Промисловість

ТЕМА: ПРОМИСЛОВІСТЬ
Промисловість — провідна галузь, що виготовляє знаряддя праці, забезпечує потреби в паливі, сировині, матеріалах, задовольняє потреби населення в різноманітних товарах.
У цілому галузева структура, що склалася в промисловому виробництві України, є малоефективною, оскільки не працює на динамічний розвиток економіки країни і не задовольняє її потреб і потреб населення.

Промисловість
Група                  Склад
Група А         Паливно-енергетичний комплекс

                     Металургійний комплекс
                     Машинобудівний комплекс
                     Комплекс конструкційних матеріалів
                     Комплекс будівельних матеріалів
                     Лісопромисловий комплекс

Група Б         Легка промисловість
                     Харчова промисловість

За часткою продукції серед усіх галузей вирізняються: машинобудівна промисловість (41,2 %), харчова промисловість (15,1 %), легка промисловість (12,2 %), чорна металургія (8,4 %), хімічна і нафтохімічна промисловість (4,2 %).

Україна — індустріально-аграрна країна зі значним економічним потенціалом. При кількості населення, що не перебільшує 1 % кількості населення Землі, на долю України припадає близько 2 % світо¬вого виробництва.

Україна у світовому виробництві
III місце із збирання соняшнику.
V місце з виробництва сірчаної кислоти.
VI місце з виробництва мінеральних добрив.
У першій десятці з видобутку кам’яного вугілля, залізних і марганцевих руд, виробництва сталі, збирання цукрового буряку, картоплі.