ТКР Народні думи (українська література, 8 клас)

Укр. літ. 8 клас. Народні думи
І варіант

1.    Хто з героїв думи «не боїться ні огня, ні меча, ні третього болота»?
А Маруся Богуславка   Б пан турецький   В козак Голота   Г козаки-невольники
2.    Про яке свято Маруся Богуславка нагадала козакам?
А Різдво   Б Великдень   В Трійцю   Г Покрову
3.    Як поділяються народні думи за тематикою?
4.    Назвіть прізвища відомих вам кобзарів.
5.    Вибрати ознаки народних дум:
А нерівноскладовість                  Б рівноскладовість           В мають строфічну будову   
Г не мають строфічної будови   Д дієслівне римування      Е характерні повтори
6.    Трикратні звернення або повтори найчастіше трапляються:
А в зачині    Б в основній частині   В у кінцівці
7.    У яких гріхах каялися брати-запорожці?
8.    Визначте тему та основну думку думи, що прочитали на урок позакласного читання.

Укр. літ. 8 клас. Народні думи
ІІ варіант

1.    Хто з героїв думи «… в неволі побували та Божого світу і сонця праведного не забачали»?
А Маруся Богуславка   Б пан турецький   В козак Голота   Г козаки-невольники
2.    Скільки бідних козаків-невольників перебувало в темниці?
А 40   Б 700   В 300  г 100
3.    Що таке народна дума?
4.    Назвіть народні інструменти, під супровід яких виконуються думи.
5.    Виберіть ознаки, не характерні для народних дум:
А нерівноскладовість                  Б рівноскладовість           В мають строфічну будову   
Г не мають строфічної будови   Д дієслівне римування      Е характерні повтори
6.    У якій частині думи уславляються герої?
А в зачині    Б в основній частині   В у кінцівці
7.    Які настанови дає Маруся Богуславка козакам після їх визволення?
8.    Визначте тему та основну думку думи, що прочитали на урок позакласного читання.