Тектонічна будова. Рельєф. Корисні копалини (І варіант)

Контрольна робота з тем: "Геологічна будова", "Тектонічна будова", "Рельєф",

"Корисні копалини" (І варіант)

1. Виберіть групу мінеральних ресурсів, які належать до нерудної хімічної сировини.
А Кухонна сіль, калійна сіль, самородна сірка             Б Нафта, торф, буре вугілля
В Марганцеві, ртутні, титанові руди                            Г Графіт, граніт, вапняк-черепашник

2. Яка з зазначених пар показує правильну відповідність тектонічної структури формі рельєфу?
А Воронезький кристалічний масив – Придніпровська низовина
Б Волино-Подільська плита – Придніпровська височина
В Скіфська платформа – Північнокримська рівнина
Г Передкарпатський прогин – Закарпатська низовина

3. Виберіть правильний варіант ланцюга «форма рельєфу – генетичний тип рельєфу – геологічний процес».
А Зсув – карстовий – робота підземних вод         Б Кар’єр – техногенний – робота льодовика
В Лійки – денудаційний – робота вітру                 Г Яр – водно-ерозійний – робота поверхневих текучих вод

4. Установіть послідовність геологічних ер.
А Палеозойська   Б Протерозойська   В Кайнозойська   Г Мезозойська

5. Установіть відповідність між формами рельєфу та їх найвищими точками.
1. Українські Карпати                    А гора Берда
2. Кримські гори                           Б гора Роман-Кош
3. Хотинська височина                  В гора Камула
4. Подільська височина                Г гора Могила-Мечетна
                                                   Д гора Говерла

6. Виберіть серед зазначених форм рельєфу височини:
А Причорноморська   Б Середньоросійська   В Поліська   Г  Закарпатська   Д Приазовська   Е Волинська

Завдання відкритого типу
1.    Оцініть забезпеченість України рудами чорних та кольорових металів. Як залежить їх розміщення від тектонічної будови території?   

2.    Назвіть гірські хребти в Кримських горах. Що таке яйли?