Топографічна карта

Тестові завдання з теми «Топографічна карта» (8 клас)

1. Визначте, який масштаб матиме аркуш карти земної кулі, якщо він має вигляд трапеції розміром 4° по широті і 6° по довготі і має номенклатуру, наприклад, М – 36.
А 1: 1 000 000
Б 1: 200 000
В 1: 500 000
Г 1: 100 000

2. Визначте, який масштаб матиме топографічна карта, якщо за основу взято аркуш топографічної карти масштабу 1: 1 000 000 і розділено його паралелями та меридіанами на 144 рівні частини.
А 1: 10 000
Б 1: 25 000
В 1: 50 000
Г 1: 100 000

3. Визначте, використовуючи прямокутні координати, точку, яка розташована до екватора найближче.
А  X = 5 533 350; Y = 6 655 347
Б  X = 6 750 445; Y = 4 375 563
В  X = 4 385 780; Y =5 330 750
Г  X = 5 555 000; Y= 3 280 500

4. Визначте масштаб карти, якщо відстань на місцевості між Києвом і Тернополем становить 480 км, а на карті – 48 см.
А 1:1 000 000
Б 1:10 000 000
В 1:10 000
Г 1:100 000

5. Визначте, яку  площу займає Україна  на  карті півкуль із масштабом 1: 22 000 000, якщо її площа 604 тис. км ².
А 12,5 см ²
Б 1,25 см ²
В 2,76 см ²
Г 27,6 см ².

6. Визначте масштаб топографічної карти, на якій відстань між точками А і В, що мають такі плоскі прямокутні координати: А (Х = 6066325; Y = 4311500);
В (Х = 6065825; Y = 4311500), становить 2 см.
А 1 : 100 000
Б 1 : 50 000
В 1 : 25 000
Г 1 : 10 000

7. Визначте приблизну відстань від заданої точки до Північного полюса, якщо її прямокутні координати становлять:  X = 5555000; Y = 4375800.
А 3 342 км
Б 4 444 км
В 2 669 км
Г 5 624 км

8. Визначте магнітний азимут, якщо дійсний азимут, який було виміряно на топографічній карті, становить 53 градуси 30 мінут, а магнітне схилення східне і дорівнює 6 градусів 12 мінут.
А 53 градуси 30 мінут
Б 47 градусів18 мінут
В 6 градусів 12 мінут
Г 59 градусів 42 мінути

9. Визначте магнітний азимут, якщо дирекційний кут, який було виміряно на топографічній карті, дорівнює 56 градусів, а поправка напрямку (відхилення магнітної стрілки) східне і становить 8 градусів 30 мінут.
А 8 градусів 30 мінут
Б 56 градусів
В 47 градусів 30 мінут
Г 64 градуси 30 мінут

10. Визначте, на карті якого масштабу детальніше зображено земну поверхню.
А 1 : 10 000
Б 1 : 50 000
В 1 : 100 000
Г 1 : 200 000

11. На топографічній карті масштабу 1:25000 проведені лінії кілометрової сітки. Чому дорівнює відстань на карті між двома сусідніми паралельними лініями цієї сітки?
А 1 см
Б 2,5 см;    
В 4 см;       
Г 5 см.

12. Аркуш топографічної карти має номенклатуру N-34-37-В-в. Визначте номенклатуру суміжного північного аркуша  топографічної карти:
А N-34-37-В-г;  
Б N-34-37-В-е;  
В N-34-37-В-б ;  
Г N-34-37-В-а.

(Правильні відповіді на тестові завдання: 1 – А; 2 – Г; 3 – В; 4 – А; 5 – А; 6 – В; 7 – Б; 8 – Б, 9 – В; 10 – А, 11 – В; 12 – Г).