Тектонічна будова. Рельєф. Корисні копалини (ІІ варіант)

Контрольна робота з тем: "Геологічна будова", "Тектонічна будова", "Рельєф",

"Корисні копалини" (ІІ варіант)

1.    Виберіть групу мінералів, які належать до паливної сировини:
А Природний газ, кам’яне вугілля, горючі сланці             Б Залізні, нікелеві руди, золото
В Пісок, глина, каолін                                                     Г Кухонна сіль, мінеральні води, крейда

2.    Яка з зазначених пар показує правильну відповідність тектонічної структури формі рельєфу?
А Український щит – Причорноморська низовина
Б  Волино-Подільська плита – Поліська низовина
В Альпійський складчастий пояс – Кримські гори
Г Донецька складчаста область = Приазовська височина

3.    Виберіть правильний варіант ланцюга «форма рельєфу – генетичний тип рельєфу – геологічний процес».
А Дюни – еоловий – робота моря                                            Б Терикон – техногенний – давній вулкан
В Степові блюдця – денудаційний – робота підземних вод        Г Ози – льодовиковий – робота давнього льодовика

4.    Установіть послідовність епох горотворення в геологічній історії Землі:
А Байкальська   Б Герцинська   В Альпійська   Г Мезозойська

5.    Установіть відповідність між мінеральними ресурсами та назвами басейнів їх видобутку
1.    Природний газ              А Криворізький
2.    Буре вугілля                 Б Дніпровський
3.    Кам’яне вугілля            В Донецький
4.    Залізні руди                  Г Дніпровсько-Донецький
                                          Д Південноукраїнський

6.    Виберіть серед зазначених форм рельєфу низовини:
А Причорноморська    Б Середньоросійська  В Поліська   Г Закарпатська  Д Приазовська   Е Волинська

Завдання відкритого типу
1.    Оцініть забезпеченість України паливними корисними копалинами. Як залежить їх розміщення від тектонічної будови території?

2.    Назвіть гірські хребти в Українських Карпатах. Що таке полонини?