Тематичне оцінювання 2. "Первинний сектор економіки"

Тематичне оцінювання № 2
Тема: Первинний сектор економіки

ВАРІАНТ І

Завдання 1-6. Виберіть одну правильну відповідь

1. Сільськогосподарські угіддя в Україні становлять близько ... % від земельного фонду:
А 60        
Б 70         
В 80            
Г 90

2. До технічних культур належать:
А зернові та крохмаленосні              
Б олійні та цукроносні                     
В баштанні та овочеві                     
Г круп’яні та бульбоплідні

3. Виберіть країни, які найкраще забезпечені паливно-енергетичними ресурсами:
А Індія, Україна, Польща, Франція
Б Росія, Казахстан, Канада, США
В Японія, Італія, Венесуела, Саудівська Аравія
Г Китай, Монголія, Єгипет, Норвегія

4. Виберіть країни, які є лідерами з видобування природного газу у світі:
А Іран, Велика Британія, Мексика
Б Росія, США, Канада
В Туркменістан, Україна, Австралія
Г Китай, Венесуела, Бруней

5. Зазначте, яка спеціалізація сільського господарства у Карпатах:
А конярство
Б скотарство
В свинарство
Г вівчарство

6. Укажіть область, у якій найвищі обсяги заготівлі деревини в Україні:
А Закарпатська область
Б Львівська область
В Житомирська область
Г Рівненська область

Завдання 7-8. Виберіть три правильні відповіді

7. Виберіть правильні відповіді щодо сільського  господарства світу:
А У розвинених країнах переважає споживче сільське господарство
Б Технічні культури не дуже вибагливі до природних умов
В Найбільш сприятливою зоною для вирощування цукрового буряку в Україні та світі є лісостепова зона
Г Майже половина світового поголів’я свиней зосереджена в Китаї  
Д Рослинництво переважає у розвинених країнах, а тваринництво – в країнах, що розвиваються
Е Китай – світовий лідер експорту продуктів харчування
Є На птахівництво припадає 20 % світового виробництва м’яса

8. Виберіть правильні відповіді щодо добувної промисловості України:
А В Україні видобувають у значних обсягах буре вугілля
Б Видобування залізної руди є основою добувної промисловості України
В За роки незалежності України було відкрито нові великі родовища нафти
Г Більшість кам’яного вугілля в Україні видобувають у Західному Донбасі
Д В Україні у великих обсягах видобувають апатити
Е Серед підприємств добувної промисловості переважають гірничо-збагачувальні комбінати
Є В Україні видобувають велику кількість руд кольорових металів

Установіть відповідність
9. Установіть відповідність між сільськогосподарськими зонами України та їхньою спеціалізацією:
1 Полісся         А    Розведення овець
2 Лісостеп       Б    Вирощування жита
3 Степ              В    Вирощування соняшнику
4 Карпати        Г    Вирощування цукрових буряків (фабричних)
                         Д    Вирощування зернових

1_________   2_________     3_________     4________

Тематичне оцінювання № 2
Тема: Первинний сектор економіки
ВАРІАНТ ІІ

Завдання 1-6. Виберіть одну правильну відповідь

1. Основною зерновою культурою в Україні є:
А жито          
Б ячмінь             
В озима пшениця           
Г кукурудза

2. Укажіть частки рослинництва і тваринництва в структурі валової продукції сільського господарства України:
А 60 % і 40 %
Б 70 % і 30 %
В 40 % і 60 %
Г 50 % і 50 %

3. Визначте ресурсозабезпеченість країни залізною рудою, якщо відомо, що площа країни становить 604 тис. км2, , кількість населення – 42,5 млн осіб, загальні запаси залізних руд – 8 млрд. т, щорічний видобуток – 40 млн т. експорт – 30 млн т.
А 60 т/особу
Б 230 років  
В 200 років  
Г 188 т/особу

4. Виберіть країни, які є лідерами з видобування нафти у світі:
А Китай, Австралія, Норвегія                 
Б Ірак, Іран, Ізраїль
В Венесуела, Велика Британія, Кувейт
Г США, Саудівська Аравія, Росія

5. Зазначте у даному переліку сучасний екологічний засіб сільськогосподарського виробництва:
А використання пестицидів
Б суцільне розорення земель
В використання монокультури
Г використання сортосумішей на одному полі

6. Оберіть країну, яка виробляє найбільше паперу у світі.
А США
Б Україна
В Китай
Г Фінляндія

Завдання 7-8. Виберіть три правильні відповіді

7. Укажіть спільні риси кам’яновугільної промисловості країн Європи
А Більшість видобутого вугілля збагачують на збагачувальних фабриках
Б Основні обсяги видобутку дають: Польща, Росія, Україна
В Вугілля переважно використовують для виробництва електричного струму
Г Видобутого вугілля не вистачає для потреб країн Європи, тому його імпортують з Китаю, Республіки Корея, Чилі
Д Видобуток вугілля постійно зростає у країнах-членах ЄС
Е Більшість вугільних шахт належать ТНК зі штаб-квартирами у США
Є Переважно вугілля перевозять вантажними автомобілями

8. Зазначте характерні риси розвитку лісового господарства країн Європи:
А Переважають штучні лісові плантації
Б Упроваджено механізований первинний обробіток деревини
В Налагоджено випуск пелет з відходів деревообробки
Г Більшість деревостою становлять дрібнолистяні породи
Д У структурі випуску товарної продукції першість займає виробництво дров
Е Переважно кругляк використовують для виробництва продукції хімічної промисловості
Є Найпоширенішим типом підприємств у лісовому господарстві є великі компанії у складі ТНК

Установіть відповідність

9. Установіть відповідність між видами кольорових металів та їхніми прикладами:
1 Важкі               А    Золото
2 Легкі                Б    Мідь
3 Рідкісні            В    Алюміній
4 Тугоплавкі       Г    Вольфрам
                            Д    Літій

1_________   2_________     3_________     4________