Варіант 1

Олімпіадні  завдання
9 клас

І. Тестові  завдання (1 бал)

1.    Точка, яка  має  географічні  координати  44 пн.ш. і 32 сх. д.,  знаходиться  в  межах:
а)  Українських  Карпат; б) Чорного  моря; в) Азовського  моря; г) Донецького  кряжу.
2. Які  з  названих  двох  держав-сусідів  України  мають  між  собою  спільний  кордон:
а) Молдова  та  Угорщина; б) Росія і Польща; в) Румунія і Словаччина; г) Польща та Угорщина.
3. Адміністративна  область  України, яка  межує  з  чотирма  іноземними  державами:
а) Львівська; б) Закарпатська; в) Чернівецька; г) Одеська.
4. Представники  національності, чисельність  яких  в  Україні, починаючи з  1989 року, зросла більше ніж у 5 разів:
а) вірмени; б) кримські  татари; в) азербайджанці; г) грузини.
5. Яке з  названих  міст України  має  чисельність  населення більшу, ніж три інших міста, разом узяті:
а) Вінниця; б) Кривий  Ріг; в) Мелітополь; г) Ужгород.
6. Історико-етнографічна назва території, яку займає Чернівецька область:
а) Поділля; б) Галичина; в) Буковина; г) Холмщина.
7. Область України, де компактно проживають болгари:
а) Одеська; б) Закарпатська; в) Чернівецька; г) Херсонська.
8. Нікопольський – це назва басейну:
а) кам’яновугільного; б) буровугільного; в) марганцеворудного; г) залізорудного.
9. Найвища  точка  Подільської  височини:
а) г.Бельмак – Могила (324 м); б) г. Могила – Мечета (367 м); в) г. Берда (515 м); г) г. Камула (417 м).
10 Область, для рельєфу якої характерні моренні  горби:
 а) Волинська; б) Донецька; в) Харківська; г) Одеська.

ІІ.  Теоретичний  тур (12 балів)

1.    Дайте оцінку сучасному  політико – та  економіко – географічному положенню України. Які їх переваги використовують для розвитку господарського комплексу? Наведіть приклади.
2.    Охарактеризуйте  поняття «урбанізація». Які  існують  відмінності  між  рівнями  урбанізації в різних регіонах  України? Наведіть  приклади. Дайте  характеристику  міст і  міського  розселення  в Україні.

ІІІ. Бліц – тур (за правильну відповідь 2 бали)

1.    Які  показники  визначають  природний  рух  населення?
2.    У чому  полягає  відмінність між  поняттям «трудові  ресурси» та «економічно активне населення»?
3.    Перелічіть  головні географічні наслідки руху Землі навколо Сонця.
4.    До басейнів  яких  морів  належать  річки України? Наведіть  приклади.
5.    Назвіть  основні  форми  рельєфу, що поширені  на  території Київської області. Де розташовані найвища та найвища точки Київщини?
6.    Яке  озеро в Україні називається українським мертвим морем? Чому?

ІV.  Практичний  тур (6 балів)

1. Нанесіть  на к/к обласні центри та області України. Назвіть найбільшу і найменшу область; область, у якій розташований географічний центр України, область, у яких знаходяться крайні точки. Позначте держави з якими Україна має сухопутні кордони.
2.  У місті Н. з  населенням 230 тис. чол.. протягом року народилося 2300 немовлят, померло – 3100 осіб, виїхало з міста 4600, а  приїхало – 1200 осіб. Визначте народжуваність, смертність та природний приріст населення. Наскільки і як змінилася кількість населення міста Н.?