ПТК (ІІ варіант)

Контрольна робота (8 клас)
Природно-територіальні комплекси. Фізико – географічне районування. Природні комплекси морів, що омивають Україну.

ІІ варіант

І рівень
1. Фізико – географічна зона  відповідає ландшафтній одиниці:
а) клас;  б) вид;  в) тип;  г) підтип.
2. Солоність верхнього шару  вод Чорного моря складає:
а) 13 – 14 % ;  б) 17 – 18%;  в) 21 – 22%.
3.За тектонічною будовою Кримські гори є частиною :
а) Альпійсько – Гімалайського складчастого поясу;  б) Скіфської плити;  в) Східноєвропейської платформи.
4. Максимальна глибина Чорного моря складає:
а) 6,5м;  б) 2245м;  в) 15м;  г) 1271м.
5. У межах України Східноєвропейська рівнинна країна поділяється на    …  зон:
а) 3; б) 6;  в) 7;  г) 1.
6.В умовах посушливого клімату під розрідженим трав’яним покривом формуються ґрунти:
а) буроземи;  б) дерново – підзолисті;  в) червоноземи;   г) каштанові.

ІІ рівень
1. Дайте визначення поняття: «яйли».
2. Виберіть з переліку природоохоронні території Карпат:
мис Мартьян, Сине вир, Карадаг, Горгани, Скелясті Бескиди, Асканія-Нова
3.  Установіть відповідність між назвами заповідників України та їхньою приналежністю до природних Зон та країн:
1 мис Мартьян                                          А. Зона мішаних лісів
2. Медобори                                              Б. Зона степу
3. Поліський                                              В. Карпатська гірська країна
4. Асканія-Нова                                         Г. Зона лісостепу
                                                                 Д. Кримська гірська країна
ІІІ рівень
1. Чому відбувається підвищення солоності вод Азовського моря?
2. Установіть послідовність збільшення родючості ґрунтів:
А. Дерново-підзолисті  Б. Сірі лісові   В. Чорноземи   Г.  Каштанові

ІV рівень
1.Чому в Закарпатті вирощують персики та виноград, а у Передкарпатті – ні? Якими чинниками це можна пояснити?