Варіант 1

І варіант
І. Завдання з вибором однієї правильної відповіді

1. Вкажіть, як називається географічний центр України.
А м. Київ;
Б смт. Добровеличківка;
В с. Ділове;
Г с. Соломонове
    
А    Б    В    Г
            

2. Визначте, на скільки хвилин відрізняється місцевий час Києва (30°30' сх.д.) й Вінниці (28°30' сх.д.)
А 2 хв;
Б 4 хв;
В 8 хв;
Г 10 хв
    
А    Б    В    Г

3. Вкажіть, як називається найвища точка рівнинної частини території України.
А Вапнярка;
Б Берда;
В Бельмак-Могила;
Г Могила-Мечетна
    
А    Б    В    Г

4. Визначте варіант, у якому правильно вказано площу території України.
А 603,7 тис км ²;
Б 607,3 тис км ²;
В 551,6 тис км ²;
Г 604 тис км ²
    
А    Б    В    Г
            

5. Визначте похил річки Сули, якщо її витік знаходиться на висоті 155 м над рівнем моря, гирло – на висоті 80 м, а її довжина становить 363 км.
А 58 см/км;
Б 44 см/км;
В 21 см/км;
Г 64 см/км
    
А    Б    В    Г
            

6. Визначте величину випаровуваності за рік для м. Кривого Рогу, якщо річна кількість опадів становить 425 мм, а коефіцієнт зволоження 0,53.
А 425 мм;
Б 800 мм;
В 225 мм;
Г 600 мм
    
А    Б    В    Г
            

7. Визначте, який масштаб матиме топографічна карта, якщо за основу взято аркуш топографічної карти масштабу 1: 1 000 000 і розділено його паралелями і меридіанами на 144 рівні частини.
А 1: 10 000;
Б 1: 25 000;
В 1: 50 000;
Г 1: 100 000
    
А    Б    В    Г
            

8. Встановіть ім’я вченого, який наприкінці ХVІІІ століття зробив детальний опис території, що позначена на картосхемі.
А П. Чубинський
Б С. Рудницький
В В. Зуєв
Г В. Докучаєв

А    Б    В    Г
            

9. Вкажіть, яка тектонічна структура лежить в основі Придніпровської низовини.
А Український щит;
Б Волино-Подільська плита;
В Дніпровсько-Донецька западина;
Г Західноєвропейська платформа
    
А    Б    В    Г
            

10. Виберіть неправильне твердження.
А теплий атмосферний фронт формується під час наступу теплого повітря;
Б тропічні повітряні маси приносять вологу дощову погоду;
В у центрі циклону формується область зниженого атмосферного тиску;
Г вплив морських повітряних мас з Атлантичного океану особливо відчутний на заході і північному заході України
    
А    Б    В    Г
            

11. Вкажіть, яка з названих річок належить до гірсько-рівнинних.
А Південний Буг;
Б Дністер;
В Дніпро;
Г Черемош
    
А    Б    В    Г
            

 

12. Вкажіть кількість фізико-географічних областей, які виділяють у межах Кримських гір.
А 4;
Б 5;
В 2;
Г 3
    
А    Б    В    Г
            

13. Вкажіть, яку частку становлять українці від загальної кількості населення України.
А 92%;
Б 84%;
В 78%;
Г 64%
    
А    Б    В    Г
            

14. Вкажіть поняття, яке відповідає визначенню «це сукупність підприємств та організацій, які виготовляють певну продукцію і створюють умови для життя людей».
А господарство;
Б міжгалузевий комплекс;
В інфраструктура;
Г економічна система
    
А    Б    В    Г
            

15. Вкажіть чинник, який є визначальним у розміщенні підприємств з виробництва цементу.
А споживач;
Б сировина;
В наявність дешевої електроенергії;
Г висококваліфіковані кадри
    
А    Б    В    Г
            

16. Вкажіть галузь, яка є провідною серед галузей кольорової металургії в Україні.
А алюмінієва;
Б нікелева;
В цинкова;
Г ртутна
    
А    Б    В    Г
            

17. Вкажіть вид транспорту, який здійснює найбільший негативний вплив на довкілля.
А авіаційний;
Б трубопровідний;
В річковий;
Г автомобільний
    
А    Б    В    Г
            

18. Вкажіть галузь, яка виробляє таку продукцію, як каніфоль, камфору, скипидар, оцтову кислоту тощо.
А паперова;
Б целюлозна;
В гідролізна;
Г лісо-хімічна
    
А    Б    В    Г
            

19. Визначте варіант, у якому вказано електростанції, які належать до одного типу.
А Ладижинська, Кременчуцька;
Б Каховська, Рівненська;
В Південноукраїнська, Зміївська;
Г Бурштинська, Старобешівська
    
А    Б    В    Г
            

20. Вкажіть, продукція якої галузі господарства займає перше місце в структурі експорту.
А харчова;
Б чорна металургія;
В хімічна;
Г машинобудівна
    
А    Б    В    Г
            

ІІ. Завдання на встановлення відповідності

21. Встановіть відповідність між назвами родовищ і басейнів та корисними копалинами.
1 залізна руда;
2 ртутна руда;
3 сірка;
4 кухонна сіль

А Кременчуцький, Білозерський басейни;
Б Микитівське родовище;
В Іршанське, Самотканське родовища;
Г Роздольське, Новояворівське родовища;
Д Артемівське, Слов’янське родовища
    
    А    Б    В    Г    Д
1                    
2                    
3                    
4                    

 

22. Встановіть відповідність між назвами озер та типами походження їх улоговин.
1 Ялпуг;
2 Бребенескул;
3 Світязь;
4 Синевир

А карстове;
Б вулканічне;
В заплавне;
Г льодовикове;
Д завальне
        
         А    Б    В    Г    Д
1                    
2                    
3                    
4                    

 

23. Встановіть відповідність між областями України та електростанціями, які розташовані на їх території.
1 Трипільська ДРЕС;
2 Південноукраїнська АЕС;
3 Старобишівська ТЕС;
4 Канівська ГЕС

А Миколаївська;
Б Полтавська;
В Донецька;
Г Черкаська;
Д Київська        

    А    Б    В    Г    Д

1                   
2                
3                    
4                    

24. Встановіть відповідність між центрами текстильної промисловості та їх спеціалізацією.
1 Житомир;
2 Тернопіль;
3 Чернігів;
4 Одеса

А вовняна;
Б шовкова;
В бавовняна;
Г лляна;
Д джутова        

    А    Б    В    Г    Д
1                    
2
3                        
4

25. Встановіть відповідність між економічними районами та промисловими центрами.
1 Придніпровський;
2 Центральний;
3 Карпатський;
4 Донецький

А Краматорськ;
Б Луцьк;
В Нікополь;
Г Олександрія;
Д Чернівці        

    А    Б    В    Г    Д
1                    
2                    
3                    
4                

 

ІІІ. Завдання на встановлення правильної послідовності

26. Розташуйте послідовно епохи горотворення, починаючи від найдавнішої.
А байкальська;
Б альпійська;
В мезозойська;
Г каледонська
     А    Б    В    Г
1                
2                
3                
4                

 

27. Розташуйте послідовно з півдня на північ зональні типи ґрунтів України.
А дерново-підзолисті;
Б чорноземи;
В сірі лісові;
Г каштанові
        А    Б    В    Г
1                
2                
3                
4                

28. Розташуйте послідовно порти, які знаходяться на річці Дунай, починаючи від гирла.
А Кілія;
Б Рені;
В Вилкове;
Г Ізмаїл
        А    Б    В    Г
1                
2                
3                
4                

29. Встановіть послідовність національностей України у порядку збільшення їх чисельності.
А білоруси;
Б росіяни;
В гагаузи;
Г українці
        А    Б    В    Г
1                
2                
3                
4                

30. Розташуйте області України в порядку збільшення в них рівня урбанізації.
А Закарпатська;
Б Донецька;
В Луганська;
Г Черкаська
        А    Б    В    Г
1                
2                
3                
4                

ІV. Завдання відкритого типу
1. Охарактеризуйте адміністративно-територіальний устрій України.
2. Охарактеризуйте географію чорної металургії України.
3. Охарактеризуйте географію зернових культур на території України.
4. Складіть план характеристики природної зони. Перерахуйте природні зони України.
5*. Назвіть підзони степової зони. Вкажіть причини відмінностей природних підзон степу.

V. Завдання на контурній карті
1. Нанесіть на контурну карту економічні райони України, до яких належать такі області: а) Харківська; б) Рівненська; в) Кіровоградська; г)Запорізька; д) Чернігівська.