Програми курсів за вибором, факультативів та спецкурсів з географії на 2017/2018 н.р.

Програми курсів за вибором, факультативів
та спецкурсів з географії на 2017/2018 н.р.

 1.   

Навчальна програма курсу за вибором регіонального змісту «Київщинознавство.» 1-11 класи (укладачі Довгань А.І., Совенко В.В., Гудима В.М., Надтока О.Ф., Яценко В.С.)
http://geographer.com.ua/content/kyyivshchynoznavstvo-programa-kursu-za-...

   1-11        

Київський ОІПОПК

          

  

Лист ІІТЗО від 02.06.2014 № 14.1 /12-Г- 811

      

2.

Збірник програм курсів за вибором та факультативів «Географія» у 2 частинах (упорядник Гільберг Т.)

Програми з цього збірника:

1. Навчальна програма курсу за вибором "Політична географія" 10 (11) класи (17 год.) (укладачі: Лешкевич В.В., Лешкевич А.П.): http://geographer.com.ua/content/programa-kursu-za-vyborom-politychna-ge...

2. Навчальна програма курсу за вибором «Країни Європи на політичній карті світу» 10 (11) класи (17 год.) (укладачі: Кошовська Л.І., Лошатецька О.Ф., Петровська Л.В., Путінцова О.А., Федун І.І.): http://geographer.com.ua/content/programa-kursu-za-vyborom-krayiny-yevro...

3. Навчальна програма курсу за вибором "Розв’язування  географічних задач" 9 клас (17 год.) (укладач Пасічник А.): http://geographer.com.ua/content/programa-rozvyazuvannya-geografichnyh-z...

5-11

Хмельницький ОІППО

Лист МОН від 10.08.2016 № 1/11-10921

3.

Навчальна програма курсу за вибором «Географія Ізраїлю» (укладач Горпинченко О.А.)

5-7

Департамент
освіти та науки,
молоді та спорту
Запорізької
міської ради

Лист ІІТЗО від 08.11.2013 № 1.4/12-Г-
634
4.

Навчальна програма курсу за вибором «Природа рідного краю. Одещина. 6 клас» (укладачі І П. Тертична, Л. В. Холостенко)

6 Одеський ОІУВ

Лист ІІТЗО від 02.06.2014
№ 14.1 /12-Г- 809

5.

Навчальна програма білінгвальних курсів французькою мовою «Географія» (розроб. Піколзіна Г.І.)

6-8 Спеці-
алізована
школа №49 з
поглибленим
вивченням
французької мови І-ІІІ
ступенів в м. Києві

Лист ІІТЗО від 15.01.2014 № 14.1 /12-Г- 35

6. Навчальна програма з білінгвального курсу «Географія» французькою мовою для учнів 9 класів. (авт. Дмитренко О.А.) 9 Спеціа-
лізована
школа № 49 з
поглибленим
вивченням
французької
мови І-ІІІ
ступенів в м.
Києві

Лист ІІТЗО від 02.06.2014 № 14.1 /12-Г 805

7. Навчальна програма курсу за вибором «Мой родной край Луганщина» (авт. Харченко С.Я., Данильев А.А., Філіппов В.Л.) 6-9

Луганський ОІППО

Лист ІІТЗО від 26.12.2013 № 14.1 /12-Г-677

8.

Програма факультативного курсу «Юний географ-краєзнавець» для загальноосвітніх навчальних закладів (за загальною редакцією Чобан Р. Д.)
http://geographer.com.ua/content/programy-fakultatyvnyh-kursiv-yunyy-geo...

6-11

Івано-Франківський ОІППО

Лист ІІТЗО від 02.06.2014
№ 14.1/12-Г-812
9. Навчальна програма курсу за вибором «По країнах і континентах» (автор Попов В.Д.)
http://geographer.com.ua/content/po-krayinah-i-kontynentah-programa-kurs...
7

Сумський ОІППО

Лист ІІТЗО від 14.11.2013 № 14.1 /12-Г- 636

10.

Навчальна програма курсу за вибором «Морська географія» (укладачі Бубнова О. Н., Литвиненко Л. М., Семенушкін Г. І.)

7

Одеський ОІВУ

Лист ІІТЗО від 28.08.2013 № 1.4/12-Г-572

11.

Навчальна програма курсу за вибором «Фізична географія Київської області» (укладачі Олійник Я.Б., Совенко В.В., Захарченко А.Г.)
http://geographer.com.ua/content/programa-kursu-za-vyborom-dlya-uchniv-8...

 

8

Київський ОІПОПК

Лист ІІТЗО від 29.07.2014 № 14.1/12-Г-1364

12. Навчальна програма курсу за вибором «Всесвітній спадок ЮНЕСКО» (автори Назаренко Т. Г., Супричов О.В.) 9-10

Інститут педагогіки НАПН України

Лист ІІТЗО від 28.08.2013 № 1.4/12-Г-573

13.

Програми з географії для 5-9 класів Вальдорфських загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Марченко Н. Г., Столяр І. А.)

5-9 Асоціація
вальдорфських
ініціатив в
Україні

Лист МОН від 30.03.2015 №1/11- 450

14.

Навчальні програми курсу за вибором «Етногеографія» для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Рихлик Т. І.)
http://geographer.com.ua/content/etnogeografiya-programa-kursu-za-vyboro...

5-9

Київський ОІПОПК

Лист ІІТЗО від 18.03.2015 No 14.1/12-Г- 99

15.

Програма курсу за вибором для учнів 9 класу «Економічна і соціальна географія Київської області» авт. Олійник Я.Б., Совенко В.В., Шевченко Л.М.
http://geographer.com.ua/content/programa-kursu-za-vyborom-dlya-uchniv-9...

9 Київський ОІПОПК

Лист ІІТЗО від 26.06.2015 №14.1/12-Г-727

16.

Програма факультативного курсу для учнів 8 (9) класу «Картографія» авт. Даценко Л.М., Совенко В.В., Притула І.В.
http://geographer.com.ua/content/kartografiya-programa-fakultatyvnogo-ku...

8(9) Київський ОІПОПК

Лист ІІТЗО від26.06.2015 №14.1/12-Г-728

17.

Програма факультативного курсу для учнів 8 класу «Основи топографічних знань» авт. Даценко Л. М., Совенко В. В., Олексенко Т. І.
http://geographer.com.ua/content/osnovy-topografichnyh-znan-programa-fak...

8 Київський ОІПОПК

Лист ІІТЗО від 26.06.2015 №14.1/12-Г-718

18.

Програма курсу за вибором «Географія рідного краю» (уклад. Бойко В. М.)
http://geographer.com.ua/content/programa-kursu-za-vyborom-geografiya-ri...

5   Лист ІІТЗО від 30.07.2015 №14.1/12-Г-977
19.

Навчальна програма «Основи геоінформаційних систем і технологій» (авт. Даценко Л. М., Остроух В.І.) http://geographer.com.ua/content/programa-osnovy-geoinformaciynyh-system...

10

ДНВП «Картографія»

Лист ІМЗО від 30.11.2015 № 2.1/12-Г-93

20 Навчальна програма спецкурсу «Харківщинознавство» (авт.-уклад. Грінченко О. І., Губіна С.Л.) 8-9

КВНЗ «Харківська
академія неперервної
освіти»

Лист ІМЗО від 05.08.2016 № 2.1/12-Г-649

21.

Програма для профільного навчання у старшій школі «Загальна географія» (авт. С.Г. Кобернік, Р.Р. Коваленко)
http://geographer.com.ua/content/programa-zagalna-geografiya-11-klas-sg-...

11  

Лист ІМЗО від 05.08.2016 № 2.1/12-Г-647