Тематичне оцінювання 4. "Третинний сектор економіки"

Тематичне оцінювання № 4
Теми: Третинний сектор економіки
ВАРІАНТ І

Завдання 1-6. Виберіть одну правильну відповідь

1. Найдовшими судноплавними річками світу є:
А Ганг, Волга, Лена, Тиса, Дунай
Б Амазонка, Меконг, Ніл, Міссісіпі, Десна
В Хуанхе, Міссісіпі, Волга, Рейн,  Дунай
Г Рейн,  Дніпро, Ганг, Південний Буг, Міссісіпі

2. Сукупність установ і закладів туристичної діяльності, в яких забезпечено прийом, обслуговування і перевезення туристів це:
А інфраструктура туризму             
Б рекреаційні ресурси           
В туристичний район                     
Г туристична база

3. Головне завдання технополісів:
А розробка наукових досліджень
Б виробництво високотехнологічної продукції
В покращення екологічної ситуації
Г комерціалізація результатів наукових досліджень

4. Укажіть основну функцію Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ).
А визначати рівень розвитку медицини у країнах світу
Б надавати медичні послуги
В упровадити страхову медицину
Г розв’язувати міжнародні проблеми охорони здоров’я населення Землі

5. Укажіть країни з найкращим медичним обслуговуванням.
А Австралія, Греція, Мальта         
Б Італія, Німеччина, Сингапур
В Білорусь, Японія, Оман              
Г Аргентина, Австрія, Швейцарія

6. Транспортний вузол – це:
А поєднання трьох шляхів сполучення в одному місці
Б поєднання космодрому й автовокзалу
В поєднання залізничної і автобусної станції
Г поєднання летовища цивільної й військової авіації

Завдання 7-8. Виберіть три правильні відповіді

7. Укажіть важливі принципи діяльності СОТ:
А сприяння справедливій конкуренції
Б економічна і політична стабільність
В захист прав інтелектуальної власності
Г торгівля без дискримінації
Д збільшити доцільність інвестування
Е політична взаємодія і безпека
Є розширення доступу до ринків

8. Зазначте основні офшорні зони:
А Північноамериканська
Б Перської затоки
В Лондонська
Г Європейська
Д Карибська
Е Західна
Є Африканська

Установіть відповідність

9.     Установіть відповідність між термінами та їхніми визначеннями.

1    Вантажообіг                      А    Комунікаційні вісі наземного транспорту, по яких відбувається переміщення більшості вантажів і  пасажирів
2    Транспортний вузол         Б    Кількість вантажу, перевезеного від відправника до одержувача (в тоннах)
3    Обсяг перевезень             В    Мережа лінійний і точкових об’єктів, між якими переміщують рухомі транспортні засоби
4    Транспортна магістраль    Г    Місце перетину або розгалуження не менше трьох шляхів сполучення одного або різних видів транспорту
                                                    Д    Добуток обсягу перевезеного вантажу на відстань перевезень

1_________   2_________     3_________     4________

 

Тематичне оцінювання № 4
Теми: Третинний сектор економіки
ВАРІАНТ ІІ

Завдання 1-6. Виберіть одну правильну відповідь

1. Виокремте характерну рису підприємств сфери послуг.
А Орієнтація на висококваліфіковані кадри
Б Тяжіють до споживача
В Переважно невеликі за розміром
Г Усі екологічно небезпечні

2. Торговельний баланс це:
А різниця між експортом та імпортом
Б ввезення товарів у країну з-за кордону
В вивезення товарів за кордон
Г річний показник суми експорту до імпорту

3. Cистема установ, організацій та підприємств, що здійснюють освітню діяльність, спрямовану на задоволення різноманітних потреб населення в освітніх послугах і підготовку кваліфікованих працівників це:
А освітні послуги  
Б наука
В освіта                  
Г культура

4. Укажіть як називаються люди,  які  виконують замовлення на виконання роботи, отриманні через мережу «Інтернет».
А програмісти        
Б клінери
В айтішники           
Г фрілансери

5. Поясніть, що є міжнародною торгівлею:
А. співвідношення між імпортом двох країн.
Б. співвідношення між товарами і послугами;
В. співвідношення між різними групами товарів;
Г. співвідношення між експортом і імпортом А

6. Головна країна-партнер України у зовнішній торгівлі
А Росія    
Б Німеччина    
В Китай   
Г Туреччина

Завдання 7-8. Виберіть три правильні відповіді

7. Укажіть, які функції виконує Національний банк України.
А здійснює грошові розрахунки
Б надає кредити та інші послуги з фінансових операцій
В організовує міжбанківські розрахунки
Г здійснює обслуговування фізичних та юридичних осіб для отримання прибутку
Д координує діяльність банківської системи
Е здійснює емісійну та грошово-кредитну політику в державі
Є створює сприятливі умови для вільних купівлі-продажу цінних паперів

8. Зазначте світові фінансові центри
А Нью-Йорк
Б Гонконг
В Прага
Г Лондон
Д Будапешт
Е Тель-Авів
Є Штутгарт

Установіть відповідність

9. Установіть відповідність між видами транспорту та їхніми характеристиками
1    Авіаційний               А    Потребує дорогої інфраструктури, найнижча собівартість серед наземного транспорту, мало залежить від погодних умов.
2    Автомобільний         Б    Не залежить від погодних умов, перевезення виконують лише за усталеними маршрутами та зупинками.
3    Залізничний              В    Найдешевший вид транспорту для перевезення на великі відстані, залежить від погодних умов
4    Трубопровідний         Г    Має високу мобільність і маневреність, залежить від погодних умов і якості дорожнього покриття
                                          Д    Характерна висока швидкість і велика собівартість.

1_________   2_________     3_________     4________