Словник геологічних термінів (ІІ частина С - Я)

Короткий словник геологічних термінів

Світа — основна одиниця з місцевих стратиграфічних підрозділів. Це сукупність відкладів, які утворилися її даному реґіоні в певних фізико-геологічних умовах і займають певне положення в стратиграфічному розрізі.
Седиментація – відкладання або нагромадження осадків.
Селі – тимчасові грязеві і грязекам’яні потоки, що спускаються з гір у долини з величезною швидкістю і мають величезну руйнівну силу.
Синклінальна складка — вгнута складка пластів гірських порід.
Сланці — будь-які однорідні гірські породи, що більш-меші легко розколюються на тонкі пластинки, тобто мають добре виражену сланцюватість. За ступенем кристалічності сланці є глинисті, філіти і кристалічні.
Сланцюватість – властивість гірських порід розколюватися на тонкі паралельні пластинки у певних напрямках.
Сталактити — натічні мінеральні утвори, найчастіше вапнисті, що звисають у вигляді борульок зі стелі печер і верхньої частини підземних пустот і рудників у вапнякових породах. Назустріч їм з долівки печери наростають сталагміти.
Стратиграфія — розділ геології, що займається вивченням послідовності нашарувань, їх мінерального складу і викопних організмів, які в них є, поширенням, взаємним розташуванням і відносним геологічним віком версти.
Стратотип — конкретний розріз відкладів якої-небудь стратиграфічної одиниці (яруса, світи, горизонту), який служить еталоном для наступного порівняння з одновіковими відкладами інших районів.
Суфозія – винос розчинених речовин і дрібних мінеральних частинок з гірських порід водою, що фільтрується в їх товщі.
Тектоніка — галузь геології, яка вивчає рухи земної кори і створені ними структури (складки, розриви та ін.).
Тераса — горизонтальний або злегка похилий майданчик, що утворює уступ на схилі річкової долини, моря, чи озера і являє собою залишок колишнього дна водойм. Розрізняють тераси річкові, морські, озерні.
Травертин, вапнистий туф — дуже пориста або ніздрувата осадова гірська порода, яка утворюється біля джерел підземних вод.
Трансгресія моря — наступ моря на сушу. Вона зумовлюється повільним прогинанням земної кори.
Фірн – крупнозернистий сніг високогірних областей; утворюється в результаті багаторазового відтавання і змерзання окремих крупинок з порошкуватого снігу, що випав у горах вище снігової лінії.
Флювіогляціальні відклали – піщано-глинисті відклади, винесені талими льодовиковими водами і відкладені нижче краю льодовика.
Фумароли – газові виділення з тріщин на схилах, стінках і дні кратера вулканів, а також на лавових потоках, що часто нагадують собою стовпи диму.
Ювенільні води – підземні води, що утворилися з пари, виділюваної остигаючою магмою і “вперше” з’являються на поверхні Землі як ювенільні джерела.
Ярус геологічний — систематична одиниця в геології, якою позначають світи пластів, що відклалися на протязі геологічного віку. Яруси поділяються на зони і горизонти. Кілька ярусів становлять відділ геологічної системи.