ПТК (І варіант)

Контрольна робота (8 клас)
Природно-територіальні комплекси. Фізико-географічне районування. Природні комплекси морів, що омивають Україну.

І варіант

І рівень
1. Фізико-географічна країна відповідає ландшафтній одиниці:
а) клас;  б) вид;  в) тип;  г) підтип.
2.Чорне море з’єднується з Азовським морем протокою:
а) Босфор;  б) Дарданелли;  в) Керченською.
3. Сучасні Кримські гори переважно сформувалися в горотворчу епоху:
а) герцинську;  б) каледонську;  в) байкальську;  г) альпійську.
4. Пересічна глибина Азовського моря складає:
а) 6,5м;  б) 2245м;  в) 15м;  г) 1271м.
5. У зоні мішаних лісів переважають зональні типи ґрунтів:
а) дерново-підзолисті, болотні;  б) сірі лісові, чорноземи;  в) болотні, сірі лісові.
6. Територія України розташована в межах … природних країн:
а) 3; б) 6;  в) 7;  г) 1.

ІІ рівень
1. Дайте визначення поняття: «полонини».
2. Установіть відповідність між видами об’єктів природно-заповідного фонду  та їхніми прикладами:
1. Біосферний заповідник                              А. Великобурлуцький
2. Національний природний парк                    Б. Нікітський
3. Зоологічний заказник                                 В. Чорноморський
4. Ботанічний сад                                          Г. Шацький
                                                                     Д. Медобори
3. Виберіть з переліку правильні назви гірських пасом Кримських гір:
а) Північне;  б) Головне;  в) Південне;  г) Центральне;  д) Внутрішнє;  
е) Зовнішнє

ІІІ рівень
1. Чому рослинний і тваринний світ Чорного моря порівняно небагатий і обмежений невеликою глибиною7
2. Установіть послідовність зміни типів рослинності відповідно до зростання зволоження ґрунту:
А. Мішані ліси      Б. Степи    В. Болота   Г. Листяні ліси

ІV рівень.
1. Чому у суворі зими Азовське море вкривається кригою повністю, а в Чорному крижаний покрив спостерігається лише в північній і північно-західній частинах?