Тематичне оцінювання 3. "Вторинний сектор економіки"

Тематичне оцінювання № 3
Тема: Вторинний сектор економіки
ВАРІАНТ І

Завдання 1-6. Виберіть одну правильну відповідь

1. Назвіть основний чинник, що визначає  розміщення ТЕС в Україні:
А трудових ресурсів   
Б сировинний
В оборони             
Г споживчий

2. Укажіть основний чинник, що визначає розміщення підприємства з виробництва глинозему в м. Миколаєві:
А сировинний            
Б трудових ресурсів
В транспортний          
Г споживчий

3. Назвіть основний чинник розміщення підприємств з виробництва металевого первинного титану:
А сировинний             
Б трудових ресурсів
В енергетичний           
Г споживчий

4. Зазначте основний чинник розміщення підприємств з виробництва шоколаду:
А сировинний
Б трудових ресурсів
В енергетичний
Г споживчий

5. Провідною промисловістю кольорової металургії в Україні є:
А Мідна
Б Алюмінієва
В Свинцево-цинкова
Г Титано-магнієва

6. Укажіть основні  чинники, які переважали у розміщенні підприємств чорної металургії та формуванні металургійних баз в економічно розвинених країнах світу в другій половині ХХ – на початок ХХІ ст.
А Тяжіння до вугільних басейнів
Б Тяжіння до джерел дешевої електроенергії
В Тяжіння до залізорудних і марганцеворудних баз
Г Тяжіння до морських портів і споживачів металу

Завдання 7-8. Виберіть три правильні відповіді

7. Визначте правильне твердження щодо розвитку автомобілебудування у світі:
А найвідоміші автомобілебудівні концерни США – «ФІАТ» і «Рено»
Б провідне місце у світовому автомобілебудуванні належить Росії
В лідером світового автомобілебудування є Японія
Г значні потужності автоскладання створено в країнах Південно-Східної Азії, що орієнтуються на дешеву робочу силу
Д Україна створила унікальні технології хімічної промисловості для обслугову¬вання автомобілебудування світу
Е автомобілебудування Німеччини значною мірою зорієнтоване на експорт
Є Індія – значний експортер автомобілів разом з Японією

8. Виберіть правильні твердження щодо харчової промисловості України:
А підприємства хлібопекарської промисловості орієнтуються на споживача і транспортні шляхи
Б підприємства цукрової промисловості розміщені переважно в степових райо¬нах
В підприємства рибної промисловості розташовані в найбільших містах
Г найбільшими виробниками цукру є Вінницька, Черкаська і Полтавська області
Д у Херсонській області, Криму та Закарпатті розвинуті вирощування та переробка винограду
Е виробництво цукру орієнтується на споживача
Є переважна частка олії виробляється із сої та ріпаку

Установіть відповідність

9. Установіть відповідність між центрами харчової промисловості України та їхньою спеціалізацією.
1 м. Українка Київської області             А    Виробництво чорної ікри
2 м. Бахмут Донецької області             Б    Виробництво ігристих вин
3 м. Дніпро                                               В    Виробництво білого шоколаду
4 м. Тальне Черкаської області             Г    Виробництво борошна
                                                                  Д    Виробництво круп

1_________   2_________     3_________     4________

Тематичне оцінювання № 3
Тема: Вторинний сектор економіки
ВАРІАНТ ІІ

Завдання 1-6. Виберіть одну правильну відповідь

1. Укажіть варіант відповіді, в якому правильно вказано тип електростанції, назва і район розміщення:
А ГЕС – Южно-Українська – м. Южноукраїнськ  (Миколаївська обл.)
Б АЕС – Рівненська – м. Рівне (Рівненська обл.)
В ТЕС – Вуглегірська –  м. Щастя (Донецька обл.)
Г ГЕС – Теребле-Ріцька – м. Світловодськ (Закарпатська обл.)

2. Найбільшим центром вітчизняної кольорової металургії є:
А Київ                
Б Кривий Ріг
В Запоріжжя      
Г Миколаїв

3. Назвіть чинник, який відіграє провідну роль у розміщенні підприємств електронної промисловості:
А матеріалоємний    
Б наукоємний
В споживчий             
Г енергетичний

4. Зазначте варіант відповіді, в якому правильно вказано вид машинобудування, центр і продукція, що випускається:
А важке машинобудування – Харків – ракети
Б транспортне машинобудування – Луцьк – вантажні автомобілі
В сільськогосподарське машинобудування – Харків – культиватори
Г енергетичне машинобудування – Миколаїв – газотурбіни

5. Зазначте неправильне твердження: «До сприятливих  умов  розвитку хімічної промисловості в Україні належать»:
А великі запаси хімічної сировини
Б наявність висококваліфікованих трудових ресурсів
В великі обсяги промислових відходів
Г значні водні ресурси

6. На вашу думку, м. Кривий Ріг є:
А промисловим центром
Б промисловим вузлом
В промисловим кущем
Г промисловим пунктом

Завдання 7-8. Виберіть три правильні відповіді

7. Оберіть причини розміщення у м. Черкасах  підприємства з виробництва азотних добрив:
А Через місто проходить трансконтинентальний газопровід
Б Місто стоїть на березі р. Дніпро
В Місто розташоване в центрі великого району товарного сільського господарства
Г У місті функціонує політехнічний інститут, що готує кадри для хімічної промисловості
Д Біля міста розробляють велике родовище апатитів
Е У місті розміщено ГЕС

8. Оберіть причини розміщення у м. Кропивницькому нового підприємства з виробництва ливарного чавуну у 2016 р.
А Підприємство постачає свою продукцію у рамках виробничої кооперації з машинобудівним заводом, що діє у цьому місті
Б У місті наявні достатні водні ресурси для виробництва
В У місті є кваліфіковані трудові ресурси
Г Місто є основним залізничним вузлом Півдня України
Д Більшість ливарного чавуну постачають за кордон
Е Поряд із містом видобувають кам’яне вугілля
Є У місті є промислові поклади залізної руди

Установіть відповідність

9. Установіть відповідність між центрами легкої промисловості України та їхньою спеціалізацією.
1 м. Березань Київської області                А    Хутряний текстиль
2 м. Рівне                                                     Б    Неткані матеріали
3 м. Ромни Сумської області                      В    Гардинно-тюлеві полотна
4 м. Червоноград Львівської області         Г    Панчішно-шкарпеткові вироби
                                                                       Д    Верхній одяг

1_________   2_________     3_________     4________