        
        А    Б    В    Г
1                
2                
3                
4                

29. Встановіть послідовність розміщення центрів чорної металургії вздовж Дніпра, починаючи з півночі.
А Нікополь;
Б Кременчук;
В Дніпродзержинськ;
Г Запоріжжя
        
        А    Б    В    Г
1                
2                
3                
4                

 

30. Розташуйте послідовно види транспорту у напрямку зменшення їх вантажообігу.
А річковий;
Б морський;
В автомобільний;
Г залізничний
        
        А    Б    В    Г
1                
2                
3                
4                

ІV. Завдання відкритого типу
1. Охарактеризуйте фізико-географічне положення України.
2. Охарактеризуйте залізничний транспорт України.
3. Дайте характеристику вугільної промисловості України.
4. Охарактеризуйте умови ґрунтоутворення. Назвіть зональні типи ґрунтів України.
5*. Порівняйте чинники утворення темно-каштанових ґрунтів та чорноземів типових. Зробіть висновки.

V. Завдання на контурній карті
Позначте на контурній карті області, які мають вихід до Дніпра.