Розв"язування задач на визначення вологості повітря (8 клас, географія)

Розв’язування задач на визначення вологості повітря

(дидактичні матеріали для виконання практичної роботи №5, 8 клас, географія)

Водяна пара в атмосфері

Абсолютна вологість – це кількість водяної пари в 1 м ³ повітря (в грамах).

Відносна вологість повітря – це відношення фактичного вмісту водяної пари до можливого при даній температурі, виражене у відсотках.  Відносну вологість повітря визначають за формулою: r = q / Q  × 100%;  де r – відносна вологість, q – абсолютна вологість, Q – стан насичення.

Дефіцит вологи – це кількість водяної пари, якої не вистачає для повного насичення повітря. Насиченим вважається повітря, яке не може вмістити більше водяної пари, ніж воно вже містить.

Точка роси – це температура, при якій вологе ненасичене повітря, що охолоджується, стає насиченим.

 

Задача 1. Визначте відносну вологість повітря, якщо відомо, що при температурі 20°С в 1м³ повітря водяної пари міститься 15 г (при даній температурі в 1м³ повітря може міститися 17 г водяної пари).

Розв’язання: Відносна вологість повітря – це відношення тієї кількості водяної пари, що є в повітрі, до можливої при даній температурі, виражена у відсотках.

Отже, 15/17 × 100% = 88,2%

Відповідь: відносна вологість повітря  88,2%.

 

Задача 2. Класна кімната має розміри 6м × 4м × 3м. Визначте, при якій кількості водяної пари в повітрі буде відбуватися конденсація, якщо  температура у класній кімнаті 20°С.

Розв’язання: 1) Визначаємо об’єм класної кімнати:

6 м × 4 м × 3 м = 72 м³;

2) Обчислюємо вміст водяної пари, яка може втриматись у повітрі, (відомо, що точка роси при температурі 20°С становить 17 г/м³):

72 м³ × 17 г/м³ = 1224 г = 1 кг 224 г.

Відповідь: конденсація буде відбуватися, якщо вміст водяної пари в повітрі перевищуватиме 1224 г.

 

Задача 3. Температура повітря 20°С, а дефіцит вологи становить 3,2 г/м³. Визначте відносну вологість повітря, якщо точка роси при даній температурі становить 17 г/м³ водяної пари.

Розв’язання: Ми знаємо, що дефіцит вологи  3,2 г/м³. Отже, у 1 м³ повітрі міститься 13,8 г водяної пари:

17 г/м³ – 3,2 г/м³ = 13,8 г/м³;

2)  Далі визначаємо відносну вологість повітря:

13,8/17 × 100% = 81%.

Відповідь: відносна вологість повітря 81%.

 

Задача 4. Визначте відносну вологість повітря, якщо  абсолютна вологість становить 12 г/м³, а вологість насичення за даної температури – 23 г/м³.

Розв’язання:

12 г/м³ : 23 г/м³× 100% = 52%

Відповідь: це значить, що повітря на 52% насичене водяною парою.

 

Задача 5. Визначити відносну вологість повітря, якщо в 1 м³ повітря міститься 10 г водяної пари, а за даної температури могло б міститися 25 г.

Розв’язання: Відносна вологість становить:

10/25 × 100% = 40%

Відповідь: повітря лише на 40% насичене водяною парою.

Приклади задач.

Задача 1. Знайдіть відносну вологість повітря при температурі 0°C, якщо абсолютна вологість 2 г/м³, а за даної температури повітря стає насиченим за абсолютної вологості   6 г/м³.

Задача 2. Визначте абсолютну вологість повітря, якщо відносна вологість дорівнює 55%, а вологість насичення за температури +15°С становить 12,8 г/м³.

Задача 3. Визначте відносну  вологість повітря, якщо абсолютна вологість становить 12 г/м³, а вологість насичення – 23 г/м³.

 

Захищено авторським правом. Дозволено некомерційне використання. При копіюванні пряме посилання обов'язкове.