ПТК (тестування)

Контрольна робота з географії (8 клас)
Природно-територіальні комплекси України

І варіант

1.    Виберіть показник, який лежить в основі поділу території на фізико-географічні країни:
А. Особливості геоморфологічної будови території.
Б. співвідношення тепла  та вологи.
В. Ступінь континентальності клімату.
Г. Спільність тектонічної будови та макрорельєфу.

2.    Зазначте, яку одиницю природного районування виділяють у межах рівнинних країн:
А. Фізико-географічні краї.
Б. Природні зони.
В. Фізико-географічні області.
Г. Підзони.

3.    Вкажіть найбільший за площею фізико-географічний край лісостепової природної зони:
А. Середньоросійський.
Б. Лівобережно-Дніпровський.
В. Дністровсько-Дніпровський.
Г. Західноукраїнський.

4.    Оберіть неправильне твердження:
А. Українські Карпати належать до області герцинської складчастості.
Б. Кримські гори мають мезозойський фундамент, а остаточно сформувалися в період альпійської складчастості.
В. За умовами зволоження і тепло забезпечення степову зону поділяють на три підзони.
Г. Карта фізико-географічного районування території України включає два географічні пояси, три фізико-географічні країни, три природні зони.

5.     Оберіть групу деревних порід, характерних для зони широколистих лісів:
А. Дуб, бук, граб, ясен.
Б. Сосна, Смерека, акація, береза.
В. Ялина, граб, сосна, кедр.
Г. Ялина, модрина, сосна, кедр.

6.     Зазначте, які грунти характерні для півдня Лісостепу і півночі Степу України:
А. Підзолисті.
Б. Сірі лісові.
В. Чорноземи.
Г. Каштанові.

7.    Зазначте тип рослинності поширений у Степовому Криму:
А. Типчаково-ковилова.
Б. Полинно-злакова.
В. Лучно-болотна.
Г. Чагарникова.

8.     Вкажіть назву гірського хребта Українських Карпат, на якому розташовані найвищі вершини:
А. Зовнішні Карпати.
Б. Вододільно-Верховинський.
В. Вулканічний.
Г. Полонинсько-Чорногорський.

9.     Зазначте, якої назви немає серед пасом гірського Криму:
А. Зовнішнє.
Б. Головне.
В. Внутрішнє.
Г. Центральне.

10.     Виберіть твердження, яке не стосується Чорного моря:
А. Усе життя в морі зосереджене в поверхневому шарі.
Б. Найбільша затока – Таганрозька.
В. Більша частина моря розташована в субтропічному кліматичному поясі.
Г. площа моря становить 420 тис. км2.

11.     Виберіть твердження, яке не стосується Азовського моря:
А. Впадає річка Салгир.
Б. Найбільша солоність спостерігається в затоці Сиваш.
В. Максимальна глибина – 2245 м.
Г. Відрізняється високою біологічною продуктивністю.

12.     Вкажіть, який з названих природно-заповідних об’єктів не є штучно створеним:
А. Ботанічні сади.
Б. Дендрологічні парки.
В. Парки – пам’ятки садово-паркового мистецтва.
Г. Заповідні урочища.

13.     Визначте відповідність між одиницями фізико-географічного районування і назвами, які до них належать:
А. Географічний пояс.                          1. Помірний.
Б. Природна зона.                                2. Карпати.
В. Фізико-географічна країна.               3. Лісостеп.
Г. Фізико-географічний край.                4. Середньостепова.
                                                            5. Західноукраїнський.

14.     Вкажіть послідовність розташування національних природних парків зі сходу на захід:
А. Шацький.
Б. «Подільські Товтри».
В. Азово-Сиваський.
Г. «Святі гори».

15.     Визначте природну територію за наведеним описом:
«Рельєф території рівнинний, але неоднорідний. Більшість території майже плоска, лише подекуди ускладнена  неглибокими ярами, балками та западинами, які дещо підняті по краях. Такі форми нагадують форму блюдця. На сході є виходи на поверхню кристалічних гірських порід  -« могили». Найвища точка – г. Бельмак-Могила».

16.    Складіть план характеристики природної зони. Перелічіть природні зони України.