Рекомендована література для підготовки до олімпіади з географії

Рекомендована література для підготовки до теоретичного й практичного турів олімпіади з географії

1.    Божок А.П., Молочко А.М., Остроух В.І. Картографія : підручник – К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2008. – 271 с.
2.    Булава Л.М. Географія. Типові задачі і практичні завдання : Метод. рекомендації. – Полтава : ІМЦ «Наукова зміна», 1996. – 24 с.
3.    Булава Л.М. Готуємось до географічних олімпіад. – Х. : Видавнича група «Основа», 2008. – 176 с.
4.    Булгакова Т.Є. Практичні завдання на контурних картах. 5 – 10 класи / Булгакова Т.Є., Байназаров А.М. – Х. : Видавнича група «Основа», 2005. – 112 с. – (Б-ка журн. «Географія»; Вип. 1 (13)).
5.    Вовк В.Ф. Географія України. 8 – 9 класи : шкільні таблиці / В.Ф. Вовк, Л.В. Костенко. – Х. : Вид-во «Ранок», 2013. – 160 с.
6.    Географічні цікавинки для допитливих : Міні-хрестоматія вчителю та учню на допомогу. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2007. – 304 с.
7.    Географія: Зб. завдань для підготовки до ДПА і ЗНО / Р.В. Гладковський, А.І. Довгань, Л.Б. Паламарчук, В.В. Совенко. – К.: Генеза, 2013. – 168 с.
8.    Гілецький Й.Р. Географічні задачі та їх розв’язування. – Тернопіль : Мандрівець, 2012. – 136 с.
9.    Грома В.Д. Світове господарство. Методичний посібник з географії. 10 клас / В.Д. Грома, Д.В. Галкін, Т.Г. Назаренко. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2011. – 120 с.
10.    Жемеров О.О. Олімпіадні завдання з розв’язками. – Х. : Вид. група «Основа», 2005. – 256 с. – (Б-ка журн. «Географія»; Вип. 10 (22)).
11.     Жучкевич В.А. Вопросы и задачи по географической карте и глобусу. – 2-е изд., перераб. – Мн. : Выш. школа, 1981. – 95 с.
12.    Загородній В.В., Матусєвич К.М. Основи топографії і картографії. Посібник для вчителів. – К. : Видавництво "Радянська школа", 1977. – 136 с.
13.    Задачи по географии : Пособие для учителей / Под. ред. А.С. Наумова. – М. : МИРОС, 1993. – 192 с.
14.    Заставецька О.В. Збірник задач з фізичної географії : Навчальний посібник для учнів 6-8-х класів. – Тернопіль : Підручники і посібники, 1996. – 40 с.
15.    Заставний Ф.Д. Географія України. У 2-х книгах. – Львів : Світ, 1994. – 472 с.
16.    Кобернік С.Г., Коваленко Р.Р.  Географія : довідник для абітурієнтів та школярів загальноосвітніх навч. закл. з тестовими завданнями : навчальний посібник / за ред. С.Г. Коберніка. – Видання четверте, доповнене. – К. : Літера ЛТД, 2010. – 608 с.
17.    Ландшафт : 8 кл : Складна тема / Упоряд. Н. Муніч. – К. : Ред. загальнопед. газ., 2005. – 128 с. – (Б-ка «Шк. світу»).
18.    Лис Ю.В. Географічні олімпіадні завдання з відповідями та розв’язками : Посібник / Ю.В. Лис. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2008. – 129 с.
19.    Маца К.О. Задачі і вправи з географії. Посібник для вчителя. – К. : Радянська школа, 1974. – 150 с.
20.    Олімпіади з географії / Упоряд. Н. Муніч, В. Серебрій. – К. : Ред. загальнопед. газ., 2004. – 128 с. – (Б-ка «Шк. світу»).
21.    Пестушко В.Ю. Географія у незвичному ракурсі : Несподівані запитання, цікаві завдання, пізнавальні відповіді. – К. : Генеза, 2006. – 160 с.
22.    Плахута В.Я. Географічні олімпіади : Посібник для вчителя. – К. : Рад. школа, 1990. – 128 с.
23.    Попов В.Д., Бартош Є.М. Географічні олімпіадні завдання з відповідями та розв’язками. Навчальний посібник / Автори-упорядники: В.Д. Попов, Є.М. Бартош. – Суми : РВВ СОІППО, 2012. – 136 с.
24.    Портал до географічної олімпіади: просте і складне поруч. – Навчально методичний посібник. / Упорядники: Совенко В.В., Пінчук О.Ф./ – Згурівка, 2013. – 198 с.
25.    Романова В.Я. Задачник по географии для 5-11 классов: Учебное пособие. – Запоріжжя: Просвіта, 2002. – 88 с.
26.    Романова В.Я. Топография. 8 класс : Решение задач и заданий. – Запорожье : Просвіта, 2002. – 52 с.
27.    Совенко В.В. Розв’язування географічних задач : Навчально-методичний посібник. – Біла Церква : КОІПОПК, 2011. – 128 с.
28.    Топографічна карта: навч. електр. посіб. / ред. В.І. Остроух – К. : ДНВП «Картографія», 2015. – 1 електрон.-опт. диск.
29.    Топографія з основами геодезії: підручник / за ред. А.П. Божок, А.М. Молочка. – К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2009. – 304 с.
30.    Чирка В.Г. Геологія. Тектоніка. Корисні копалини. 6 – 10 класи. Шкільний словник-довідник. – Х. : Видавнича група «Основа», 2005. – 112 с. – (Б-ка журн. «Географія»; Вип. 12 (24)).