Письмове опитування з теми «Третинний сектор господарства» (9 клас, з відповідями)

Автор-упорядник: Горовий О.В., учитель географії Ірпінської спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №12 з вивченням іноземних мов (школа лінгвістики) імені Зафіри Аліївої, Ірпінської міської ради Київської області

9 клас

Письмове опитування з теми «Третинний сектор господарства» (з відповідями)
І варіант
1. Що означає термін “вантажообігˮ та в яких одиницях він обчислюється?
А кількість перевезених вантажів транспортом протягом року; в тоннах    
Б добуток кількості перевезених вантажів та відстані; в тоннокілометрах
В різниця кількості перевезених вантажів та відстані; в кілометрах
Г сума кількості перевезених вантажів та відстані; в тоннах
2. Як називається форма торгівлі, яка полягає у придбанні товару значними партіями з метою його просування від виробника або дилера до підприємств роздрібної торгівлі чи безпосередньо споживача?
А гуртова    
Б роздрібна
В внутрішня
Г зовнішня
3. Що таке транспортний вузол?
А система транспортних магістралей країни    
Б система транспортних засобів країни
В населений пункт, у якому перетинаються транспортні шляхи
Г сукупність усіх видів транспорту країни
4. Рекреаційні ресурси використовують для …
А експорту та імпорту товарів та послуг    
Б розвитку наукової та освітньої діяльності    
В розвитку транспортної інфраструктури
Г відпочинку, туризму та охорони здоров’я

Повністю скачати роботу можна у вкладеннях нижче: